Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 4042/Q������-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 21066 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

21

Quyết định 2373/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

2373/QD-BYT,Quyết định 2373 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn tiêu chí Bộ tiêu chí xã nông thôn mới,Hướng dẫn tiêu chí Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới,Tiêu chí Bộ tiêu chí xã nông thôn mới huyện nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2022

22

Quyết định 2355/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2355/QD-BYT,Quyết định 2355 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn phòng lây nhiễm SARSCOV2 khám chữa bệnh,Phòng lây nhiễm SARSCOV2 trong cơ sở khám chữa bệnh,Kiểm soát lây nhiễm SARSCOV2 trong cơ sở khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

23

Quyết định 2306/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2306/QD-BYT,Quyết định 2306 2022,Bộ Y tế,Phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ,Phòng lây nhiễm đậu mùa khỉ cơ sở khám bệnh,Phòng ngừa đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2022

24

Công điện 1088/CĐ-BYT năm 2022 triển khai công tác y tế ứng phó với bão Ma-on do Bộ Y tế điện

1088/CD-BYT,Công điện 1088 2022,Bộ Y tế,Công tác y tế ứng phó bão Ma on,Công tác y tế ứng phó với bão Ma on,Triển khai công tác y tế ứng phó bão Ma on,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

25

Quyết định 2282/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2282/QD-BYT,Quyết định 2282 2022,Bộ Y tế,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP,Thực hiện Chương trình phòng chống COVID19,Chương trình phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2022

26

Thông báo 1085/TB-BYT năm 2022 kết luận của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại hội nghị trực tuyến về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành

1085/TB-BYT,Thông báo 1085 2022,Bộ Y tế,Kết luận hội nghị phòng chống Covid19,Kết luận tiến độ tiêm vắc xin Covid19,Tăng cường công tác phòng chống Covid19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

27

Quyết định 2275/QĐ-BYT năm 2022 về Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2275/QD-BYT,Quyết định 2275 2022,Bộ Y tế,Giám định pháp y tử thi nhiễm SARSCoV2,Giám định pháp y tử thi nghi nhiễm SARSCoV2,Quy trình giám định tử thi nhiễm SARSCoV2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2022

28

Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2265/QD-BYT,Quyết định 2265 2022,Bộ Y tế,Giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ,Hướng dẫn giám sát phòng bệnh đậu mùa khỉ,Hướng dẫn phòng chống bệnh đậu mùa khỉ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2022

29

Quyết định 2246/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2246/QD-BYT,Quyết định 2246 2022,Bộ Y tế,Sàng lọc nghi nhiễm SARSCoV2 cơ sở tâm thần,Điều trị nhiễm SARSCoV2 cơ sở chữa bệnh tâm thần,Quản lý người nhiễm SARSCoV2 cơ sở tâm thần,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

30

Quyết định 2243/QĐ-BYT về Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2243/QD-BYT,Quyết định 2243 2022,Bộ Y tế,Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập,Kế hoạch xác minh tài sản thuộc Bộ Y tế,Kế hoạch xác minh thu nhập thuộc Bộ Y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2022

31

Quyết định 2244/QĐ-BYT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2244/QD-BYT,Quyết định 2244 2022,Bộ Y tế,Điều chỉnh các cuộc thanh tra Bộ Y tế 2022,Kế hoạch thanh tra của Bộ Y tế 2022,Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra Bộ Y tế 2022,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2022

32

Thông báo 1049/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại cuộc họp xây dựng Đề án Tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và Đề án Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp vào ngày 02/8/2022 do Bộ Y tế ban hành

1049/TB-BYT,Thông báo 1049 2022,Bộ Y tế,Đổi mới hiệu quả hoạt động giám định tư pháp,Tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần,Nâng cao hoạt động giám định tư pháp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

33

Quyết định 2170/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu "Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2170/QD-BYT,Quyết định 2170 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn phục hồi chức năng trẻ khuyết tật,Tài liệu phục hồi chức năng trẻ khuyết tật,Phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

34

Quyết định 2183/QĐ-BYT năm 2022 về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

giáo-Văn xã VPCP (để b/c); - Q.Bộ trưởng (để b/c); - Các đ/c Thứ trưởng (để biết); - BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để biết); - UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để biết); - Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB; - Lưu: VT, KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Xuân Tuyên

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

35

Quyết định 2171/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2171/QD-BYT,Quyết định 2171 2022,Bộ Y tế,Phương tiện phòng hộ phòng chống COVID19,Lựa chọn phương tiện phòng hộ dịch Covid19,Phương tiện phòng hộ cá nhân phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2022

36

Quyết định 2121/QĐ-BYT sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022

2121/QD-BYT,Quyết định 2121 2022,Bộ Y tế,Sửa đổi phụ lục Quyết định 579/QĐ-BYT,Sửa đổi kinh phí ứng dụng công nghệ Bộ Y tế,Sửa đổi kế hoạch ứng dụng công nghệ Bộ Y tế,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

37

Quyết định 2122/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Q.Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Lưu: VT, KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SAU NHIỄM COVID-19 Ở NGƯỜI LỚN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2122/QĐ-BYT ngày 01 tháng 8 năm

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

38

Quyết định 2099/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nơi nhận: - Như điều 4; - Q.Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo); - Lưu: VT; KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ Ở NGƯỜI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2022)

Ban hành: 29/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

39

Quyết định 2023/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2023/QD-BYT,Quyết định 2023 2022,Bộ Y tế,Công bố thủ tục hành chính dược phẩm,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm,Thủ tục hành chính thuộc Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

40

Quyết định 1985/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch và Thành lập nhóm chuyên môn, kỹ thuật triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1985/QD-BYT,Quyết định 1985 2022,Bộ Y tế,Đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng bệnh,Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng bệnh,Nhóm chuyên môn lập hồ sơ dự án Luật Phòng bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74