Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 41/2019/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35951 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 41/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

41/2019/ND-CP,Nghị định 41 2019,Chính phủ,Năng lượng nguyên tử,Phát triển năng lượng nguyên tử,Quy hoạch phát triển,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2019/NĐ

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

2

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND về Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C do tỉnh Bình Định ban hành

41/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2019,Tỉnh Bình Định,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2019/NQ-HĐND Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

3

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 4 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

41/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2019,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2019/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

4

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

41/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2019,Tỉnh Bắc Giang,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2019/NQ-HĐND Bắc

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

5

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

41/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2019,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2019/NQ-HĐND Quảng Trị,

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

6

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam

41/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2019,Tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2019/NQ-HĐND Hà Nam, ngày

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

7

Quyết định 3001/QĐ-BCA-H41 năm 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

3001/QD-BCA-H41,Quyết định 3001 2017,Bộ Công An,Công an nhân dân,Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Tài sản mua sắm ,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3001/QĐ-BCA-H41

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

8

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

41/2022/ND-CP,Nghị định 41 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 123/2020/-CP,Sửa đổi Nghị định 15/2022/-CP,Điều chỉnh hóa đơn miễn giảm thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

9

Nghị quyết 41/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Dự án chuyển đất trồng lúa Ninh Thuận,Điều chỉnh dự án chuyển đất lúa Ninh Thuận,Danh mục dự án chuyển đất trồng lúa Ninh Thuận,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

10

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp,Phát triển giáo dục nghề nghiệp Thái Nguyên,Phát triển giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

11

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội,Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Khánh Hòa,Danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế Khánh Hòa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

12

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Tỉnh Quảng Trị,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Trị,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Trị 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2022

13

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2022-2023

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Thành phố Đà Nẵng,Hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non Đà Nẵng 2022 2023,Hỗ trợ học phí học sinh trường phổ thông công lập,Hỗ trợ học phí học sinh các trường phổ thông Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

14

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Tỉnh Kon Tum,Dự án chuyển sử dụng đất rừng Kon Tum,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Kon Tum,Dự án chuyển sử dụng đất rừng phòng hộ,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

15

Nghị quyết 41/NQ-HĐND về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2022,Tỉnh Sóc Trăng,Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất Sóc Trăng,Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất 2022,Mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng Sóc Trăng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

16

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2022,Chính phủ,Quy trình dự án sử dụng vốn do Lào đảm nhận,Thỏa thuận quy trình thực hiện dự án của Lào,Thỏa thuận thực hiện dự án đầu tư Việt Nam Lào,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

17

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Quyết toán Ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán ngân sách Nhà nước Đắk Lắk,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

18

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh giai đoạn 2022-2025

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2021,Tỉnh Trà Vinh,Danh mục lĩnh vực đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh,Danh mục lĩnh vực cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh,Lĩnh vực cho vay Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh 2022 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2022

19

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2022,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

20

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

41/NQ-HDND,Nghị quyết 41 2021,Tỉnh Tiền Giang,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang,Danh mục đầu tư cho vay Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39