Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 379/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13753 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

379/QD-TTg,Quyết định 379 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai,Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến 2030,Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai tầm nhìn đến 2050,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

2

Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

379/QD-TTg,Quyết định 379 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt đề án,Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I. Lênin,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 379/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

3

Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

379/QD-TTg,Quyết định 379 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Cao Bằng,Nhiệm kỳ 2004 2009,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2008

4

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2022 quy định về mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao và phân công nhiệm vụ các đơn vị phụ trách tiêu chí; phân công phụ trách thực hiện quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành

379/QD-UBND,Quyết định 379 2022,Tỉnh Kon Tum,Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới Kon Tum,Mức đạt tiêu chí huyện nông thôn mới Kon Tum,Đơn vị phụ trách tiêu chí huyện nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2022

5

Kế hoạch 379/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

379/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Thực hiện công tác dân tộc Bắc Kạn,Chiến lược công tác dân tộc Bắc Kạn,Thực hiện công tác dân tộc 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

6

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

379/QD-UBND,Quyết định 379 2022,Tỉnh Gia Lai,Chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở,Triển khai Chương trình y tế trường học Gia Lai,Chương trình y tế trường học trong cơ sở mầm non,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

7

Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

379/QD-TTg,Quyết định 379 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Giai đoạn 2003-2005,Tỉnh Phú Thọ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 379/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 07/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

8

Kế hoạch 379/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

379/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An,Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An,Thực hiện bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

9

Quyết định 379/QĐ-UBCK năm 2021 về Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

379/QD-UBCK,Quyết định 379 2021,Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,Hệ thống công nghệ thông tin giao dịch chứng khoán,Hệ thống công nghệ thông tin chứng khoán trực tuyến,Kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

10

Quyết định 379/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

379/QD-CTN,Quyết định 379 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch với công dân cư trú tại Hồng Kông,Cho thôi quốc tịch với 2 người cư trú tại Hồng Kông,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

11

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc với các sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn biển do tỉnh Kiên Giang ban hành

379/QD-UBND,Quyết định 379 2021,Tỉnh Kiên Giang,Công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn biển,Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn biển tỉnh Kiên Giang,Công tác quản lý phát triển rừng và bảo tồn biển,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

12

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

379/QD-UBND,Quyết định 379 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Sở Lao động Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

13

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

379/QD-UBND,Quyết định 379 2021,Tỉnh Quảng Trị,Điều chỉnh Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ,Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ tỉnh Quảng Trị,Bộ chỉ tiêu báo cáo thống kê phục vụ chỉ đạo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

14

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

15

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận

379/QD-UBND,Quyết định 379 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận,Khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển,Danh mục khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

16

Thông báo 379/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

379/TB-VPCP,Thông báo 379 2020,Văn phòng Chính phủ,Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần 11,Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31,Kết luận tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

17

Quyết định 379/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020

379/QD-UBND,Quyết định 379 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 379/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

18

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

379/QD-UBND,Quyết định 379 2020,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 379/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

19

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

379/QD-UBND,Quyết định 379 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lãnh sự,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Việt kiều,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

20

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình vận hành hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

379/QD-UBND,Quyết định 379 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 379/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196