Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 42/2003TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12342 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

QCVN42:2020/BTNMT,Quy chuẩn QCVN42:2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 42: 2020/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ National technical regulation on basic geographic information (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-42:2014 (IEC 60068-2-42:2003) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-42: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kc: Thử nghiệm bằng lưu huỳnh đioxit đối với các tiếp điểm và mối nối

TCVN7699-2-42:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-42:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7699-2-42:2014 IEC 60068-2-42:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-42: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Kc: THỬ NGHIỆM BẰNG LƯU HUỲNH ĐIOXIT ĐỐI VỚI CÁC TIẾP ĐIỂM VÀ MỐI NỐI Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-42:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 42: Bệnh dịch tả loại nhai lại nhỏ

TCVN8400-42:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-42:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-42:2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN PHẦN 42: BỆNH DỊCH TẢ LOẠI NHAI LẠI NHỎ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 42: Peste des petits ruminants Lời nói đầu TCVN 8400-42 : 2019 do Cục Thú y biên

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT về Trang bị an toàn tàu biển

Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BGTVT ngày 02 tháng 6 năm 2016. QCVN 42:2015/BGTVT thay thế QCVN 42:2012/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển). TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN MỤC LỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-4-42:2015 (IEC 60364-4-42:2010) về Hệ thống lắp đặt điện áp - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN7447-4-42:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-4-42:2015 IEC 60364-4-42:2010 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ NHIỆT Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-42:2015 (IEC 60317-42:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester-amide-imide, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-42:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-42:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-42:2015 IEC 60317-42:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 42: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER-AMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 42

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10520-4-2:2014 (IEC 60264-4-2:1992, With Amendment 1:2003) về Bao gói của dây quấn - Phần 4-2: Phương pháp thử - Vật chứa làm từ vật liệu nhiệt dẻo dùng cho ống quấn dây phân phối có tang quấn hình côn

TCVN10520-4-2:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10520-4-2:2014,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10520-4-2:2014 IEC 60264-4-2:1992 WITH AMENDMENT 1:2003 BAO GÓI CỦA DÂY QUẤN – PHẦN 4-2: PHƯƠNG PHÁP THỬ – VẬT CHỨA LÀM TỪ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO DÙNG CHO ỐNG QUẤN DÂY PHÂN PHỐI CÓ TANG QUẤN HÌNH CÔN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2012/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

Đăng kiểm Việt Nam biên soạn Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo Thông tư số 28/2012/TT-BGTVT ngày 30 tháng 07 năm 2012. QCVN 42: 2012/BGTVT được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam "Quy phạm trang bị an toàn tàu biển” có ký hiệu TCVN 6278: 2003”. MỤC LỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 30/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2012/BTNMT về chuẩn thông tin địa lý cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

(Ban hành kèm theo Thông tư Số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) HÀ NỘI – 2012 Lời nói đầu QCVN 42: 2012/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông tư số: 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 03

Ban hành: 19/03/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2011/BTTTT về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu - và thoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN 42 : 2011/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Thông tư số 26/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN LƯU ĐỘNG MẶT ĐẤT CÓ ĂNG TEN RỜI DÙNG CHO

Ban hành: 04/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-42:2011/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành

CƠ SỞ THỬ NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y Veterinary hygiene conditions of  Trial establishment  for testing of veterinary drugs Lời nói đầu: QCVN 01 - 42: 2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 33/2011/TT-BNNPTNT ngày  6 tháng  5 năm 2011 của

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017

42:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển, do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2018. Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT chỉ bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung của QCVN 42:2015/BGTVT đã được ban hành

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-4-2:2013 (IEC/TR 60721-4-2:2003) về Phân loại điều kiện môi trường – Phần 4-2: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068) – Vận chuyển

TCVN7921-4-2:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-4-2:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-4-2:2013 IEC/TR 60721-4-2:2003 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG – PHẦN 4-2: HƯỚNG DẪN VỀ TƯƠNG QUAN VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC CẤP ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) SANG THỬ NGHIỆM MÔI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-42:2007 (IEC 60335-2-42:2005) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-42: Yêu cầu cụ thể đối với lò đối lưu cưỡng bức, nồi hấp và lò đối lưu hơi nước, sử dụng điện, dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-42:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-42:2007,***,Điện - điện tử TCVN 5699-2-42:2007 IEC 60335-2-42:2005 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-42: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI LÒ ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC, NỒI HẤP VÀ LÒ HẤP ĐỐI LƯU HƠI NƯỚC, SỬ DỤNG ĐIỆN, DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-42:2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7447-4-42:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bảo vệ an toàn,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt ,TCVN 7447-4-42:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

17

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 42:2001 về hạt giống Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN42:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN42:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 42:2001 ,Hạt giống Thông Caribê ,Gieo ươm tạo cây con trồng rừng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 42:2001 HẠT GIỐNG THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm ụ nổi

TCVN6274:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6274:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6274 : 2003 QUI PHẠM Ụ NỔI Rules for Floating Docks CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Qui định chung 1.1.1. Phạm vi áp dụng 1 Việc kiểm tra và đóng mới các ụ nổi phải thỏa mãn Qui phạm

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

tại Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high Speed Craft for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, giao nhận (nhập, xuất)

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233