Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 39/2003/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11503 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa

QCVN39:2020/BGTVT,Quy chuẩn QCVN39:2020,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông Lời nói đầu QCVN 39:2020/BGTVT, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành. Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT “Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-39:2020 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 39: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng còi cọc do Circovirus gây ra ở lợn

TCVN8685-39:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-39:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-39:2020 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 39: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG HỘI CHỨNG CÒI CỌC DO CIRCOVIRUS GÂY RA Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 39: Porcine circovirus vaccine, inactivated Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-39:2016 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà

TCVN8400-39:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-39:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-39:2016 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 39: BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP MÃN TÍNH Ở GÀ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 39: Chronic respiratory disease in chicken and turkey Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8171-1:2009 (EN 14185-1:2003) về thực phẩm không chứa chất béo - Xác định dư lượng N-metylcarbamat - Phần 1: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch bằng chiết pha rắn

N-METYLCARBAMAT- PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO CÓ LÀM SẠCH BẰNG CHIẾT PHA RẮN Non-fatty food – Determination of N-methylacarbamate residues – Part 1: High performance liquid chromatographic (HPLC) method with solid phase extraction (SPE) clean-up Lời nói đầu TCVN 8171-1:2009 hoàn toàn tương đương với EN 14185-1:2003; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng

TCVN6001-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-2:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Chất lượng nước,Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng,TCVN 6001-2:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-2 : 2008 ISO 5815-2 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 2:

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1 : 2003) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

TCVN6001-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6001-1:2008,***,Xác định nhu cầu oxy sinh hoá ,Phương pháp pha loãng và cấy,Chất lượng nước,TCVN 6001-1:2008,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6001-1 : 2008 ISO 5815-1 : 2003 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – XÁC ĐỊNH NHU CẦU OXY SINH HÓA SAU n NGÀY (BODn) – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN39:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN39:2011,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 39:2011/BGTVT ,Bộ Giao thông vận tải,Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 39:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM National technical regulation on Vietnam Inland Navigation

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN39:2011/BTNMT,Quy chuẩn QCVN39:2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chất lượng nước dùng cho tưới tiêu ,QCVN 39:2011/BTNMT ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 39:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO TƯỚI TIÊU National technical regulation on Water Quality

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017) về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylendiamin cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2021 ISO 7393-2:2017 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ TỔNG CLO - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP SO MÀU SỬ DỤNG N,N- DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN CHO MỤC ĐÍCH KIỂM SOÁT THƯỜNG XUYÊN Water quality -

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BTTTT về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN39:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN39:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 39:2011/BTTTT ,Thiết bị VSAT,Hoạt động trong băng tần Ku ,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QCVN 39:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KU National technical regulation on VSAT equipment

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-39:2011/BNNPTNT về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-39:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-39:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-39:2011/BNNPTNT ,Vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 39:2011/BNNPTNT VỀ VỆ SINH NƯỚC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

Ban hành: 06/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-39:2007 (IEC 60068-2-39:1976) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-39: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Z/AMD: Thử nghiệm kết hợp tuần tự lạnh, áp suất không khí thấp và nóng ẩm

TCVN7699-2-39:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-39:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-39:2007 IEC 60068-2-39:1976 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-39: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Z/AMD: THỬ NGHIỆM KẾT HỢP TUẦN TỰ LẠNH, ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP VÀ NÓNG ẨM Basic environmental testing procedures - Part 2-39: Tests

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-39:2007 (IEC 60335-2-39:2004) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-39: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ nấu đa năng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại

TCVN5699-2-39:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-39:2007,***,Điện - điện tử TCVN 5699-2-39:2007 IEC 60335-2-39:2004 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-39: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ NẤU ĐA NĂNG BẰNG ĐIỆN DÙNG TRONG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7479:2005 (ISO 1724 : 2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 12N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 12V do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7479:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7479:2005,***,Phương tiện giao thông đường bộ, Bộ nối điện ,Bộ nối 7 cực kiểu 12N,Phương tiện có điện áp 12V ,TCVN 7479:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7479 : 2005 ISO 1724 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ NỐI ĐIỆN GIỮA PHƯƠNG TIỆN KÉO VÀ ĐƯỢC KÉO – BỘ NỐI 7

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7480:2005 (ISO 1185 : 2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 24N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 24V do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7480:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7480:2005,***, Bộ nối điện , Bộ nối 7 cực kiểu 24N,Phương tiện có điện áp 24V,Phương tiện giao thông đường bộ, TCVN 7480:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7480 : 2005 ISO 1185 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ NỐI ĐIỆN GIỮA PHƯƠNG TIỆN KÉO VÀ ĐƯỢC KÉO – BỘ NỐI 7

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

toán mật mã (ví dụ, mã hóa và giải mã). [Nguồn: TCVN 11367-1:2016 (ISO/IEC 18033-1), 2.21] 3.9 Mã khối n bit (n-bit block cipher) Mã khối với tính chất là các khối của bản rõ và bản mã đều có độ dài n bit. [Nguồn: TCVN 11367-1:2016 (ISO/IEC 18033-1), 2.23] 3.10 Đệm (Padding) Các bit bổ sung vào một xâu dữ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2021 (ISO 5815-1:2019) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn ) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6001 (ISO 5815) Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 6001-1:2021 (ISO 5815-1:2019) Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allythiourea; - TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2022

20

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 39:2001 về hạt giống Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN39:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN39:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 39:2001 ,Hạt giống Sa mộc ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Gieo ươm tạo cây con trồng rừng ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 39:2001 HẠT GIỐNG SA MỘC (Cunninghamia lanceolata Hook) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu chuẩn

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233