Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 422/Q��-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 422/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4293 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 422:2000 về nông sản thực phẩm - Xác định hàm lượng Lizin trong các loại hạt - Phương pháp quang phổ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN422:2000,Tiêu chuẩn ngành 10TCN422:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phương pháp quang phổ,Hàm lượng Lizin trong các loại hạt ,Nông sản thực phẩm,10TCN 422:2000,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 422:2000 NÔNG SẢN THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIZIN TRONG CÁC LOẠI HẠT. PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ 10TCN

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7591:2014 (IEC 61199:2012) về Bóng đèn huỳnh quang một đầu - Qui định về an toàn

tính làm việc. Về thông tin này, xem thêm TCVN 7863 (IEC 60901). Bảng 1 - Số tham chiếu tờ rời của IEC 60061 Kiểu đầu đèn Số hiệu tờ rời IEC 60061-1 Đầu đèn IEC 60061-3 Dưỡng 2G7 2GX7 2G8 GR8 G10q GR10q GU10q GX10q

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2018 về Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng - Hiệu suất năng lượng

thiểu (MEPS) của bình đun nước nóng được xác định theo dung tích thực tế của bình đun nước nóng theo phương trình sau: Rmin = -0,001Q + 0,1066 trong đó Rmin là hiệu suất năng lượng tối thiểu; Q là dung tích thực tế của bình đun nước nóng, được làm tròn đến 0,1 l gần nhất. 4.2.2  Các cấp hiệu suất năng lượng được quy định

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4396-2:2018 (ISO 9934-2:2015) về Thử không phá hủy - Thử hạt từ - Phần 2: Phương tiện phát hiện

1. Thử kiểu (Q) và thử lô (B) là trách nhiệm của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất. Thử trong sử dụng (P) là trách nhiệm của người sử dụng. Bảng 1 - Yêu cầu thử nghiệm Tính chất Sơn trợ giúp tương phản Phương tiện phát hiện khô Chất tải lỏng hữu cơ Huyền

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

học của kết cấu,... làm biến số cơ bản. Bao gồm phần không ngẫu nhiên và ngẫu nhiên, gọi chung là biến ngẫu nhiên. 4.2.2. Biến cơ bản và biến phụ thêm được gọi chung là biến ngẫu nhiên.Các tham số thống kê và mô hình phân phối xác suất các biến ngẫu nhiên được xác định trong phụ lục B. 4.2.3. Khi phân tích độ tin cậy của kết cấu cũng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-6:2011 (IEC 60364-6:2006) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận

60364-5-53)); f) lựa chọn thiết bị và biện pháp bảo vệ thích hợp đối với các ảnh hưởng bên ngoài (xem Điều 422 của TCVN 7447-4-42 (IEC 60364-4-42), 512.2 của TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51) và Điều 522 của TCVN 7447-5-52 (IEC 60364-5-52))); g) việc nhận dạng đúng dây trung tính và dây bảo vệ (xem 514.3 của TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51));

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

9

Kế hoạch 235/UBND-KH năm 2022 thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg,Cơ cấu lại tổ chức tín dụng Quảng Ninh,Cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2022

10

Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai,Thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg tỉnh Lào Cai,Nâng cao năng lực cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp,Nâng cao hiệu quả hoạt đơn vị bảo hiểm thất nghiệp Lào Cai,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10860:2015 (ISO 2602:1980) về Giải thích thống kê kết quả thử - Ước lượng trung bình – Khoảng tin cậy

0,577 0,554 0,533 0,514 0,497 0,482 0,468 0,455 0,443 0,432 0,422 0,413 0,404 0,396 0,388 0,380 0,373 0,320 0,284 0,258 45,013 5,730 2,920 2,059 1,646 1,401 1,237 1,118 1,028 0,900 0,897

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-4:2020 (ISO/IEC 29192-4:2013 With amendment 1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng

[n]P Phép nhân lấy đầu vào là một số nguyên dương n và một điểm P trên đường cong E và đưa ra đầu ra là điểm Q trên đường cong E với Q = [n]P = P + P+....+P là tổng số lần xuất hiện của P. Phép toán thỏa mãn [0]P = 0E (điểm tại vô hạn), và [-n]P = [n](-P) P Điểm cơ sở trên

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-4:2020 (ISO 80000-4:2019) về Ðại lượng và đơn vị - Phần 4: Cơ học

80000)] từ trục Q vuông góc với một mặt phẳng của mặt được xét và A là diện tích [TCVN 7870-3 (ISO 80000-3)] m4 Đại lượng này thường được gọi sai là “mômen quán tính” (mục 4-7). Có thể bỏ qua chỉ số p nếu không có khả năng hiều nhầm. 4-22 môđun kháng

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12112:2019 về Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

4.2.2  Khi không thỏa mãn điều kiện độ nâng cao độ mặt đường nhân tạo so với mực nước ngầm tính toán cần xây dựng ống thấm sâu. Ống thấm sâu có thể kết hợp dùng để dẫn nước từ các lớp móng thấm. 4.2.3  Trường hợp có nước ngầm từ khu vực bên cạnh có khả năng ảnh hưởng đến mặt đường nhân tạo sân bay, cần bố trí hệ thống ống thấm chặn. 4.3

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

4  Các ký hiệu B          Số nguyên dương nhỏ nhất sao cho n chia hết qB - 1 d          Khóa bí mật của người dùng (d là một số nguyên ngẫu nhiên trong tập [2, n-2]) E          Đường cong elliptic cho bởi phương trình có dạng Y2 = X3 + aX + b trên trường F(pm) với p > 3, hoặc cho bởi một phương trình có dạng Y2 + XY = X3 + aX2 +

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9986-4:2014 (ISO 630-4:2012) về Thép kết cấu - Phần 4: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép tấm kết cấu tôi và ram có giới hạn chảy cao

phẩm thép phẳng cán liên tục. − Sản phẩm thép ống - tham khảo ISO TC5/SC1 Ống thép. CHÚ THÍCH: Danh mục các tiêu chuẩn do ISO/TC17/SC12 và ISO/TC5/SC1 giới thiệu có tên trong trang web của ISO. Tiêu chuẩn này này bao gồm 10 mác thép. Các mác S460Q, S500Q, S550Q, S620Q, S680Q, S890Q, S960Q được giới thiệu trong Phụ lục A. Các mác

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-5:2020 (ISO/IEC 9798-5:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết lộ thông tin

của mô-đun theo thứ tự tăng dần, tức là pi < p2 < … (các tham số bí mật). Q, Qi Khóa riêng (tham số bí mật). r Số ngẫu nhiên mới hoặc xâu các bit ngẫu nhiên mới (tham số bí mật). v Số mũ xác thực (tham số miền).

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9114:2019 về Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

- Song song với chiều dài (r1) ± 50 - Vuông góc với chiều dài (r2) ± 20 16. Vị trí của thép chờ (q): - Khoảng cách theo chiều dọc (q1) ± 20 - Khoảng cách theo chiều thẳng đứng trên mặt dầm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13324:2021 (BS EN 12275:2013) về Thiết bị leo núi - Đầu nối - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

hướng xác định trước. CHÚ THÍCH Xem Hình 4. 3.7 Đầu nối neo đặc thù (loại A) (specific anchor connector (class A) Đầu nối tự đóng chỉ được thiết kế để liên kết trực tiếp với một loại neo cụ thể. CHÚ THÍCH Xem Hình 5. 3.8 Đầu nối xoáy/vặn (Quicklink; loại Q) (screwed - closure connector (Quicklink; class Q) Đầu

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-21:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)

4.18. Chai nhựa nuôi tế bào: 25 cm2, 75 cm2. 4.19. Đĩa nhựa nuôi tế báo: 24 giếng, 96 giếng. 4.20. Màng lọc, có kích thước lỗ lọc 0,45 μm. 4.21. Dao, kéo, panh kẹp. 4.22. Bơm kim tiêm dung tích 5ml. 4.23. Ống giữ mẫu eppendorf dung tích 1,5 ml. 5. Cách tiến hành 5.1. Chẩn đoán lâm sàng 5.1.1. Đặc điểm

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157