Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4042/Q������-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 21085 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Quyết định 2023/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2023/QD-BYT,Quyết định 2023 2022,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính dược phẩm,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm,Thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

42

Quyết định 1985/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch và Thành lập nhóm chuyên môn, kỹ thuật triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1985/QD-BYT,Quyết định 1985 2022,Bộ Y tế,Đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng bệnh,Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng bệnh,Nhóm chuyên môn lập hồ sơ dự án Luật Phòng bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

43

Quyết định 1949/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1949/QD-BYT,Quyết định 1949 2022,Bộ Y tế,Tài liệu truyền thông phòng chống SARSCoV2,Truyền thông kiểm soát lây nhiễm SARSCoV2,Kiểm soát lây nhiễm SARSCoV2 cơ sở khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

44

Quyết định 1921/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1921/QD-BYT,Quyết định 1921 2022,Bộ Y tế,Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong,Hướng dẫn ghi Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong,Hướng dẫn ghi nhận một số nguyên nhân tử vong,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2022

45

Quyết định 1895/QĐ-BYT Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1895/QD-BYT,Quyết định 1895 2022,Bộ Y tế,Truyền thông dự thảo Luật Khám chữa bệnh,Dự thảo Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổii,Truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh 2022,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

46

Quyết định 1862/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu "Hướng dẫn chẩn đoán và can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1862/QD-BYT,Quyết định 1862 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ,Tài liệu chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ,Hướng dẫn can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự kỷ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

47

Quyết định 1858/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1858/QD-BYT,Quyết định 1858 2022,Bộ Y tế,Phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi,Hướng dẫn can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em,Giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi tại các xã nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

48

Quyết định 1856/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1856/QD-BYT,Quyết định 1856 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán sau nhiễm COVID19 ở trẻ em,Hướng dẫn điều trị sau nhiễm COVID19 ở trẻ em,Hướng dẫn chẩn đoán điều trị sau nhiễm COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2022

49

Quyết định 1845/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1845/QD-BYT,Quyết định 1845 2022,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp dân số,Bồi dưỡng tiêu chuẩn nghề nghiệp dân số,Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2022

50

Quyết định 1857/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1857/QD-BYT,Quyết định 1857 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán suy tim cấp và mạn,Hướng dẫn điều trị suy tim cấp và mạn,Tải liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

51

Quyết định 1844/QĐ-BYT năm 2022 về danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1844/QD-BYT,Quyết định 1844 2022,Bộ Y tế,Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế,Mã vật tư y tế phục vụ quản lý thanh toán chi phí khám bệnh,Mã hãng sản xuất vật tư y tế đợt 3,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2022

52

Quyết định 1828/QĐ-BYT năm 2022 về Quy chế làm việc của Bộ Y tế

1828/QD-BYT,Quyết định 1828 2022,Bộ Y tế,Quy chế làm việc của Bộ Y tế,Nguyên tắc làm việc Bộ Y tế,Quy trình giải quyết công việc của Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

53

Quyết định 1832/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1832/QD-BYT,Quyết định 1832 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh lý huyết học,Hướng dẫn điều trị bệnh lý huyết học,Tài liệu chuyên môn về một số bệnh lý huyết học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

54

Quyết định 1829/QĐ-BYT năm 2022 sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc kèm theo các Quyết định công bố của Bộ Y tế

1829/QD-BYT,Quyết định 1829 2022,Bộ Y tế,Sửa đổi thông tin thuốc biệt dược gốc,Sửa đổi danh mục thuốc biệt dược gốc,Sửa đổi thông tin một số thuốc biệt dược gốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

55

Thông báo 878/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do Bộ Y tế ban hành

878/TB-BYT,Thông báo 878 2022,Bộ Y tế,Tình hình triển khai tiêm chủng tại 20 tỉnh thành phố phía Nam,Kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin COVID19,Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

56

Quyết định 1803/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh viêm da do ấu trùng giun móc chó/mèo ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1803/QD-BYT,Quyết định 1803 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán bệnh viêm da do ấu trùng giun móc chó,Phòng bệnh viêm da do ấu trùng giun móc chó ở người,Hướng dẫn điều trị bệnh viêm da do ấu trùng giun móc mèo,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

57

Quyết định 1768/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1768/QD-BYT,Quyết định 1768 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn thực hiện Chương trình giảm nghèo,Hướng dẫn nội dung cải thiện dinh dưỡng,Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

58

Quyết định 1743/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1743/QD-BYT,Quyết định 1743 2022,Bộ Y tế,Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ,Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp bác sĩ,Chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp bác sĩ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

59

Quyết định 1736/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1736/QD-BYT,Quyết định 1736 2022,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp dinh dưỡng,Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng,Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

60

Quyết định 1732/QĐ-BYT năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1732/QD-BYT,Quyết định 1732 2022,Bộ Y tế,Chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp hộ sinh,Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hộ sinh,Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74