Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 346/TT-TC��C "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 230100 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

346/TB-VPCP,Thông báo 346 2022,Văn phòng Chính phủ,Tổng kết thực hiện chính sách xã hội 2012 2020,Kết luận Phiên họp tổng kết chính sách xã hội,Kết luận thực hiện chính sách xã hội 2012 2020,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2022

2

Kế hoạch 346/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

346/KH-UBND,Kế hoạch 346 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Chương trình phát triển du lịch nông thôn Đồng Tháp,Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn Đồng Tháp,Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2022

3

Kế hoạch 346/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2026

346/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ làm công tác tín ngưỡng,Kế hoạch bồi dưỡng về tín ngưỡng tôn giáo,Bồi dưỡng nghiệp vụ công chức làm công tác tôn giáo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2022

4

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) TT Tên thủ tục hành chính Mã thủ tục Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

5

Nghị quyết 346/NQ-HĐND năm 2021 về tán thành chủ trương thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ (b/c); - Bộ Nội vụ (b/c); - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

6

Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

346/QD-TTg,Quyết định 346 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì,Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì Phú Thọ,Quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

7

Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành

346/QD-BNV,Quyết định 346 2021,Bộ Nội vụ,Công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người,Cấp Giấy phép thành lập Điều lệ Quỹ Hạnh phúc,Thành lập Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

8

Kế hoạch 346/KH-BCĐ năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành

346/KH-BCD,Bộ Quốc phòng,Thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg,Thiết lập khu vực cấm bay tàu bay không người lái,Khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 18/2020/QĐ-TTg ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

9

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

346/TB-VPCP,Thông báo 346 2020,Văn phòng Chính phủ,Phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực,Kết luận tại phiên họp Hội đồng Phát triển nhân lực,Kết luận tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục,Lao động - Tiền lương,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

10

Thông báo 346/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 36)

346/TB-BCD,Thông báo 346 2020,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội,Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội COVID-19,Kết luận tại phiên họp số 36 chống COVID-19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ

Ban hành: 18/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

11

Quyết định 346/QĐ-UBND về Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bổ sung trong Quý I năm 2020

346/QD-UBND,Quyết định 346 2020,Tỉnh Điện Biên,Đề nghị xây dựng Quyết định được Bổ sung quý I,Danh mục Quyết định được giao trong văn bản quy phạm,Chi tiết điều khoản được giao trong văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

12

Thông tư 61/2012/TT-BCA-C41 về biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

61/2012/TT-BCA-C41,Thông tư 61 2012,Bộ Công An,Biểu mẫu kiểm định môi trường ,Cảnh sát nhân dân,Vi phạm pháp luật về môi trường,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

13

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Nông

346/QD-UBND,Quyết định 346 2020,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục hành chính Trồng trọt Đắk Nông,Quy trình nội bộ điện tử Bảo vệ thực vật Đắk Nông,Thủ tục hành chính Trồng trọt Bảo vệ thực vật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

14

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

346/QD-UBND,Quyết định 346 2020,Tỉnh Lào Cai,Thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt,Thủ tục trồng trọt Sở Nông nghiệp Lào Cai,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

15

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

346/QD-UBND,Quyết định 346 2019,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng 7

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

16

Thông tư 12/2011/TT-BCA-C41 về quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Bộ Công an ban hành

12/2011/TT-BCA-C41,Thông tư 12 2011,Bộ Công An,Chế độ báo cáo thống kê,Phòng chống ma túy,Biểu mẫu báo cáo,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2011/TT-BCA-C41 Hà

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

17

Quyết định 346/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

346/QD-BHXH,Quyết định 346 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Cấp mã số thuế,Mã số,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

18

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

19

Quyết định 346/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

346/QD-BTTTT,Quyết định 346 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

20

Quyết định 346/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 112 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xí nghiệp thuốc thú y Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội Giới tính: Nam 39. Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 01/02/1980 tại Hà Nội Hiện trú tại: Loefer Weg 28, 12681 Berlin Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: C3, Phòng 201, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3