Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34117 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

35/2022/ND-CP,Nghị định 35 2022,Chính phủ,Nghị định quy định quản lý khu công nghiệp,Nghị định quy định quản lý khu kinh tế,Quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2022

2

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quyết toán thu ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Vĩnh Phúc,Quyết toán thu ngân sách năm 2021 Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

3

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh An Giang,Phân bổ kế hoạch vốn xây dựng nông thôn mới,Phân bổ vốn đầu tư công xây dựng nông thôn mới,Phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới An Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2023

4

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Đồng Nai,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực khoa học,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách khoa học Đồng Nai,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Khoa học và Công nghệ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2022

5

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Nâng cao chất lượng nhân lực kinh tế trọng điểm,Nâng cao nhân lực ngành kinh tế trọng điểm,Nâng cao nhân lực kinh tế trọng điểm Ninh Thuận,Thương mại,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

6

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Bổ sung dự án thu hồi đất Thái Nguyên,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Thái Nguyên,Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất Thái Nguyên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2022

7

Nghị quyết 35/NQ-HĐND thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Ninh Bình,Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Danh mục chuyển sử dụng đất rừng phòng hộ,Danh mục chuyển sử dụng đất trồng lúa Ninh Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

8

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chương trình phát triển nhà ở ,Phát triển nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu,Phát triển nhà ở Vũng Tàu 2021 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

9

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên, điều chỉnh độ dài đường, phố trên địa bàn thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Thái Bình,Điều chỉnh độ dài đường phố thị trấn Tiền Hải Tiền Hải,Điều chỉnh độ dài đường phố thị trấn Tiền Hải Thái Bình,Đặt tên đường phố thị trấn Tiền Hải huyện Tiền Hải,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2022

10

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2023

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2022,Tỉnh Trà Vinh,Chương trình giám sát 2023,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Trà Vinh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

11

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2022 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Việt Nam - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2022,Chính phủ,Nghị định thư Việt Nam Nga về hỗ trợ sản xuất vận tải,Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải,Phê duyệt Nghị định thư hỗ trợ sản xuất vận tải,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

12

Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

35/2021/ND-CP,Nghị định 35 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư,Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020,Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo đối tác công tư,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

13

Quyết định 35/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

35/QD-UBND-ND,Quyết định 35 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hồng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hồng Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

14

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Thành phố Hà Nội,Danh mục dự án thu hồi đất Hà Nội 2022,Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2022,Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

15

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Tiền Giang

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Tỉnh Tiền Giang,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Quyết toán Ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán ngân sách nhà nước Tiền Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

16

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2022

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Tỉnh Đồng Nai,Dự toán thu ngân sách nhà nước Đồng Nai 2022,Chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2022,Phân bổ chi ngân sách tỉnh Đồng Nai 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

17

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2021 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Tỉnh Bình Phước,Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công,Kế hoạch vốn đầu tư công Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công Bình Phước 2022,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

18

Nghị quyết 35/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng (bổ sung) năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Danh mục công trình cần thu hồi đất tỉnh Hà Tĩnh,Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất tỉnh Hà Tĩnh,Dự án chuyển mục đích sử dụng bổ sung tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

19

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương Lâm Đồng,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

20

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2021 về Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 do tỉnh Cà Mau ban hành

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2021,Tỉnh Cà Mau,Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn Cà Mau,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh Cà Mau,Phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.216.26