Tra cứu Công Văn 44/2003/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 44/2003/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68013 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

44/CATTT-CP,Công văn 44 2018 Cục An toàn thông tin,Công văn 44 năm 2018 Cục An toàn thông tin,Công văn 44 Cục An toàn thông tin ban hành 2018,CV 44 Cục An toàn thông tin còn hiệu lực,CV 44 Cục An toàn thông tin áp dụng 2018,CV 44 Cục An toàn thông tin mới nhất,CV số 44 năm 2018 Cục An toàn thông tin,Công văn 44/CATTT-CP ngày 01/02/2018,Công văn 44

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

2

Công văn số 44/CP-QHQT ngày 13/01/2003 của Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định tín dụng vay vốn WB

44/CP-QHQT,Công văn 44 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/CP-QHQT V/v gia hạn Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ban hành: 13/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

3

Công văn 3431/TCHQ-TXNK năm 2023 thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

cục Hải quan về Giảm thuế giá trị gia tăng 2023,CV 3431 Tổng cục Hải quan về Giảm thuế giá trị gia tăng 2023,Công văn Giảm thuế giá trị gia tăng Tổng cục Hải quan 2023,Công văn 3431 Tổng cục Hải quan về thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 3431 Tổng cục Hải quan về thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,Công văn thực hiện Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Ban hành: 30/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2023

4

Công văn 8495/VPCP-NN năm 2023 về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP và 10/2023/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8495 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP 2023,CV 8495 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP 2023,Công văn dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ 2023,Công văn 8495 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 10/2023/NĐ-CP 2023,CV 8495

Ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2023

5

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

6

Công văn 73609/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

tăng 2023,CV 73609 Cục thuế thành phố Hà Nội về Mức giảm thuế giá trị gia tăng 2023,Công văn Mức giảm thuế giá trị gia tăng Cục thuế thành phố Hà Nội 2023,Công văn 73609 Cục thuế thành phố Hà Nội về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 73609 Cục thuế thành phố Hà Nội về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Ban hành: 13/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2023

7

Công văn 62874/CTHN-TTHT về thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

44/2023/NĐ-CP 2023,CV 62874 Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng theo 44/2023/NĐ-CP 2023,Công văn thuế suất thuế giá trị gia tăng theo 44/2023/NĐ-CP Cục thuế thành phố Hà Nội 2023,Công văn 62874 Cục thuế thành phố Hà Nội về Mức giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 62874 Cục thuế thành phố Hà Nội về Mức giảm

Ban hành: 28/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2023

8

Công văn 62662/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

44/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Shinsung ENG (VietNam) (Địa chỉ: Phòng F1114, tầng 11, tòa Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0305482189) Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2023-07-08-001/CV-HN ngày 28/7/2023

Ban hành: 25/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

9

Công văn 58653/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 58653 Cục thuế thành phố Hà Nội về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,Công văn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP Cục thuế thành phố Hà Nội 2023,Công văn 58653 Cục thuế thành phố Hà Nội về hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV

Ban hành: 11/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2023

10

Công văn 56947/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 56947 Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,Công văn chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP Cục thuế thành phố Hà Nội 2023,Công văn 56947 Cục thuế thành phố Hà Nội về Giảm thuế giá trị gia tăng nhóm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 2023,CV 56947

Ban hành: 04/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2023

11

Công văn 55522/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

tăng năm 2023 2023,Công văn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023 Thành phố Hà Nội 2023,Công văn 55522 Thành phố Hà Nội về giảm thuế giá trị gia tăng theo 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 55522 Thành phố Hà Nội về giảm thuế giá trị gia tăng theo 44/2023/NĐ-CP 2023,Công văn giảm thuế giá trị gia tăng theo 44/2023/NĐ-CP Thành phố Hà Nội 2023

Ban hành: 01/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2023

12

Công văn 8732/CTTPHCM-TTHT năm 2023 về giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8732/CTTPHCM-TTHT V/v giảm 2% thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2023 Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ vừa

Ban hành: 12/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2023

13

Công văn 44/BVHTTDL-TCDL năm 2022 về cho ý kiến về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

44/BVHTTDL-TCDL,Công văn 44 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam,Sửa đổi Hướng dẫn đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam,Cho ý kiến về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam,Giao thông - Vận tải BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

14

Công văn 3801/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn cung cấp thông tin, dữ liệu giao dịch bất động sản theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

2022,Công văn 3801 Bộ Xây dựng về Cung cấp thông tin theo 44/2022/NĐ-CP 2022,CV 3801 Bộ Xây dựng về Cung cấp thông tin theo 44/2022/NĐ-CP 2022,Công văn Cung cấp thông tin theo 44/2022/NĐ-CP Bộ Xây dựng 2022 BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2022

15

Công văn 7979/VPCP-NN năm 2023 về hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP và 10/2023/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7979 Văn phòng Chính phủ về hoàn thiện hồ sơ Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP 2023,CV 7979 Văn phòng Chính phủ về hoàn thiện hồ sơ Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP 2023,Công văn hoàn thiện hồ sơ Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP Văn phòng Chính phủ 2023,Công văn 7979 Văn phòng Chính phủ về hoàn thiện hồ sơ Nghị định sửa đổi

Ban hành: 13/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2023

16

Công văn 44/DP-DT về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Cục Y tế dự phòng ban hành

44/DP-DT,Công văn 44 2020,Cục Y tế dự phòng,Công tác y tế,Phòng chống dịch bệnh,Tết Nguyên đán,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/DP-DT V/v đảm bảo công tác y

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

17

Công văn 44/BXD-VLXD năm 2019 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

44/BXD-VLXD,Công văn 44 2019,Bộ Xây dựng,Vật liệu chịu lửa,Vật liệu chịu lửa kiềm tính,Chưa sản xuất được,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/BXD-VLXD V/v xác nhận vật liệu

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

18

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

19

Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3866/BTNMT-TCQLDD,Công văn 3866 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đề xuất sửa đổi bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

20

Công văn 7024/BGTVT-TC năm 2023 về triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

04/07/2023,Công văn 7024 Bộ Giao thông vận tải về Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2023,CV 7024 Bộ Giao thông vận tải về Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2023,Công văn Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng Bộ Giao thông vận tải 2023,Công văn 7024 Bộ Giao thông vận tải về triển khai Nghị định 44/2023/NĐ-CP 2023,CV 7024 Bộ Giao thông vận tải về triển

Ban hành: 04/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!