Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 355/2013/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49844 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 355/TCT-CS năm 2017 về lãi suất ủy thác cho vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

355/TCT-CS,Công văn 355 2017,Tổng cục Thuế,Lãi suất cho vay,Mức lãi suất cho vay,Ấn định thuế,Xác định giá thị trường,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

2

Công văn 355/TXNK-PL năm 2017 về kết quả xác định trước mã số HS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

355/TXNK-PL,Công văn 355 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Hồ sơ xác định trước mã số,Xác định trước mã số ,Mã số HS,Điều kiện xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

3

Công văn 355/BYT-QLD năm 2017 đính chính, cập nhật thông tin tại Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Cục quản lý dược ban hành

355/BYT-QLD,Công văn 355 2017,Cục Quản lý dược,Cập nhật thông tin dược lý của thuốc,Quyết định công bố danh mục thuốc,Thuốc chứng minh tương đương sinh học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

4

Công văn 355/BTC-HCSN năm 2017 hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình do Bộ Tài chính ban hành

định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản pháp quy khác về công tác gia đình; căn cứ công văn số 4490/BVHTTDL-GĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

5

Công văn 355/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

355/TCT-CS,Công văn 355 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Khai thuế thu nhập doanh nghiệp,Nộp thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

6

Công văn 355/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

355/TCT-CS V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nghệ An. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 781/CNBNA-PGDDKY ngày 05/11/2013 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An nêu vướng mắc chứng

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

7

Công văn 355/UBND-KT thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ do tỉnh Bắc Giang ban hành

355/UBND-KT,Công văn 355,Tỉnh Bắc Giang,thực hiện chế độ báo cáo ,thực hiện chế độ báo cáo thống kê,Báo cáo thống kê cơ sở,Chế độ báo cáo thống kê cơ sở,Báo cáo thống kê tổng hợp,Khoa học và công nghệ ,Năm 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

8

Công văn 355/TCT-CS vướng mắc về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

355/TCT-CS,Công văn 355 2013,Tổng cục Thuế,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Thuế GTGT,Điều chỉnh giảm chi phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

9

Công văn 355/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục thông quan hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

355/GSQL-GQ1,Công văn 355,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/GSQL-GQ1 V/v thủ tục thông quan

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

10

Công văn 355/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

355/TCT-CS,Công văn 355 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 355/TCT-CS V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

11

Công văn 355/GSQL-GQ2 năm 2014 về nhập, xuất khẩu nguyên vật liệu thử nghiệm máy tại nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

355/GSQL-GQ2,Công văn 355 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Nguyên vật liệu,Nhập khẩu nguyên vật liệu,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2014

12

Công văn 355/BXD-HĐXD về góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Kwang Jeon Sa Vi Na do Bộ Xây dựng ban hành

355/BXD-HDXD,Công văn 355 2010,Bộ Xây dựng,Thành lập,Công ty TNHH Kwang Jeon Sa Vi Na,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 355/BXD-HĐXD V/v góp ý kiến dự án thành lập

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

13

Công văn 355/BKHCN-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

355/BKHCN-KHTC,Công văn 355 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng kế hoạch,Khoa học Công nghệ,năm 2011,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 355/BKHCN-KHTC V/v:

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

14

Công văn 355/GSQL-GQ2 về kết chuyển nguyên phụ liệu, số tiền thuế còn tồn đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

355/GSQL-GQ2,Công văn 355 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Nguyên liệu nhập khẩu, kết chuyển nguyên phụ liệu,Nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu ,Nguyên liệu nhập khẩu SXXK,Thuế nguyên liệu nhập khẩu ,số tiến thuế còn tồn ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN --------

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

15

Công văn số 355/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nghiên cứu dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

355/TCHQ-GSQL,Công văn 355 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 355/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nghiên cứu dầu khí

Ban hành: 19/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2009

16

Công văn số 355/BGTVT-KCHT về việc phối hợp bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

355/BGTVT-KCHT, Công văn 355, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 355/BGTVT-KCHT V/v: Phối hợp bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2009

17

Công văn 2013/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung Dự án của Bộ Y tế vào Danh mục yêu cầu FAO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013/TTg-QHQT,Công văn 2013 2009,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục dự án FAO tài trợ,Xây dựng năng lực thanh tra thực phẩm,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2013/TTg-QHQT V/v Phê

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

18

Công văn số 355/VPCP-CN về việc thăm dò mỏ đá granit tại tỉnh Nghệ An và thăm dò mỏ chì, kẽm tại tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

355/VPCP-CN, Công văn 355, Văn phòng Chính phủ, Bộ máy hành chính, Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/VPCP-CN V/v thăm dò mỏ đá granit tại tỉnh Nghệ An và thăm dò

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

19

Công văn số 355/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trình thanh khoản thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

355/TCHQ-KTTT,Công văn 355 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 355/TCHQ-KTTT V/v: Vướng mắc trong thanh khoản Hà Nội,

Ban hành: 25/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Công văn số 355/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc xét miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập cho Công ty TNHH Hùng Vương

355/TCT-DNK,Công văn 355 2006,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 355/TCT-DNK V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất mới thành lập

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.251