Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/2010/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204132 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 37/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

---------------- Số: 37/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

2

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu trường hợp không còn hồ sơ gốc,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội không còn hồ sơ gốc,Trợ cấp bảo hiểm xã hội trường hợp không còn hồ sơ gốc,Trợ cấp hằng tháng trường hợp không còn hồ sơ gốc,Thời điểm hưởng lương hưu không còn hồ sơ g,Bảo hiểm,Lao động - Tiền

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

3

Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Báo cáo tai nạn lao động ,Tai nạn lao động,Lao động hàng hải ,Giao thông - Vận tải BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

4

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đào tạo trung cấp,Mở ngành đào tạo cao đẳng,Danh mục ngành nghề,Ngành nghề khó tuyển sinh,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

5

Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công ty quản lý tài sản,Tổ chức tín dụng,Quản lý lao động,Tiền lương thù lao ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

6

Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Găng tay cách điện ,Quy chuẩn găng tay cách điện BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

7

Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội,

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

8

Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Chế độ ăn giữa ca,Công nhân viên chức,Công trình thủy điện Sơn La,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2009

9

Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT về Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

37/2010/TT-BGDDT,Thông tư 37 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Chương trình khung giáo dục,Trình độ đại học,Khối ngành sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2010/TT

Ban hành: 21/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

10

Thông tư 37/2010/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

37/2010/TT-BTNMT,Thông tư 37 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Điều tra địa chất khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

11

Thông tư 37/2010/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia do Bộ Công thương ban hành

37/2010/TT-BCT,Thông tư 37 2010,Bộ Công thương,Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan,Hàng hóa có xuất xứ Campuchia,Thuế suất thuế nhập khẩu 0%,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

12

Thông tư 37/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

37/2010/TT-BGTVT,Thông tư 37 2010,Bộ Giao thông vận tải,Khắc phục hậu quả lụt bão,Ứng phó sự cố thiên tai,Phòng chống lụt bão,Đường thủy nội địa,Cứu nạn cứu hộ ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

13

Thông tư 37/2010/TT-BCA quy định quy trình đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

37/2010/TT-BCA,Thông tư 37 2010,Bộ Công An,Quy trình đăng ký xe,Cấp biển số xe,Thu hồi đăng ký biển số,Đổi biển số,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/2010/TT-BCA Hà

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

14

Thông tư 37/2010/TT-BYT quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

37/2010/TT-BYT,Thông tư 37 2010,Bộ Y tế,Đề tài nghiên cứu khoa học,Dự án sản xuất thử nghiệm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 37/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2010

15

Thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

37/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 37 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

16

Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

37/2005/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Huấn luyện an toàn lao động,Huấn luyện vệ sinh lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

42/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 42 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề,Hiệu trưởng trung cấp nghề,Giám đốc trung tâm dạy nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

18

Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 91/2010/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn ,Chính sách lao động dôi dư,Sắp xếp lại công ty nhà nước,Nhà nước làm chủ sở hữu,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2011

19

Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Mức lương tối thiểu vùng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

20

Thông tư 34/2010/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

34/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 34 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Ngạch viên chức ,Ngành Công tác Xã hội,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106