Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 355/2013/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 160040 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

355/QD-TTg,Quyết định 355 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định,Chương trình mục tiêu quốc gia,Đồng bào dân tộc thiểu số,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

2

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2019 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

355/QD-TTg,Quyết định 355 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cho vay ưu đãi,Nhà ở xã hội,Lãi suất cho vay,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

3

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

355/QD-TTg,Quyết định 355 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp hóa chất sát trùng,Cấp hóa chất,Dự trữ quốc gia ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/QĐ-TTg

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

4

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

355/QD-TTg,Quyết định 355 2013,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển giao thông vận tải,Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam ,Chiến lược phát triển GTVT,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2022 về hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số: 355/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2022 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

6

Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

355/QD-UBND,Quyết định 355 2022,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường,Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên Phú Yên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

7

Quyết định 355/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

355/QD-UBND,Quyết định 355 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Chương trình thực hành tiết kiệm Lâm Đồng 2022,Chương trình chống lãng phí Lâm Đồng 2022,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2022

8

Quyết định 355/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

355/QD-UBND,Quyết định 355 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Lộc Bình,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình 2022,Quy hoạch sử dụng đất Lộc Bình Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2022

9

Quyết định 355/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

355/QD-UBND,Quyết định 355 2022,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Chí Linh,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Chí Linh 2022,Kế hoạch sử dụng đất Chí Linh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2022

10

Quyết định 355/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

355/QD-BGDDT,Quyết định 355 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục,Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

11

Thông báo 355/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án Thành lập Bệnh viện Nội tiết Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

355/TB-VPCP,Thông báo 355 2021,Văn phòng Chính phủ,Đề án Thành lập Bệnh viện Nội tiết Trung ương Hồ Chí Minh,Thành lập Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Cần Thơ,Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

12

Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2022

13

Quyết định 355/QĐ-TANDTC năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao

355/QD-TANDTC,Quyết định 355 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Văn bản hết hiệu lực lĩnh vực của Tòa án nhân dân,Văn bản hết hiệu lực của Tòa án nhân dân tối cao,Công bố văn bản hết hiệu lực lĩnh vực của Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

14

Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/KH-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

15

Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

355/QD-UBND,Quyết định 355 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục hành chính đường thuỷ nội địa,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

16

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

17

Quyết định 355/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

355/QD-BTC,Quyết định 355 2021,Bộ Tài chính,Công bố danh mục báo cáo định kỳ kinh doanh bảo hiểm,Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,Danh mục báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Tài chính,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

18

Quyết định 355-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành

355-TTg,Quyết định 355-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Văn bản quy phạm pháp luật,Ban chỉ đạo Chính phủ,Tổng rà soát,Hệ thống hóa,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 355-TTg

Ban hành: 28/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 về "Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030" tỉnh Tây Ninh

355/QD-UBND,Quyết định 355 2021,Tỉnh Tây Ninh,Chương trình Điều chỉnh mức sinh Tây Ninh đến 2030,Chương trình Điều chỉnh mức sinh tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh mức sinh tỉnh Tây Ninh đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

20

Quyết định 355/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

355/QD-UBND,Quyết định 355 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Ninh,Phát hành văn bản tại Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Ninh,Tiếp nhận văn bản tại Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232