Tra cứu 44/2003/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 44/2003/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2810 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 44/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

44/2003/ND-CP,Nghị định 44 2003 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 44/2003/ND-CP ngày 09/05/2003,Nghị định 44 Chính phủ về Bộ Luật Lao động 2003,NĐ 44 Chính phủ về Bộ Luật Lao động

Ban hành: 09/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Nghị định 44/2010/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP

44/2010/ND-CP,Nghị định 44 2010 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 44/2010/ND-CP ngày 20/04/2010,Nghị định 44 Chính phủ về Sửa đổi 2010,NĐ 44 Chính phủ về Sửa đổi 2010,Nghị định Sửa

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

3

Nghị định 44/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

44/2008/ND-CP,Nghị định 44 2008 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 44/2008/ND-CP ngày 09/04/2008,Nghị định 44 Chính phủ về Bổ sung 2008,NĐ 44 Chính phủ về Bổ sung 2008,Nghị định Bổ

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2008

4

Nghị định 44/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thủy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

44/2007/ND-CP,Nghị định 44 2007 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 44/2007/ND-CP ngày 27/03/2007,Nghị định 44 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2007,NĐ 44 Chính phủ về Điều

Ban hành: 27/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

5

Nghị định 44/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

44/2006/ND-CP,Nghị định 44 2006 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 44/2006/ND-CP ngày 25/04/2006,Nghị định 44 Chính phủ về Vi phạm hành chính 2006,NĐ 44 Chính phủ về Vi phạm hành chính

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Nghị định 44/2005/NĐ-CP quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

44/2005/ND-CP,Nghị định 44 2005 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 44/2005/ND-CP ngày 05/04/2005,Nghị định 44 Chính phủ về Sĩ quan quân đội 2005,NĐ 44 Chính phủ về Sĩ quan quân đội

Ban hành: 05/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

7

Nghị định 44/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2009

44/2004/ND-CP,Nghị định 44 2004 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2004,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2004,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2004 Chính phủ,Nghị định 44/2004/ND-CP ngày 17/02/2004,Nghị định 44 Chính phủ về Tỉnh Ninh Thuận 2004,NĐ 44 Chính phủ về Tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 44/2002/NĐ-CP về việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Bến Sung thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá

44/2002/ND-CP,Nghị định 44 2002 Chính phủ,Nghị định 44 năm 2002 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 2002,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 2002,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 2002 Chính phủ,Nghị định 44/2002/ND-CP ngày 11/04/2002,Nghị định 44 Chính phủ về Tỉnh Thanh Hóa 2002,NĐ 44 Chính phủ về Tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 11/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Nghị định 44/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

44/2001/ND-CP,Nghị định 44 2001,Chính phủ,Hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Đại lý mua bán hàng hóa nước ngoài,Gia công hàng hóa nước ngoài,Gia công hàng hóa,Đại lý mua bán hàng hóa,Sửa đổi,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

10

Nghị định 44/2000/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

44/2000/ND-CP,Nghị định 44 2000,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực giá cả,Xử phạt hành chính giá cả,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2000/NĐ-CP

Ban hành: 01/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

11

Nghị định 44/1999/NĐ-CP về việc thành lập một số xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

44/1999/ND-CP,Nghị định 44 1999 Chính phủ,Nghị định 44 năm 1999 Chính phủ,Nghị định 44 Chính phủ ban hành 1999,NĐ 44 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 44 Chính phủ áp dụng 1999,NĐ 44 Chính phủ mới nhất, số 44 năm 1999 Chính phủ,Nghị định 44/1999/ND-CP ngày 01/07/1999,Nghị định 44 Chính phủ về Tỉnh Nghệ An 1999,NĐ 44 Chính phủ về Tỉnh Nghệ An 1999,Nghị

Ban hành: 01/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Nghị định 171/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Đê điều

171/2003/ND-CP,Nghị định 171 2003,Chính phủ,Pháp lệnh Đê điều,Xây dựng đê điều,Xây dựng tu bổ đê điều,Công tác tu bổ đê điều,Tu bổ đê điều,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

13

Nghị định 170/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Giá

170/2003/ND-CP,Nghị định 170 2003 Chính phủ,Nghị định 170 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 170 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 170 Chính phủ còn hiệu lực, 170 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 170 Chính phủ mới nhất, số 170 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 170/2003/ND-CP ngày 25/12/2003,Nghị định 170 Chính phủ về Hướng dẫn 2003,NĐ 170 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Nghị định 169/2003/NĐ-CP về an toàn điện

169/2003/ND-CP,Nghị định 169 2003,Chính phủ,An toàn điện,Biển báo an toàn về điện,Máy thủy điện cực nhỏ,An toàn trong sản xuất điện,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169/2003/NĐ-CP

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

15

Nghị định 168/2003/NĐ-CP quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

168/2003/ND-CP,Nghị định 168 2003 Chính phủ,Nghị định 168 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 168 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 168 Chính phủ còn hiệu lực, 168 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 168 Chính phủ mới nhất, số 168 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 168/2003/ND-CP ngày 24/12/2003,Nghị định 168 Chính phủ về Quản lý tài chính 2003,NĐ 168 Chính phủ về Quản lý

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

16

Nghị định 166/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

166/2003/ND-CP,Nghị định 166 2003 Chính phủ,Nghị định 166 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 166 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 166 Chính phủ còn hiệu lực, 166 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 166 Chính phủ mới nhất, số 166 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 166/2003/ND-CP ngày 24/12/2003,Nghị định 166 Chính phủ về Tỉnh Bạc Liêu 2003,NĐ 166 Chính phủ về Tỉnh Bạc

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Nghị định 167/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

167/2003/ND-CP,Nghị định 167 2003 Chính phủ,Nghị định 167 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 167 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 167 Chính phủ còn hiệu lực, 167 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 167 Chính phủ mới nhất, số 167 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 167/2003/ND-CP ngày 24/12/2003,Nghị định 167 Chính phủ về Điều chỉnh địa giới hành chính 2003,NĐ 167 Chính

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Nghị định 164/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

164/2003/ND-CP,Nghị định 164 2003 Chính phủ,Nghị định 164 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 164 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 164 Chính phủ còn hiệu lực, 164 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 164 Chính phủ mới nhất, số 164 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 164/2003/ND-CP ngày 22/12/2003,Nghị định 164 Chính phủ về Hướng dẫn 2003,NĐ 164 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

19

Nghị định 165/2003/NĐ-CP về việc biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

165/2003/ND-CP,Nghị định 165 2003 Chính phủ,Nghị định 165 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 165 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 165 Chính phủ còn hiệu lực, 165 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 165 Chính phủ mới nhất, số 165 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 165/2003/ND-CP ngày 22/12/2003,Nghị định 165 Chính phủ về Biệt phái sỹ quan 2003,NĐ 165 Chính phủ về Biệt

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

20

Nghị định 163/2003/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

163/2003/ND-CP,Nghị định 163 2003 Chính phủ,Nghị định 163 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 163 Chính phủ ban hành 2003,NĐ 163 Chính phủ còn hiệu lực, 163 Chính phủ áp dụng 2003,NĐ 163 Chính phủ mới nhất, số 163 năm 2003 Chính phủ,Nghị định 163/2003/ND-CP ngày 19/12/2003,Nghị định 163 Chính phủ về Biện pháp xử lý hành chính 2003,NĐ 163 Chính phủ về

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!