Tra cứu 422/Q��-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 422/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 114124 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/QD-TTg,Quyết định 422 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công,Dịch vụ công trực tuyến tích hợp Cổng quốc gia,Dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2022

2

Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/QD-TTg,Quyết định 422 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị,Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

3

Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2019 về bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/QD-TTg,Quyết định 422 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giáo sư nhà nước,Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước,Bổ nhiệm,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 422/QĐ-TTg

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

4

Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/QD-TTg,Quyết định 422 2016,Thủ tướng Chính phủ,Việt Nam Ma-lai-xi-a,Sử dụng lao động,Tuyển chọn lao động,Bản ghi nhớ Việt Nam Malaixia ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

5

Chỉ thị 422/CT-TTg năm 2010 về tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/CT-TTg,Chỉ thị 422 2010,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý và phát triển bền vững,Cơ sở hạ tầng viễn thông,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 422/CT-TTg

Ban hành: 02/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

6

Quyết định 422/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/QD-TTg,Quyết định 422 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,Tặng thưởng cờ thi đua,Cờ thi đua của Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 422/QĐ-TTg

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2008

7

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

422/QD-UBND,Quyết định 422 2023,Tỉnh Bình Thuận,Thủ tục hành chính Lâm nghiệp Bình Thuận,Bình Thuận công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Bình Thuận công bố thủ tục lĩnh vực lâm nghiệp,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

8

Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2023 về Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

422/KH-UBND,Kế hoạch 422 2023,Tỉnh Bình Dương,Chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường,Chuyển đổi số ngành tài nguyên Bình Dương,Chuyển đổi số ngành môi trường Bình Dương,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

9

Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

do - Hạnh phúc --------------- Số: 422/KH-UBND Quảng Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2023

10

Quyết định 422/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

422/QD-UBND,Quyết định 422 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn Ninh Thuận,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn 2022,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

11

Quyết định 422/QĐ-NHNN năm 2022 về kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

422/QD-NHNN,Quyết định 422 2022,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP,Thực hiện phục hồi kinh tế xã hội ngàng Ngân hàng,Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

12

Quyết định 422/QĐ-CT năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

422/QD-CT,Quyết định 422 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ,Thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đường bộ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

13

Quyết định 422/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

422/QD-UBND,Quyết định 422 2022,Tỉnh Hưng Yên,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất,Hệ số điều chỉnh giá đất Hưng Yên,Hệ số điều chỉnh giá tính tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2022

14

Kế hoạch 422/KH-UBND năm 2021 về huy động tối đa lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

422/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Huy động lực lượng của cơ quan tham gia chữa cháy Bắc Kạn,Huy động phương tiện của tổ chức tham gia cứu nạn Bắc Kạn,Huy động tài sản cá nhân tham gia cứu hộ tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

15

Quyết định 422/QĐ-UBDT về điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

422/QD-UBDT,Quyết định 422 2021,Uỷ ban Dân tộc,Điều chỉnh kế hoạch thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật,Tuyên truyền vận động đồng bào vùng miền núi,Đẩy mạnh phổ biến pháp luật vùng dân tộc thiểu số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2021

16

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành

422/QD-UBND,Quyết định 422 2021,Tỉnh Lai Châu,Đề án Phát triển rừng bền vững ,Phát triển rừng bền vững Lai Châu,Đề án phát triển rừng tỉnh Lai Châu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2022

17

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung 03 tên địa danh vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

422/QD-UBND,Quyết định 422 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bổ sung 03 tên địa danh vào Ngân hàng tên đường Lâm Đồng,Bổ sung tên địa danh vào Ngân hàng tên đường phố,Bổ sung tên địa danh vào tên công trình công cộng Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

18

Chỉ thị 422-TTg năm 1996 về tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm yêu cầu công tác chiến đấu cho lực lượng công an ở vùng cao, hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422-TTg,Chỉ thị 422-TTg 1996,Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 422-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG

Ban hành: 21/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

19

Báo cáo 422/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

422/BC-UBND,Báo cáo 422 2020,Quận Tân Bình,Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội Tân Bình 2020,Tình hình kinh tế xã hội quận Tân Bình tháng 10 2020,Nhiệm vụ kinh tế xã hội Tân Bình tháng 11 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

20

Quyết định 422/QĐ-STP năm 2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

422/QD-STP,Quyết định 422 2020,Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mi,Công bố Hệ thống quản lý theo ISO 9001 2015,Hệ thống quản lý theo ISO 9001 2015 Sở Tư pháp,Hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001 2015,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.62.64