Tra cứu 42/KH-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 184532 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch 42 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Trà Vinh mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 13/05/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Trà Vinh về Đề án phát triển giá trị đa dụng hệ sinh

Ban hành: 13/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2024

2

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2024 do tỉnh Nam Định

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Nam Định,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Nam Định,Kế hoạch 42 Tỉnh Nam Định ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Nam Định áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Nam Định mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Nam Định,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 14/03/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Nam Định về Công tác bồi thường nhà nước 2024,KH 42

Ban hành: 14/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2024

3

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 42 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 29/02/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Tuyên Quang về Nâng trình độ

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2024

4

Kế hoạch 42/KH-UBND về Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 42 Tỉnh Bình Định ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Bình Định áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Bình Định mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Bình Định,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 29/02/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Bình Định về Phổ biến pháp luật Việt Nam về

Ban hành: 29/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

5

Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 42 Tỉnh Quảng Ngãi ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Quảng Ngãi còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Quảng Ngãi mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 26/02/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Quảng Ngãi về Triển khai công tác bồi

Ban hành: 26/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2024

6

Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch 42 Tỉnh Quảng Ninh ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Quảng Ninh còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Quảng Ninh áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Quảng Ninh mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 09/02/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Quảng Ninh về triển khai Nghị quyết

Ban hành: 09/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

7

Kế hoạch 42/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 42 Tỉnh Sơn La ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Sơn La áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Sơn La mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Sơn La,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 06/02/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Sơn La về Triển khai công tác văn thư lưu trữ 2024,KH 42 Tỉnh Sơn

Ban hành: 06/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

8

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 42 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 02/02/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Đồng Tháp về Chương trình hành động quốc gia

Ban hành: 02/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2024

9

Kế hoạch 42/KH-UBND tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 42 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 42 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,KH 42 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 42 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,KH 42 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 42 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 31/01/2024,Kế hoạch 42 Thành phố Hà Nội về đẩy nhanh tiến

Ban hành: 31/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2024

10

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2024 do tỉnh Đồng Nai ban hành

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2024 Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch 42 năm 2024 Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch 42 Tỉnh Đồng Nai ban hành 2024,KH 42 Tỉnh Đồng Nai còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Đồng Nai áp dụng 2024,KH 42 Tỉnh Đồng Nai mới nhất,KH số 42 năm 2024 Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 30/01/2024,Kế hoạch 42 Tỉnh Đồng Nai về Quản lý nhà nước về công tác bồi thường

Ban hành: 30/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2024

11

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 do tỉnh Nam Định ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 42/KH-UBND Nam Định, ngày 10 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2019 - 2023 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Ban hành: 10/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

12

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Hạnh phúc --------------- Số: 42/KH-UBND Bạc Liêu, ngày 09 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Thực hiện Quyết định số

Ban hành: 09/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2023

13

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2023

Số: 42/KH-UBND Hưng Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023 Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/202 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch

Ban hành: 06/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

14

Kế hoạch 42/KH-UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/KH-UBND Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN

Ban hành: 24/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

15

Kế hoạch 42/KH-UBND thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023

--------------- Số: 42/KH-UBND Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2023 Thực hiện Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành: 21/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2023

16

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

--------------- Số: 42/KH-UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Ban hành: 21/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2023

17

Kế hoạch 42/KH-UBND về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 do tỉnh Yên Bái ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/KH-UBND Yên Bái, ngày 14 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2023 Thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU, ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính

Ban hành: 14/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

18

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 33/NQ-HĐND và Quyết định 5120/QĐ-UBND, Quyết định 5384/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 42 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 42 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,KH 42 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,KH 42 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,KH 42 Thành phố Hà Nội mới nhất,KH số 42 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 03/02/2023,Kế hoạch 42 Thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị

Ban hành: 03/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2023

19

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do tỉnh Đắk Nông ban hành

--------------- Số: 42/KH-UBND Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2023 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

20

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2023 về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023-2030

42/KH-UBND,Kế hoạch 42 2023 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 42 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 42 Tỉnh Kon Tum ban hành 2023,KH 42 Tỉnh Kon Tum còn hiệu lực,KH 42 Tỉnh Kon Tum áp dụng 2023,KH 42 Tỉnh Kon Tum mới nhất,KH số 42 năm 2023 Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch 42/KH-UBND ngày 06/01/2023,Kế hoạch 42 Tỉnh Kon Tum về Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính

Ban hành: 06/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!