Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3671/Q��-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4067 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3671/QĐ-BYT năm 2021 về Danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3671/QD-BYT,Quyết định 3671 2021,Bộ Y tế,Danh sách tỉnh thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh,Danh sách thành phố thuộc vùng theo tỷ số giới tính khi sinh,Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 2021 2025,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

2

Quyết định 3671/QĐ-BYT năm 2012 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành

3671/QD-BYT,Quyết định 3671 2012,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3671/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

3

Quyết định 3671/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh

3671/QD-UBND,Quyết định 3671 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

4

Kế hoạch 3671/KH-UBND năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người do tỉnh Hà Nam ban hành

3671/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3671/KH-UBND Hà Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

5

Quyết định 3671/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

3671/QD-UBND,Quyết định 3671 2017,Tỉnh Yên Bái,Đề án vị trí việc làm Sở Kế hoạch Yên Bái,Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Kế hoạch,Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

6

Quyết định 3671/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Thanh Hóa năm 2018

3671/QD-UBND,Quyết định 3671 2017,Tỉnh Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3671/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 27 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

7

Kế hoạch 3671/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Gia Lai ban hành

3671/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3671/KH-UBND Gia Lai, ngày 21 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

8

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

9

Chương trình hành động 3671/CTr-UBND năm 2016 về thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

3671/CTr-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3671/CTr-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

10

Quyết định 3671/QĐ-CT-THNVDT năm 2008 bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3671/QD-CT-THNVDT,Quyết định 3671 2008,Thành phố Hà Nội,Bảng giá tối thiểu xe ô tô,Bổ sung,Điều chỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3671

Ban hành: 02/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2009

11

Công điện 1260/CĐ-BYT năm 2022 triển khai công tác y tế ứng phó với bão Noru do Bộ Y tế điện

1260/CD-BYT,Công điện 1260 2022,Bộ Y tế,Công tác y tế ứng phó bão Noru,Triển khai công tác y tế ứng phó bão Noru,Triển khai công tác y tế ứng phó với bão Noru,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

12

Quyết định 2593/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch hoạt động tổng thể thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2593/QD-BYT,Quyết định 2593 2022,Bộ Y tế,Thực hiện hoạt động cải thiện dinh dưỡng,Kế hoạch cải thiện dinh dưỡng 2021 2025,Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2022

13

Quyết định 2594/QĐ-BYT về Kế hoạch hoạt động năm 2022 thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2594/QD-BYT,Quyết định 2594 2022,Bộ Y tế,Thực hiện Cải thiện dinh dưỡng giảm nghèo bền vững,Cải thiện dinh dưỡng Chương trình giảm nghèo bền vững,Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững 2021 2025,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

14

Quyết định 2557/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chụp ảnh đáy mắt không huỳnh quang phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2557/QD-BYT,Quyết định 2557 2022,Bộ Y tế,Chụp ảnh phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường,Chụp ảnh đáy mắt phát hiện võng mạc đái tháo đường,Chụp ảnh đáy mắt phát hiện sớm bệnh đái tháo đường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2022

15

Quyết định 2558/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý Bệnh võng mạc đái tháo đường" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2558/QD-BYT,Quyết định 2558 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn điều trị Bệnh võng mạc đái tháo đường,Hướng dẫn quản lý Bệnh võng mạc đái tháo đường,Hướng dẫn chẩn đoán Bệnh võng mạc đái tháo đường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2022

16

Quyết định 2475/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch ngoại biên" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2475/QD-BYT,Quyết định 2475 2022,Bộ Y tế,Tài liệu chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên,Tài liệu điều trị bệnh động mạch ngoại biên,Hướng dẫn điều trị bệnh động mạch ngoại biên,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2022

17

Quyết định 2485/QĐ-BYT năm 2022 về phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế

2485/QD-BYT,Quyết định 2485 2022,Bộ Y tế,Phân công công tác của Bộ Y tế,Phân công công tác Lãnh đạo Bộ Y tế,Phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2022

18

Kế hoạch 1176/KH-BYT năm 2022 về chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh" do Bộ Y tế ban hành

1176/KH-BYT,Bộ Y tế,Truyền thông phòng COVID19 tình hình mới,Truyền thông phòng chống dịch COVID19,Phòng chống COVID19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1176/KH-BYT

Ban hành: 07/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2022

19

Quyết định 2447/QĐ-BYT năm 2022 Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2447/QD-BYT,Quyết định 2447 2022,Bộ Y tế,Sử dụng khẩu trang phòng chống COVID19,Hướng dẫn sử dụng khẩu trang chống COVID19,Sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2022

20

Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2022 về tăng cường công tác pháp chế trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

05/CT-BYT,Chỉ thị 05 2022,Bộ Y tế,Tăng cường pháp chế ngành y tế,Tăng cường công tác pháp chế ngành y,Tăng cường công tác pháp chế ngành y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228