Tra cứu 41/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 41/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và U-gan-đa do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2024 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2024,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 04/04/2024,Nghị quyết 41 Chính phủ về Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao 2024,NQ 41

Ban hành: 04/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2024

2

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2023 về bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2023 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2023,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 30/03/2023,Nghị quyết 41 Chính phủ về Bố trí vốn đối ứng Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành 2023,NQ 41

Ban hành: 30/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2023

3

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2022 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2022,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 20/03/2022,Nghị quyết 41 Chính phủ về Quy trình dự án sử dụng vốn do Lào đảm nhận 2022,NQ 41 Chính phủ

Ban hành: 20/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

4

Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2021 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2021,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 01/04/2021,Nghị quyết 41 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 2021,NQ 41 Chính phủ về

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

5

Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2020 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2020,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/04/2020,Nghị quyết 41 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2020,NQ 41 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

6

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

7

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ THÚC ĐẨY VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

8

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2015,Chính phủ,Đấu tranh chống buôn lậu ,Chống gian lận thương mại,Chống hàng giả,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

9

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2014 phê duyệt “Hiệp định và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam - Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư” do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2014,Chính phủ,Bảo hộ đầu tư,Hiệp định Việt Nam Campuchia ,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

10

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ ban hành

Số: 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH NINH THUẬN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

11

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2012 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2012,Chính phủ,Công tác xây dựng pháp luật ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

12

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2010 thành lập thị xã Ninh Hòa và phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2010,Chính phủ,Thành lập,Thị xã Ninh Hòa,Phường thuộc thị xã Ninh Hòa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

13

Nghị quyết số 41/NQ-CP về thành lập thị trấn Ba Sao thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 41/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!