Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 355/2013/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4853 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

2

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 355:2005 về tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - phòng khán giả yêu cầu kỹ thuật design do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN355:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN355:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN355:2005,Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát ,Tiêu chuẩn thiết kế phòng khán giả ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 355:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GIẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT DESIGN STANDARDS FOR THEATERS AND AUDIENCE HALLS TECHNICAL REQUIREMENTS

Ban hành: 19/10/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 355:1970 về gỗ - phương pháp chọn rừng, chọn cây và cưa khúc để nghiên cứu tính chất cơ lý

TCVN355:1970,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN355:1970,***,Gỗ,Phương pháp chọn rừng,Chọn cây ,Cưa khúc ,Nghiên cứu tính chất cơ lý,TCVN 355:1970 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 355:1970 GỖ PHƯƠNG PHÁP CHỌN RỪNG, CHỌN CÂY VÀ CƯA KHÚC ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CƠ LÝ Tiêu chuẩn này dùng chung cho các loại gỗ. Tiêu

Ban hành: Năm 1970

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7760:2013 (ASTM D 5453-12) về Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại

TCVN7760:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7760:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7760:2013 ASTM D 5453-12 HYDROCARBON NHẸ, NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA, NHIÊU LIỆU ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN VÀ DẦU ĐỘNG CƠ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG LƯU HUỲNH BẰNG HUỲNH QUANG TỬ NGOẠI Standard Test Method for Determination of Total

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7332:2013 (ASTM D 4815-09) về Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert – amyl và rượu từ C­1 đến C­4 bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN7332:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7332:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7332:2013 ASTM D 4815-09 XĂNG - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT MTBE, ETBE, TAME, DIPE, RƯỢU TERT-AMYL VÀ RƯỢU TỪ C1 ĐẾN C4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl alcohol

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10211:2013 (ISO 3795:1989) về Phương tiện giao thông đường bộ, máy kéo và máy nông lâm nghiệp – Xác định đặc tính cháy của vật liệu nội thất

TCVN10211:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10211:2013,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10211:2013 ISO 3795:1989 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CHÁY CỦA VẬT LIỆU NỘI THẤT Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Determination

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9848:2013 (ISO 291:2008) về Chất dẻo - Khí quyển tiêu chuẩn cho ổn định và thử nghiệm

TCVN9848:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9848:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9848:2013 ISO 291:2008 CHẤT DẺO - KHÍ QUYỂN TIÊU CHUẨN CHO ỔN ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing Lời nói đầu TCVN 9848:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 291:2008. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2703:2013 (ASTM D 2699-12) về Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định trị số octan nghiên cứu

TCVN2703:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2703:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2703:2013 ASTM D 2699-12 NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ OCTAN NGHIÊN CỨU Standard test method for research octane number of spark-ignition engine fuel Lời nói đầu TCVN 2703:2013 thay thế

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10071:2013 (ISO 18454:2001) về Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép

TCVN10071:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10071:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10071:2013 ISO 18454:2001 GIẦY DÉP - MÔI TRƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐIỀU HÒA VÀ THỬ GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10085:2013 (ISO 20867:2001) về Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền định đóng gót

TCVN10085:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10085:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10085:2013 ISO 20867:2001 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ TRONG – ĐỘ BỀN GIỮ ĐINH ĐÓNG GÓT Footwear - Test methods for insoles - Heel pin holding strength Lời nói đầu TCVN 10085:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10084:2013 (ISO 20866:2001) về Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền tách lớp

TCVN10084:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10084:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10084:2013 ISO 20866:2001 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ TRONG - ĐỘ BỀN TÁCH LỚP Footwear - Test methods for insoles - Delamination resistance Lời nói đầu TCVN 10084:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 20866:2001.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6312:2013 (CODEX STAN 33-1991, Amd. 2013) về Dầu ôliu và dầu bã ôliu

TCVN6312:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6312:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6312 : 2013 CODEX STAN 33-1991, Amd. 2013 DẦU OLIU VÀ DẦU BÃ OLIU Olive oils and pomace oils Lời nói đầu TCVN 6312:2013 thay thế TCVN 6312:2007 TCVN 6312:2103 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10033:2013 (EN 1379 : 1996) về Thực phẩm – Xác định Cyclamate và Saccharin trong các chế phẩm tạo ngọt dạng lỏng – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10033:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10033:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10033 : 2013 EN 1379 : 1996 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH CYCLAMATE VÀ SACCHARIN TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT DẠNG LỎNG – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination of cyclamate and saccharin in liquid

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10035:2013 (ISO 11289:1993) về Thực phẩm đã qua xử lý nhiệt đựng trong bao bì kín – Xác định PH

TCVN10035:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10035:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10035:2013 ISO 11289:1993 THỰC PHẨM ĐÃ QUA XỬ LÝ NHIỆT ĐỰNG TRONG BAO BÌ KÍN - XÁC ĐỊNH pH Heat-processed foods in hermetically sealed containers - Determination of pH Lời nói đầu TCVN 10035:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009) về Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Hướng dẫn chung về xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp Kjeldahl

TCVN10034:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10034:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10034:2013 ISO 1871:2009 THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL Food and feed products - General guidelines for the determination

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10146:2013 về Khí thiên nhiên và nhiên liệu dạng khí - Xác định trực tuyến các hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí và detector điện hóa

TCVN10146:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10146:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10146:2013 ASTM D 7493-08 KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ NHIÊN LIỆU DẠNG KHÍ - XÁC ĐỊNH TRỰC TUYẾN CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ VÀ DETECTOR ĐIỆN HÓA Standard Test Method for Online Measurement of Sulfur

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10143:2013 (ASTM D 6228-10) về Khí thiên nhiên và nhiên liệu dạng khí - Xác định các hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí và detector quang hóa ngọn lửa

TCVN10143:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10143:2013,***,Công nghiệp,Hóa chất TCVN 10143:2013 ASTM D 6228-10 KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ NHIÊN LIỆU DẠNG KHÍ - XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ VÀ DETECTOR QUANG HÓA NGỌN LỬA Standard test method for determination of sulfur compounds in natural gas

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9842:2013 về Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN9842:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9842:2013,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9842 : 2013 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Vacuum consolidation method with sealed membrance for soft ground improvement

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251