Tra cứu 36/2011/TTLT-BYT-BQP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2011/TTLT-BYT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133375 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

36/2011/TTLT-BYT-BQP,Thông tư liên tịch 36 2011,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Khám sức khỏe,Thực hiện nghĩa vụ quân sự ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 36/2011/TTLT-BYT-BQP

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

2

Quyết định 36/QĐ-BQP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

36/QD-BQP,Quyết định 36 2022,Bộ Quốc phòng,Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Biên phòng,Tổ chức phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam,Tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

3

Thông tư 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2020 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện công tố trung ương,Thông tư liên tịch 02 năm 2020 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện công tố trung ương,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

4

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ban hành

Điều 28. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 2. Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

5

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 85 2016 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 85 năm 2016 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 85 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế ban hành 2016,TTLT 85 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế còn hiệu lực,TTLT 85 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế áp dụng 2016,TTLT 85 Bộ

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2016

6

Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ

49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 49 2016,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Công chức viên chức,Lao động hợp đồng,Hướng dẫn thực hiện,Người làm việc trong tổ chức cơ yếu,Thân nhân quân nhân tại ngũ,Tổ chức cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

7

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 07 2015 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 07 năm 2015 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 07 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế ban hành 2015,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế còn hiệu lực,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế áp dụng 2015,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

8

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế ban hành

02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT,Thông tư liên tịch 02 2015 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 02 năm 2015 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế ban hành 2015,TTLT 02 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế còn hiệu lực,TTLT 02 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế áp dụng 2015,TTLT 02 Bộ Công An,Bộ

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

9

Thông tư liên tịch 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 08 2014 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 08 năm 2014 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 08 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế ban hành 2014,TTLT 08 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế còn hiệu lực,TTLT 08 Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế áp dụng 2014,TTLT 08 Bộ

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

10

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ -

36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 36 2009 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 36 năm 2009 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 36 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính ban hành 2009,TTLT 36 Bộ Lao

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

11

Thông tư liên tịch 36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

36/2013/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 36 2013,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thương mại,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/TTLT-BYT-BTC Hà

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

12

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

03/2012/TTLT-BQP-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 03 2012,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Công tác khác trong tổ chức cơ yếu ,Thân nhân người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2012

13

Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành

24/2011/TTLT-BTP-BQP,Thông tư liên tịch 24 2011,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Thi hành án dân sự,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

14

Thông tư liên tịch 211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên vùng biển và thềm lục địa

211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 211 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Quản lý Nhà nước,Lực lượng cảnh sát biển,Lực lượng hữu quan thuộc bộ Công an,Lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

15

Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất do Bộ Công an- Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành

07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG,Thông tư liên tịch 07 2011 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 07 năm 2011 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Thông tư liên tịch 07 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng ban hành 2011,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng còn hiệu lực,TTLT 07 Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng áp

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2011

16

Thông tư liên tịch 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

53/2011/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 53 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo viên giáo dục quốc phòng,Chế độ chính sách,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

17

Thông tư liên tịch 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 159/2006/NĐ-CP thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng -

190/2011/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 190 2011 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 190 năm 2011 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 190 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính ban hành 2011,TTLT 190 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

18

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV hướng dẫn Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ ban hành

01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV,Thông tư liên tịch 01 2011 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 01 năm 2011 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2011,TTLT 01 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,TTLT 01 Bộ Nội

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

19

Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

26/2011/TTLT-BLDTBXH-BQP,Thông tư liên tịch 26 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Quản lý tiền lương,Công ty mẹ,Giai đoạn 2011 - 2020,Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

20

Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2007/NĐ-CP về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

175/2011/TTLT-BQP-BGDDT,Thông tư liên tịch 175 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Tạm hoãn gọi nhập ngũ,Tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình,Miễn gọi nhập ngũ thời bình,Miễn gọi nhập ngũ,Trong độ tuổi gọi nhập ngũ BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143