Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 43/2014/N��-CP)

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 43/2014/N��-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13250 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-43:2014 (IEC 60068-2-43:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-43: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kd: Thử nghiệm bằng hyđro sulfua đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-43:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-43:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-43:2014 IEC 60068-2-43:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-43: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM KD: THỬ NGHIỆM BẰNG HYĐRO SULFUA ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-43: Tests - Test Kd: Hydrogen sulphide test

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12971:2020 (ISO 15819:2014) về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS

TCVN12971:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12971:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12971:2020 ISO 15819:2014 MỸ PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – CÁC NITROSAMIN: PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH N-NITROSODIETANOLAMIN (NDELA) BẰNG HPLC-MS-MS Cosmetics - Analyticai methods - Nitrosamines: Detection and determination of

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-43:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 43: Thang máy cho cần trục

khả năng vận động. - TCVN 6396-43:2020 (EN 81-43:2009), Phần 43: Thang máy cho cần trục. - TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014), Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy. - TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003), Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng - TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003),

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-43:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh

2014, phần 23: Bệnh ung khí thán; - TCVN 8400-24: 2014, phần 24: Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm; - TCVN 8400-25: 2014, phần 25: Bệnh cúm lợn; - TCVN 8400-26: 2014, phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1; - TCVN 8400-27: 2014, phần 27: Bệnh sán lá gan; - TCVN 8400-28: 2014, phần 28: Bệnh viêm ruột hoại tử do Clostridium

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-10:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 10: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh lở mồm long móng (FMD) A/H5N1

TCVN8685-10:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-10:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-10:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 10: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (FMD) A/H5N1 Vaccine testing procedure - Part 10: Foot and mouth disease vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-9:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 9: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh cúm gia cầm A/H5N1

TCVN8685-9:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-9:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-9:2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 9: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM A/H5N1 Vaccine testing procedure - Part 9: Avian infuenza A/H5N1 vaccine Lời nói đầu TCVN 8685-9:2014 do Trung tâm Kiểm

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-26:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 26: Bệnh cúm gia cầm H5N1

TCVN8400-26:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-26:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-26:2014 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 26: BỆNH CÚM GIA CẦM H5N1 Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 26: Avian influenza H5N1 Lời nói đầu TCVN 8400-26:2014 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích

QCVN43:2017/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 43:2017/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43: 2012/BGTVT về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN43:2012/BGTVT,Quy chuẩn QCVN43:2012,Bộ Giao thông vận tải,Trạm dừng nghỉ đường bộ ,QCVN 43: 2012/BGTVT,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43: 2012/BGTVT VỀ TRẠM DỪNG NGHỈ ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on Roadside Station Lời nói đầu QCVN 43 : 2012/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam soạn

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43 : 2012/BTNMT về chất lượng trầm tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN43:2012/BTNMT,Quy chuẩn QCVN43:2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chất lượng trầm tích ,QCVN 43 : 2012/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43 : 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 43:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN43:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN43:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất,Ăng ten rời dùng cho thoại,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO THOẠI TƯƠNG TỰ National

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-43:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm - kiểm định bò giống hướng sữa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-43:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-43:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,QCVN 01-43:2011/BNNPTNT ,Bò giống hướng sữa ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01- 43:2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH BÒ GIỐNG HƯỚNG SỮA National

Ban hành: 07/06/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017) về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylendiamin cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2021 ISO 7393-2:2017 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ TỔNG CLO - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU SỬ DỤNG N,N- DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN CHO MỤC ĐÍCH KIỂM SOÁT THƯỜNG XUYÊN Water quality -

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-43:2010 (ISO 60364-4-43:2008) về Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

TCVN7447-4-43:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-43:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-43:2010 ISO 60364-4-43:2008 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-43:2007 (IEC 60335-2-43 : 2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-43: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sấy khô quần áo và giá sấy khăn

TCVN5699-2-43:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-43:2007,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-43 : 2007 IEC 60335-2-43 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-43: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ SẤY KHÔ QUẦN ÁO VÀ GIÁ SẤY KHĂN Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12989:2020 (ASEAN STAN 43:2015) về Cải bẹ xanh

TCVN12989:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12989:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12989:2020 ASEAN STAN 43:2015 CẢI BẸ XANH Mustard greens Lời nói đầu TCVN 12989:2020 hoàn toàn tương đương với ASEAN STAN 43:2015; TCVN 12989:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

thì giá trị trung bình của biến tổng X và hệ số phân tán có thể tính theo các công thức sau đây: mx = (B43) (B.44) B.4.3. Trường hợp biến tổng X là hàm bất kỳ của các biến ngẫu nhiên độc lập Yi (i=1,2,…,n), có dạng X = U(Yi, Y2,....,Yn)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN10667:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10667:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-43:2004 (IEC 60364-4-43 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng

TCVN7447-4-43:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-43:2004,***,Hệ thống lắp đặt điện,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ an toàn,Bảo vệ chống quá dòng,TCVN 7447-4-43:2004 ,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-43 : 2004 IEC 60364-4-43 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-43 :

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158