Tra cứu 44/2003/N��-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2003/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 268479 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2022 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam và Bu-run-đi về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2022,Chính phủ,Ký Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao,Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu công vụ Bu run đi,Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao Bu run đi,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2022

2

Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15

44/2023/ND-CP,Nghị định 44 2023 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 44/2023/ND-CP ngày 30/06/2023,Nghị định 44 Chính phủ về Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2023,NĐ 44 Chính phủ về

Ban hành: 30/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2023

3

Nghị quyết 44/NQ-CP năm về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2020,Chính phủ,Lĩnh vực hải quan,Hiệp định Hợp tác hỗ trợ lẫn nhau,Việt Nam Hoa Kỳ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-CP

Ban hành: 11/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

4

Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

44/2022/ND-CP,Nghị định 44 2022 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 44/2022/ND-CP ngày 29/06/2022,Nghị định 44 Chính phủ về Xây dựng hệ thống thông tin nhà ở 2022,NĐ 44 Chính phủ về Xây

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

5

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2019 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2019 Chính phủ,Nghị quyết 44 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 44 Chính phủ ban hành 2019,NQ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 44 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 44 Chính phủ mới nhất,NQ số 44 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 24/06/2019,Nghị quyết 44 Chính phủ về Điện tử 2019,NQ 44 Chính phủ về Điện tử 2019,Nghị quyết Điện tử

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

6

Nghị định 44/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

44/2003/ND-CP,Nghị định 44 2003,Chính phủ,Hợp đồng lao động,Luật Lao động,Bộ Luật Lao động,Người lao động,Người sử dụng lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2003/NĐ-CP

Ban hành: 09/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

7

Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

44/2021/ND-CP,Nghị định 44 2021 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 44/2021/ND-CP ngày 31/03/2021,Nghị định 44 Chính phủ về Thu nhập chịu thuế chi ủng hộ phòng chống Covid-19 2021,NĐ 44

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

8

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

9

Nghị định 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

44/2020/ND-CP,Nghị định 44 2020 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 44/2020/ND-CP ngày 08/04/2020,Nghị định 44 Chính phủ về Pháp nhân 2020,NĐ 44 Chính phủ về Pháp nhân 2020,Nghị định

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

10

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2017 ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Ấn Độ giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Ấn Độ do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2017,Chính phủ,Ký Bản ghi nhớ ,Quốc gia thành viên,Trung tâm ASEAN-Ấn Độ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 5

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

11

Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

44/2019/ND-CP,Nghị định 44 2019 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 44/2019/ND-CP ngày 20/05/2019,Nghị định 44 Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu 2019,NĐ 44 Chính phủ về Điều chỉnh lương

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

12

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN-Ấn Độ do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2015,Chính phủ,Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN ,Phê duyệt Hiệp định Thương mại,Hiệp định Thương mại,Hiệp định Thương mại ASEAN-Ấn Độ,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 17/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

13

Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

44/2018/ND-CP,Nghị định 44 2018 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 44/2018/ND-CP ngày 13/03/2018,Nghị định 44 Chính phủ về Khai thác tài sản 2018,NĐ 44 Chính phủ về Khai thác tài sản

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

15

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

44/2017/ND-CP,Nghị định 44 2017 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 44/2017/ND-CP ngày 14/04/2017,Nghị định 44 Chính phủ về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 2017,NĐ 44 Chính phủ về Bảo hiểm xã

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

16

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành

Số: 44/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

17

Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

44/2016/ND-CP,Nghị định 44 2016 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 44/2016/ND-CP ngày 15/05/2016,Nghị định 44 Chính phủ về Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2016,NĐ 44 Chính phủ về

Ban hành: 15/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

18

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

44/2015/ND-CP,Nghị định 44 2015 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 44 Chính phủ mới nhất,NĐ số 44 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 44/2015/ND-CP ngày 06/05/2015,Nghị định 44 Chính phủ về Quy hoạch xây dựng 2015,NĐ 44 Chính phủ về Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

19

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 44/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

20

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2010 về phiên họp thường kỳ tháng 10 do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2010,Chính phủ,Phiên họp thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!