Tra cứu 39/2021/Q��-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 39/2021/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 171364 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Yên Bái,Chức năng nhiệm vụ Sở Giao thông Yên Bái,Quyền hạn của Sở Giao thông Yên Bái,Cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

2

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 39 năm 2021 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 39 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2021,QĐ 39 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,QĐ 39 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2021,QĐ 39 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,QĐ số 39 năm 2021 Tỉnh Quảng Nam,Quyết định 39/2021/QD-UBND ngày 21/12/2021,Quyết định 39 Tỉnh Quảng Nam về Quy định

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2023

3

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Thành phố Đà Nẵng,Giá tính thuế tài nguyên thành phố Đà Nẵng,Bảng giá tính thuế tài nguyên Đà Nẵng,Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

4

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND phân cấp công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Quản lý về chất lượng công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng,Phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng Sóc Trăng,Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Sóc Trăng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

5

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch tài sản đã công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Quản lý Cơ sở dữ liệu thông tin ngăn chặn về hợp đồng,Cơ sở dữ liệu về thông tin ngăn chặn về hợp đồng Bạc Liêu,Cơ sở dữ liệu về giao dịch tài sản đã công chứng tỉnh Bạc Liêu,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG

Ban hành: 25/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

6

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Cà Mau,Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tỉnh Cà Mau,Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tỉnh Cà Mau,Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục về đất đai tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

7

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Sửa đổi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Đắk Lắk,Sửa đổi Quy chế xử lý văn bản điện tử giữa các cơ quan,Quy chế xử lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Đắk Lắk,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

8

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Kon Tum,Thành lập Văn phòng công chứng tỉnh Kon Tum,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tỉnh Kon Tum,Tiêu chí duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng Kon Tum,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

9

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Bến Tre,Tạo quỹ đất sạch tỉnh Bến Tre,Tạo quỹ đất sạch để khai thác phát triển kinh tế Bến Tre,Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư phát triển kinh tế Bến Tre,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

10

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Thành phố Hải Phòng,Giá sử dụng cảng cá đầu tư bằng ngân sách Hải Phòng,Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá Hải Phòng,Giá dịch vụ sử dụng cảng cá đầu tư bằng ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2021

11

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn,

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Hà Nam,Chức danh với người hoạt động không chuyên trách ở xã,Người hoạt động không chuyên trách ở thôn tỉnh Hà Nam,Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2021

12

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Nghệ An

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Nghệ An,Quản lý sử dụng Quỹ phát triển đất Nghệ An,Quy chế quản lý Quỹ phát triển đất Nghệ An,Quy chế sử dụng Quỹ phát triển đất Nghệ An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

13

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Cao

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Cao Bằng,Rà soát danh mục các thửa đất nhỏ hẹp tỉnh Cao Bằng,Công bố Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp tỉnh Cao Bằng,Cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tỉnh Cao Bằng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2021

14

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Lai Châu,Bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu,Quản lý sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu,Thanh toán quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

15

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021 Tỉnh Sơn La,Quyết định 39 năm 2021 Tỉnh Sơn La,Quyết định 39 Tỉnh Sơn La ban hành 2021,QĐ 39 Tỉnh Sơn La còn hiệu lực,QĐ 39 Tỉnh Sơn La áp dụng 2021,QĐ 39 Tỉnh Sơn La mới nhất,QĐ số 39 năm 2021 Tỉnh Sơn La,Quyết định 39/2021/QD-UBND ngày 29/10/2021,Quyết định 39 Tỉnh Sơn La về Chức năng của Sở Thông tin tỉnh Sơn

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

16

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng,Sửa đổi mức thu tiền bảo vệ đất trồng lúa tỉnh Lâm Đồng,Sử dụng tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2021

17

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một số văn bản lĩnh vực giao thông vận tải,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực giao thông vận tải Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG

Ban hành: 22/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

18

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Chí Minh,Quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

19

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Hà Giang,Chức năng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang,Quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,Nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

20

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

39/2021/QD-UBND,Quyết định 39 2021,Tỉnh Long An,Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học tỉnh Long An,Chức năng của Sở Khoa học tỉnh Long An,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Khoa học tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!