Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 445/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13777 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445/QD-TTg,Quyết định 445 2016,Thủ tướng Chính phủ,Hợp tác xã kiểu mới,Mô hình hợp tác xã kiểu mới ,Vùng đồng bằng sông Cửu Long ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

2

Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445/QD-TTg,Quyết định 445 2014,Thủ tướng Chính phủ,Xuất hóa chất sát trùng , Xuất hóa chất sát trùng hỗ trợ ,Xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

3

Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445/QD-TTg,Quyết định 445 2010,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thực hiện,Chống tham nhũng,Công ước Liên hợp quốc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 445/QĐ-TTg

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

4

Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445/QD-TTg,Quyết định 445 2009,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch đô thị,Phê duyệt quy hoạch,2009 2025,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 445/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

5

Quyết định 445/QĐ-TTg năm 2008 về xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445/QD-TTg,Quyết định 445 2008,Thủ tướng Chính phủ,Xuất gạo dự trữ quốc gia,Hỗ trợ,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 445/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2008

6

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2022 về danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

445/QD-UBND,Quyết định 445 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù đầu tư,Dự án áp dụng cơ chế đặc thù về quy mô nhỏ,Dự án áp dụng cơ chế về kỹ thuật không phức tạp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

7

Quyết định 445/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445/QD-TTg,Quyết định 445 2005,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý nhà nước về tôn giáo,Ngày truyền thống,Quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 445/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 27/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

445/QD-LDTBXH,Quyết định 445 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công bố thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp,Thủ tục hành chính thuộc Bộ Lao động,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

9

Quyết định 445/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

445/QD-BTP,Quyết định 445 2022,Bộ Tư pháp,Phân công góp ý xây dựng dự thảo pháp luật,Thẩm định đề nghị xây dựng văn bản pháp luật,Phân công góp ý xây dựng dự án văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

10

Kế hoạch 445/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

445/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Củng cố phát triển dịch vụ kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông,Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình Đắk Nông,Phát triển dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắk Nông,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

11

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

445/QD-UBND,Quyết định 445 2021,Tỉnh Lai Châu,Thủ tục không nhận tại Bộ phận một cửa Lai Châu,Công bố thủ tục tại Bộ phận một cửa Lai Châu 2021,Công bố thủ tục không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

12

Quyết định 445/QĐ-BGTVT về kế hoạch cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2021 vào 05 đề mục thuộc chủ đề Giao thông, vận tải của Bộ pháp điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

445/QD-BGTVT,Quyết định 445 2021,Bộ Giao thông vận tải,Cập nhật quy phạm pháp luật mới vào Bộ pháp điển,Cập nhật vào chủ đề Giao thông của Bộ pháp điển,Cập nhật quy phạm vào Bộ pháp điển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

13

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

445/QD-UBND,Quyết định 445 2021,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin,Giải quyết thủ tục hành chính thành phố Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

14

Quyết định 445-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445-TTg,Quyết định 445-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Công nghệ sinh học,Ban chủ nhiệm,Chương trình quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 445-TTg

Ban hành: 20/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

16

Chỉ thị 445-TTg năm 1995 thi hành pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

445-TTg,Chỉ thị 445-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Vi phạm hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 445-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH

Ban hành: 09/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

17

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

445/QD-UBND,Quyết định 445 2020,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục hành chính chính sách hỗ trợ 2020,Thủ tục hành chính chính sách hỗ trợ ảnh hưởng Covid19,Thủ tục hành chính Sở Lao động Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

18

Quyết định 445/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

445/QD-BTTTT,Quyết định 445 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình,Thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Tài chính nhà nước BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 445

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

19

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ

445/QD-UBND,Quyết định 445 2020,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục về xây dựng của Ủy ban cấp huyện Phú Thọ,Thủ tục cấp phép xây dựng của Ủy ban huyện tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2021

20

Quyết định 445/QĐ-BTP năm 2020 về Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

445/QD-BTP,Quyết định 445 2020,Bộ Tư pháp,Lịch phổ biến thông tin thống kê,Công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê,Thời gian công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158