Tra cứu 3447/QĐ-

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3447/QĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục, nội dung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2024 Tỉnh Long An,Quyết định 3447 năm 2024 Tỉnh Long An,Quyết định 3447 Tỉnh Long An ban hành 2024,QĐ 3447 Tỉnh Long An còn hiệu lực,QĐ 3447 Tỉnh Long An áp dụng 2024,QĐ 3447 Tỉnh Long An mới nhất,QĐ số 3447 năm 2024 Tỉnh Long An,Quyết định 3447/QD-UBND ngày 09/04/2024,Quyết định 3447 Tỉnh Long An về Công bố thủ tục

Ban hành: 09/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2024

2

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2023 Thành phố Hà Nội,Quyết định 3447 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Quyết định 3447 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,QĐ 3447 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,QĐ 3447 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,QĐ 3447 Thành phố Hà Nội mới nhất,QĐ số 3447 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Quyết định 3447/QD-UBND ngày 30/06/2023,Quyết định 3447 Thành

Ban hành: 30/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2023

3

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện tỉnh Quảng Ninh

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện,Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện Quảng Ninh,Đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2023

4

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Đơn giản hóa thủ tục Hoạt động khoa học tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục Hoạt động công nghệ của Sở Khoa học Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

5

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2020,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính Sở Tài chính Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

6

Quyết định 3447/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

3447/QD-BCT,Quyết định 3447 2016,Bộ Công thương,Quy hoạch phát triển công nghiệp,Phát triển công nghiệp,Phát triển công nghiệp thương mại,Bắc Trung bộ,Duyên hải miền Trung ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

7

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Con Cuông - tỉnh Nghệ An đến năm 2035

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2016,Tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3447/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

8

Quyết định 3447/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3447/QD-BKHCN,Quyết định 3447 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Cáp dự ứng lực bọc epoxy ,Cáp từng sợi đơn BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3447/QĐ

Ban hành: 01/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

9

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

3447/QD-UBND,Quyết định 3447 2015,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3447/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 04/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

10

Quyết định 3447/QĐ-BYT năm 2011 về Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3447/QD-BYT,Quyết định 3447 2011,Bộ Y tế,Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã,Giai đoạn 2011- 2020 ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3447/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!