Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 346/TT-TC��C "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14739 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-C07:2014 (ISO 105-C07:1999) Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần C07: Độ bền màu với quá trình chà xát ướt của vật liệu dệt được in pigment

of pigment printed textiles Lời nói đầu TCVN 7835-C07:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 105-C07:1999. ISO 105-C07:1999 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2009 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 7835-C07:2014 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

2

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 346:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCXDVN346:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN346:2005,***,Thử nghiệm chịu lửa,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Yêu cầu riêng ,Dầm,TCXDVN 346:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 346 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 6- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI DẦM. Fire- resistance tests- Elements

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 346:2006 về quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN346:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN346:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 346:2006 ,Quy trình thí nghiệm,Xác định độ chặt nền móng đường,Bộ Giao thông vận tải,Phễu rót cát,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 346:2006 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN, MÓNG ĐƯỜNG BẰNG PHỄU RÓT CÁT 1 Qui định chung 1.1 Quy trình

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-C10:2007 (ISO 105 - C10 : 2006) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần C10: Độ bền màu với giặt bằng xà phòng hoặc xà phòng và soda

TCVN7835-C10:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-C10:2007,***,Độ bền màu với giặt bằng xà phòng ,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 7835-C10:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835 - C10 : 2007 ISO 105 - C10 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN C10: ĐỘ BỀN MÀU VỚI GIẶT BẰNG

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-8C:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Các tàu chuyên dùng - Phần 8C: Tàu lặn

TCVN6259-8C:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-8C:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-8C:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 8C: TÀU LẶN Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 8C: Submersibles CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 346:1986 về cát xây dựng - phương pháp xác định hàm lượng sunfat và sunfit

TCVN346:1986,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN346:1986,***,TCVN 346:1986,Cát xây dựng,Phương pháp xác định hàm lượng sunfat,Phương pháp xác định hàm lượng sunfit,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 346 : 1986 CÁT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT VÀ SUNFIT Sand for construction works - Method for determination

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Kế hoạch 4317/GDĐT-TC về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2013 – 2015 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Cán bộ quản lý giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4317/GDĐT-TC

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11070:2015 (ISO 16703:2004) về Chất lượng đất - Xác định hàm lượng hydrocacbon từ C10 đến C40 bằng sắc ký khí

TCVN11070:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11070:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11070:2015 ISO 16703:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HYDROCACBON TỪ C10 ĐẾN C40 BẰNG SẮC KÝ KHÍ Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-4:2017 (ISO 6974-4:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 4: Xác định nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và C6+ đối với hệ thống đo phòng thử nghiệm và đo trực tuyến sử dụng hai cột

TCVN12047-4:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12047-4:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-4:2017 ISO 6974-4:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH NITƠ, CACBON DIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON C1 ĐẾN C5 VÀ C6+ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐO PHÒNG THỬ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-3:2020 về Phân bón - Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN13263-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-3:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-3:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Fertilizers - Part 3: Determination of vitamin C by high performance liquid chromatographic method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12444:2018 (ISO 20585:2005) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước ở nhiệt độ 70°C hoặc 100°C (nhiệt độ sôi)

or 100°C (boiling temperature) Lời nói đầu TCVN 12444:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 20585:2005. TCVN 12444:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN SAU KHI

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10420:2014 (ISO 3425:1975) về Lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng tro ở 850 °C đến 900 °C và cặn ở 200 °C

°C Lời nói đầu TCVN 10420:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 3425:1975. ISO 3425:1975 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 201 2, với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 10420:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10868:2015 (ISO 4016:2011) về Bu lông đầu sáu cạnh - Sản phẩm cấp C

TCVN10868:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10868:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10868:2015 ISO 4016:2011 BULÔNG ĐẦU SÁU CẠNH - SẢN PHẨM CẤP C Hexagon head bolts - Product grade C Lời nói đầu TCVN 10868:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 4016:2011 TCVN 10868:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11656:2016 (ISO 806:2004) về Nguyên liệu nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Xác định khối lượng hao hụt ở nhiệt độ 300 độ C và 1000 độ C

of mass at 300 degrees C and 1 000 degrees C Lời nói đầu TCVN 11656:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 806:2004. TCVN 11656:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NGUYÊN LIỆU NHÔM OXIT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-6:2017 (ISO 6974-6:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao quản

TCVN12047-6:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12047-6:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-6:2017 ISO 6974-6:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ. PHẦN 6: XÁC ĐỊNH HYDRO, HELI, OXY, NITƠ, CACBON DIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON C1 ĐẾN C8 SỬ DỤNG BA CỘT MAO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-3-2:2020 (IEC 62321-3-2:2020) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 3-2: Sàng lọc - Flo, clo và brom trong polyme và chất điện tử sử dụng sắc ký ion hóa ngọn lửa (C-IC)

of certain substances in electrotechnical Products - Part 3-2: Screening - Fluorine, chlorine and bromine in polymers and electronics by combustion-ion chromatography (C-IC) Lời nói đầu TCVN 12667-3-2:2020 hoàn toàn tương đương với IEC 62321-3-2:2020; TCVN 12667-3-2:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11617:2016 (ISO 11476:2016) về Giấy và các tông - Xác định độ trắng CIE C/2° (Điều kiện chiếu sáng trong nhà)

11617:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11475:2016. TCVN 11617:2016 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRẮNG CIE, C/2° (ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ) Paper and board - Determination of CIE

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9490:2012 (ASTM C900 - 06) về Bê tông - Xác định cường độ kéo nhổ

TCVN9490:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9490:2012,***,Bê tông, Xác định cường độ kéo nhổ,TCVN 9490:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9490 : 2012 ASTM C900 - 06 BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ KÉO NHỔ Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete Lời nói đầu TCVN 9490:2012 được xây dựng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7332:2013 (ASTM D 4815-09) về Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert – amyl và rượu từ C­1 đến C­4 bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN7332:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7332:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7332:2013 ASTM D 4815-09 XĂNG - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT MTBE, ETBE, TAME, DIPE, RƯỢU TERT-AMYL VÀ RƯỢU TỪ C1 ĐẾN C4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard test method for determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl alcohol

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167