Tra cứu 41/2002/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 41/2002/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10434 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

41/2002/ND-CP,Nghị định 41 2002,Chính phủ,Chính sách lao động dôi dư,Lao động dôi dư,Sắp xếp doanh nghiệp,Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2002/NĐ-CP

Ban hành: 11/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

2

Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

41/2024/ND-CP,Nghị định 41 2024 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 41/2024/ND-CP ngày 16/04/2024,Nghị định 41 Chính phủ về Quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 2024,NĐ 41 Chính phủ

Ban hành: 16/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2024

3

Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước

41/2023/ND-CP,Nghị định 41 2023 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 41/2023/ND-CP ngày 28/06/2023,Nghị định 41 Chính phủ về mức lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ moóc 2023,NĐ 41 Chính phủ

Ban hành: 28/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2023

4

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

41/2022/ND-CP,Nghị định 41 2022 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 41/2022/ND-CP ngày 20/06/2022,Nghị định 41 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP 2022,NĐ 41 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

5

Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

41/2021/ND-CP,Nghị định 41 2021 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 41/2021/ND-CP ngày 30/03/2021,Nghị định 41 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP 2021,NĐ 41 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

6

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

41/2020/ND-CP,Nghị định 41 2020 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 41/2020/ND-CP ngày 08/04/2020,Nghị định 41 Chính phủ về Tiền thuê đất 2020,NĐ 41 Chính phủ về Tiền thuê đất 2020,Nghị

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

7

Nghị định 41/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

41/2019/ND-CP,Nghị định 41 2019 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 41/2019/ND-CP ngày 15/05/2019,Nghị định 41 Chính phủ về Năng lượng nguyên tử 2019,NĐ 41 Chính phủ về Năng lượng

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

8

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

41/2018/ND-CP,Nghị định 41 2018 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 41/2018/ND-CP ngày 12/03/2018,Nghị định 41 Chính phủ về Vi phạm hành chính 2018,NĐ 41 Chính phủ về Vi phạm hành chính

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2018

9

Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

41/2017/ND-CP,Nghị định 41 2017 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 41/2017/ND-CP ngày 05/04/2017,Nghị định 41 Chính phủ về Giống vật nuôi 2017,NĐ 41 Chính phủ về Giống vật nuôi

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

10

Nghị định 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

41/2016/ND-CP,Nghị định 41 2016 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 41/2016/ND-CP ngày 15/05/2016,Nghị định 41 Chính phủ về Tổ chức cá nhân nước ngoài 2016,NĐ 41 Chính phủ về Tổ chức cá

Ban hành: 15/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

11

Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"

41/2015/ND-CP,Nghị định 41 2015 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 41/2015/ND-CP ngày 05/05/2015,Nghị định 41 Chính phủ về Danh hiệu thầy thuốc nhân dân 2015,NĐ 41 Chính phủ về Danh

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

12

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và U-gan-đa do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2024 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2024,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 04/04/2024,Nghị quyết 41 Chính phủ về Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao 2024,NQ 41

Ban hành: 04/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2024

13

Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

41/2014/ND-CP,Nghị định 41 2014 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 41/2014/ND-CP ngày 13/05/2014,Nghị định 41 Chính phủ về Tổ chức và hoạt động 2014,NĐ 41 Chính phủ về Tổ chức và hoạt

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

14

Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

41/2013/ND-CP,Nghị định 41 2013,Chính phủ,Hướng dẫn Bộ luật lao động,Giải quyết yêu cầu tập thể lao động,Giải quyết đình công,Doanh nghiệp không được đình công ,Đình công,Không được đình công,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

15

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2023 về bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2023 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2023,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 30/03/2023,Nghị quyết 41 Chính phủ về Bố trí vốn đối ứng Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành 2023,NQ 41

Ban hành: 30/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2023

16

Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

41/2012/ND-CP,Nghị định 41 2012,Chính phủ,Xác định vị trí việc làm,Đơn vị sự nghiệp công lập ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

17

Nghị định 41/2011/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

41/2011/ND-CP,Nghị định 41 2011 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 41/2011/ND-CP ngày 08/06/2011,Nghị định 41 Chính phủ về Chế độ chính sách 2011,NĐ 41 Chính phủ về Chế độ chính sách

Ban hành: 08/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

18

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2022 Chính phủ,Nghị quyết 41 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 41 Chính phủ ban hành 2022,NQ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 41 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 41 Chính phủ mới nhất,NQ số 41 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 20/03/2022,Nghị quyết 41 Chính phủ về Quy trình dự án sử dụng vốn do Lào đảm nhận 2022,NQ 41 Chính phủ

Ban hành: 20/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

19

Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

41/2010/ND-CP,Nghị định 41 2010 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 41/2010/ND-CP ngày 12/04/2010,Nghị định 41 Chính phủ về Phát triển nông nghiệp nông thôn 2010,NĐ 41 Chính phủ về Phát

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2010

20

Nghị định 41/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

41/2009/ND-CP,Nghị định 41 2009 Chính phủ,Nghị định 41 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 41 Chính phủ ban hành 2009,NĐ 41 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 41 Chính phủ áp dụng 2009,NĐ 41 Chính phủ mới nhất, số 41 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 41/2009/ND-CP ngày 05/05/2009,Nghị định 41 Chính phủ về Kinh doanh bảo hiểm 2009,NĐ 41 Chính phủ về Kinh doanh bảo

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!