Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4042/Q������-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 21066 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

61

Quyết định 1733/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1733/QD-BYT,Quyết định 1733 2022,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng kỹ thuật y,Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y,Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

62

Quyết định 1731/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1731/QD-BYT,Quyết định 1731 2022,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng điều dưỡng,Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

63

Quyết định 1707/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1707/QD-BYT,Quyết định 1707 2022,Bộ Y tế,Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng,Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ,Bồi dưỡng bác sĩ y học dự phòng,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

64

Quyết định 1636/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1636/QD-BYT,Quyết định 1636 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh sán lá ruột lớn,Hướng dẫn điều trị bệnh sán lá ruột lớn,Thực hiện phòng bệnh sán lá ruột lớn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

65

Quyết định 1658/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây chó ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1658/QD-BYT,Quyết định 1658 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán sán dây chó ở người,Hướng dẫn điều trị sán dây chó ở người,Hướng dẫn phòng bệnh sán dây chó ở người,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

66

Công điện 815/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế điện

815/CD-BYT,Công điện 815 2022,Bộ Y tế,Tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết,Tăng cường công tác phòng bệnh sốt xuất huyết,Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2022

67

Quyết định 1571/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo dõi độ mê, an thần trong gây mê hồi sức và hồi sức tích cực bằng điện não số hóa (Bao gồm Bis, Entropy và các thiết bị có công dụng tương đương)” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1571/QD-BYT,Quyết định 1571 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn quy trình kỹ thuật theo dõi độ mê an thần,Hướng dẫn theo dõi độ mê an thần bằng điện não số hóa,Hướng dẫn theo dõi an thần trong gây mê hồi sức,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

68

Quyết định 1573/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá phổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1573/QD-BYT,Quyết định 1573 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh sán lá phổi,Hướng dẫn điều trị bệnh sán lá phổi,Hướng dẫn phòng bệnh sán lá phổi,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

69

Quyết định 1577/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam của Bộ Y tế giai đoạn 2022-2030

1577/QD-BYT,Quyết định 1577 2022,Bộ Y tế,Khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh,Kế hoạch thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg,Khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

70

Quyết định 1574/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đầu gai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1574/QD-BYT,Quyết định 1574 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán ấu trùng giun đầu gai,Hướng dẫn điều trị ấu trùng giun đầu gai,Hướng dẫn phòng bệnh ấu trùng giun đầu gai,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

71

Quyết định 1572/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1572/QD-BYT,Quyết định 1572 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh sán lá ruột nhỏ,Hướng dẫn điều trị bệnh sán lá ruột nhỏ,Hướng dẫn phòng bệnh sán lá ruột nhỏ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

72

Công điện 771/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

771/CD-BYT,Công điện 771 2022,Bộ Y tế,Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID19,Tăng cường tiếp nhận vắc xin phòng COVID19,Khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2022

73

Thông báo 764/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

764/TB-BYT,Thông báo 764 2022,Bộ Y tế,Kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID19,Tình hình triển khai tiêm chủng,Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2022

74

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

05/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 05 2022,Bộ Y tế,Thông tư quy chuẩn nước sạch sinh hoạt,Kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt,Quy chuẩn chất lượng nước sạch sinh hoạt,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/06/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2022

75

Thông báo 726/TB-BYT năm 2022 về kết luận Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại buổi làm việc về công tác quản lý đào tạo liên tục cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành

726/TB-BYT,Thông báo 726 2022,Bộ Y tế,Công tác quản lý đào tạo liên tục cán bộ y tế,Hoạt động đào tạo liên tục cán bộ y tế,Nâng cao chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2022

76

Quyết định 1384/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh giun lươn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1384/QD-BYT,Quyết định 1384 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh giun lươn,Hướng dẫn điều trị bệnh giun lươn,Hướng dẫn phòng bệnh giun lươn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1384/QĐ-BYT

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

77

Quyết định 1385/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó/mèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1385/QD-BYT,Quyết định 1385 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán ấu trùng giun đũa chó mèo,Hướng dẫn điều trị ấu trùng giun đũa chó mèo,Hướng dẫn phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

78

Quyết định 1383/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1383/QD-BYT,Quyết định 1383 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán ấu trùng sán dây lợn,Hướng dẫn điều trị ấu trùng sán dây lợn,Hướng dẫn phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

79

Công điện 710/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

710/CD-BYT,Công điện 710 2022,Bộ Y tế,Tăng cường tiêm chủng vắc xin COVID19,Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2022

80

Công điện 702/CĐ-BYT năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế điện

702/CD-BYT,Công điện 702 2022,Bộ Y tế,Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Đẩy mạnh tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên,Công tác truyền thông về việc tiêm chủng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74