Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4042/Q������������������-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11877 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 4042/BGTVT-CYT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo 98/TB-VPCP và Thông báo 89/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4042/BGTVT-CYT,Công văn 4042 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện kết luận Thủ tướng tại Thông báo 98/TB-VPCP,Kết luận của Thủ tướng tại Thông báo 89/TB-VPCP,Thực hiện kết luận Thủ tướng về phòng chống Covid,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

2

Công văn 4042/TCHQ-TXNK năm 2019 về doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch do Tổng cục Hải quan ban hành

4042/TCHQ-TXNK,Công văn 4042 2019,Tổng cục Hải quan,Kê khai,Kê khai nộp thuế,Rà soát,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/TCHQ-TXNK V/v

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

3

Công văn 4042/TXNK-TGHQ năm 2017 về xử lý vướng mắc đối với việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí chưa qua sử dụng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

4042/TXNK-TGHQ,Công văn 4042 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thanh lý hàng hóa ,Thanh lý hàng hóa nhập khẩu ,Nhập khẩu miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

4

Công văn 4042/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xét nghiệm giải phẫu do Tổng cục Thuế ban hành

4042/TCT-CS,Công văn 4042 2017,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Xử lý thuế giá trị gia tăng ,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

5

Công văn 4042/BNN-TCLN năm 2016 giải quyết vướng mắc trồng rừng thay thay thế của tỉnh Kon Tum do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4042/BNN-TCLN,Công văn 4042 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trồng rừng thay thế,Phát động trồng rừng,Trồng rừng kon tum,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

6

Công văn 4042/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4042/TCT-CS,Công văn 4042 2015,Tổng cục Thuế,Kê khai nộp thuế GTGT ,Hồ sơ đề nghị hoàn thuế ,Thanh toán qua ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

7

Công văn 4042/BVHTTDL-GĐ năm 2014 hướng dẫn công tác gia đình năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

4042/BVHTTDL-GD,Công văn 4042 2014,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Ban Chỉ đạo công tác gia đình,Công tác gia đình ,Đẩy mạnh công tác gia đình ,thực hiện kế hoạch công tác gia đình 2013,Tổ chức hoạt động công tác gia đình,Quản lý tổ chức làm công tác gia đình ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

8

Công văn 4042/CT-TTHT năm 2014 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4042/CT-TTHT,Công văn 4042 2014,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

9

Công văn 4042/BTP-PLHSHC vướng mắc liên quan đến xử lý vi phạm hành chính của Hải quan trong lĩnh vực hóa chất do Bộ Tư pháp ban hành

4042/BTP-PLHSHC,Công văn 4042 2012,Bộ Tư pháp,Xử lý vi phạm hành chính,Hoạt động hóa chất,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/BTP-PLHSHC V/v một số vướng mắc

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

10

Công văn 4042/VPCP-KGVX về Dự án Sân khấu học đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

4042/VPCP-KGVX,Công văn 4042,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa- Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/VPCP-KGVX V/v Dự án Sân khấu học đường Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

11

Công văn 4042/BNN-TCTS bổ sung xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thái Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4042/BNN-TCTS,Công văn 4042,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khu neo đậu tránh trú bão ,Xây dựng- Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/BNN-TCTS V/v: Bổ sung

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

12

Công văn 4042/TCT-CS trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

4042/TCT-CS,Công văn 4042 2010,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4042/TCT-CS V/v trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

13

Công văn số 4042/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm chè do Tổng cục Thuế ban hành

4042/TCT-CS,Công văn 4042 2008,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4042/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm chè Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

14

Công văn số 4042/TCHQ-KTTT về việc miễn tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

4042/TCHQ-KTTT,Công văn 4042 2007,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 4042/TCHQ-KTTT V/v: xử lý phạt chậm nộp thuế

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2008

15

Công văn 4042/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng giá tính thuế tối thiểu đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy

4042/TCHQ-KTTT,Công văn 4042 2002,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4042/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2002 CÔNG

Ban hành: 26/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

16

Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

lực cho tuyến y tế cơ sở, trọng tâm là các trạm y tế xã, phường, thị trấn”; Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; Chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi kiểm tra tại huyện Thanh Oai, quận Hà

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

17

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Xây

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

18

Công văn 5199/BYT-DP năm 2022 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

5199/BYT-DP,Công văn 5199 2022,Bộ Y tế,Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID19,Tăng cường tiêm vắc xin COVID19,Tăng cường triển khai tiêm vắc xin COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

19

Công văn 5195/BYT-DP năm 2022 về rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành

5195/BYT-DP,Công văn 5195 2022,Bộ Y tế,Rà soát thống kê số lượng trẻ em,Thống kê số lượng trẻ em tiêm vắc xin COVID19,Tổ chức tiêm vắc xin COVID19 trẻ em,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

20

Công văn 5032/BYT-TCCB năm 2022 hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

5032/BYT-TCCB,Công văn 5032 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn Thông tư 03/2022/TT-BYT,Tiêu chuẩn chức danh viên chức ngành y tế,Tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109