Tra cứu 45/2010/N������-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 45/2010/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 264506 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 15n/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

15n/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 15n 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phí vệ sinh,Chế độ thu quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

2

Nghị quyết 14n/2010/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 14 ban hành

14n/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 14n 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chế độ chi tiêu,Đón tiếp khách nước ngoài,Chi tổ chức hội nghị,Tiếp khách trong nước ,Chi tiêu hội thảo quốc tế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

3

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2023 Chính phủ,Nghị quyết 45 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 45 Chính phủ ban hành 2023,NQ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 45 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 45 Chính phủ mới nhất,NQ số 45 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 31/03/2023,Nghị quyết 45 Chính phủ về Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW 2023,NQ 45 Chính phủ về Thực hiện

Ban hành: 31/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2023

4

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2022 thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2022,Chính phủ,Nghị quyết kéo dài Nghị quyết 42/2017/QH14,Kéo dài thời hạn Nghị quyết 42/2017/QH14,Kéo dài Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2022

5

Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

45/2010/ND-CP,Nghị định 45 2010 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 45/2010/ND-CP ngày 21/04/2010,Nghị định 45 Chính phủ về Tổ chức hoạt động 2010,NĐ 45 Chính phủ về Tổ chức hoạt động

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

6

Nghị định 45/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí

45/2023/ND-CP,Nghị định 45 2023 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 45/2023/ND-CP ngày 01/07/2023,Nghị định 45 Chính phủ về Điều tra cơ bản về dầu khí 2023,NĐ 45 Chính phủ về Điều tra

Ban hành: 01/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2023

7

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2021 về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2021,Chính phủ,Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ,Triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn,Triển khai công việc sau khi kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

8

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Thỏa thuận về việc thành lập Trung tâm vật lý quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2020,Chính phủ,Thành lập Trung tâm vật lý quốc tế ,Sự bảo trợ của UNESCO,Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/NQ-CP

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

9

Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

45/2022/ND-CP,Nghị định 45 2022 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 45/2022/ND-CP ngày 07/07/2022,Nghị định 45 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường 2022,NĐ 45

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

10

Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

45/2021/ND-CP,Nghị định 45 2021 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 45/2021/ND-CP ngày 31/03/2021,Nghị định 45 Chính phủ về Thành lập của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2021,NĐ 45

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

11

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

12

Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

45/2020/ND-CP,Nghị định 45 2020 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 45/2020/ND-CP ngày 08/04/2020,Nghị định 45 Chính phủ về Thủ tục hành chính 2020,NĐ 45 Chính phủ về Thủ tục hành chính

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

13

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2017 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2017,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Miễn thị thực,Hộ chiếu phổ thông,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

14

Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

45/2019/ND-CP,Nghị định 45 2019 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 45/2019/ND-CP ngày 21/05/2019,Nghị định 45 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính 2019,NĐ 45 Chính phủ về Xử phạt vi

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

15

Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

45/2018/ND-CP,Nghị định 45 2018 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 45/2018/ND-CP ngày 13/03/2018,Nghị định 45 Chính phủ về Kết cấu hạ tầng giao thông 2018,NĐ 45 Chính phủ về Kết cấu hạ

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

16

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2014,Chính phủ,Hiệp định vận tải biển,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

17

Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập kế hoạch Tài chính 05 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

45/2017/ND-CP,Nghị định 45 2017 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 45/2017/ND-CP ngày 21/04/2017,Nghị định 45 Chính phủ về Kế hoạch tài chính 2017,NĐ 45 Chính phủ về Kế hoạch tài chính

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

18

Thông tư 01/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

tư 01 Bộ Nội vụ về Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP 2022,TT 01 Bộ Nội vụ về Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP 2022,Thông tư Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP Bộ Nội vụ 2022 BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

19

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Định do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch đất Bình Định ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 45/NQ-CP

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

20

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

45/2016/ND-CP,Nghị định 45 2016 Chính phủ,Nghị định 45 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 45 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 45 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 45 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 45 Chính phủ mới nhất,NĐ số 45 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 45/2016/ND-CP ngày 26/05/2016,Nghị định 45 Chính phủ về Cưỡng chế thi hành 2016,NĐ 45 Chính phủ về Cưỡng chế thi hành

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!