Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 42/2012/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 146664 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Bình Phước,Mức thu phí tỉnh Bình Phước,Mức thu lệ phí tỉnh Bình Phước,Mức thu phí lệ phí tỉnh Bình Phước,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

2

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND và 82/2009/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Thành phố Hà Nội,Lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKKD,Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Cung cấp thông tin,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Đăng ký kinh doanh Hà Nội 2013,Mức thu lệ phí Hà Nội 2013,Bãi bỏ Quyết định 02,Bãi bỏ Quyết định 82 Hà Nội,Phí cấp chứng nhận kin,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí

Ban hành: 22/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

3

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chế độ dinh dưỡng ,Chế độ dinh dưỡng vận động viên,Chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên ,Chế độ chi tiêu tài chính,Chi thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế,Chi thể thao Thừa Thiên Huế 2013,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

4

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND sửa đổi nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kèm theo Quyết định 101/2009/QĐ-UBND và 10/2011/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi quyết định,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/QĐ-UBND Khánh

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

5

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp của tỉnh Lai Châu

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Lai Châu,Cấp giấy phép lái xe ,Cấp bằng lái xe,Cấp bằng lái,Cấp bằng lái Lai Châu 2013,Giấy phép lái xe môtô hạng A1 ,Đồng bào dân tộc thiểu số,Trình độ học vấn thấp ,Đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU --------

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

6

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên đường giai đoạn II trên địa bàn thành phố Bà Rịa

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đặt tên đường,Xác định điểm đầu điểm cuối ,Đặt tên đường Vũng Tàu ,Phương án đặt tên đường ,Giai đoạn II,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

7

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh An Giang,Cổng thông tin điện tử,Giải quyết thủ tục hành chính,Tiếp nhận hồ sơ,Tiếp nhận hồ sơ qua trang web,Dịch vụ bưu chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

8

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Yên Bái,Công nhận sáng kiến ,Giải pháp công tác sáng tạo mới ,Đổi mới sáng tạo,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

9

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

10

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định 19/2011/QĐ-UBND

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Bình Định,Đơn giá bồi thường thiệt hại,Đơn giá bồi thường thiệt Bình Định ,Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường thiệt hại,Đơn giá bồi thường Bình Định 2013,Nhà cửa vật kiến trúc,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

11

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ khen thưởng giải tỉnh, đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, giải toàn quốc, quốc tế; tiền công của huấn luyện, vận động viên học sinh năng khiếu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Khen thưởng đại hội thể dục thể thao,Chế độ khen thưởng,Đại hội thể dục thể thao toàn quốc,Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh,Đại hội thể dục thể thao quốc tế,Tiền công của vận động viên ,Tiền công của huấn luyện viên,Học sinh năng khiếu thể thao,Tiền côn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

12

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy định đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Đắk Lắk,Đơn giá dịch vụ công ích đô thị ,Giá dịch vụ công ích Đắk Lắk 2013,Đoạn bảo dưỡng đường bộ,Đơn giá bảo dưỡng đường tỉnh Đắk Lắk,Quản lý bảo dưỡng đường Đắk Lắk,Dịch vụ công ích,Giá sửa đường giao thông,Giá sửa chữa đường giao thông,Giá sửa chữa đường,Giao thông - Vận tải

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

13

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy định tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Ứng dụng công nghệ thông tin,Phát triển công nghệ thông tin,Cơ quan nhà nước,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

14

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 10 Quy định kèm theo Quyết định 55/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực quản lý rừng,Quản lý lâm sản,Xử phạt vi phạm quản lý lâm sản,Xử phạt vi phạm quản lý rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

15

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế quản lý hoạt động ,Khu bảo tồn biển Hòn Cau,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

16

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Bình Dương,Cơ sở khám chữa bệnh công lập,Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

17

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức thu phí,Đấu giá quyền sử dụng đất,Mức thu phí đấu giá tài sản,Chế độ quản lý,Sử dụng phí đấu giá tài sản,Phí tham gia đấu giá tài sản ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

18

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Lâm Đồng,Tiêu chuẩn đánh giá phân loại,Chất lượng chính quyền cơ sở ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

19

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Thành phố Đà Nẵng,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Nhà nước đầu tư ,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

20

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

42/2012/QD-UBND,Quyết định 42 2012,Tỉnh Sóc Trăng,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Mức chi lập dự toán,Hoàn thiện văn bản pháp luật ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198