Tra cứu 34/2010/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 34/2010/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 262258 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

34/2010/ND-CP,Nghị định 34 2010 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 34/2010/ND-CP ngày 02/04/2010,Nghị định 34 Chính phủ về Giao thông đường bộ 2010,NĐ 34 Chính phủ về Giao thông đường

Ban hành: 02/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

2

Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật giao thông đường bộ

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

3

Nghị định 33/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

---------------- Số: 33/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 16/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

4

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2013/TT-BCA,Thông tư 11 2013,Bộ Công An,Xử phạt vi phạm hành chính,Hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP ,Hướng dẫn Nghị định 71/2012/NĐ-CP,Phạt vi phạm giao thông ,Xử phạt vi phạm giao thông,Vi phạm giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

5

Chỉ thị 17/2010/CT-UBND về tăng cường thực hiện Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

/CT-UBND Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 7 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt hành

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

6

Quyết định 2177/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hà Nội để thực hiện “áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 2177/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THỰC HIỆN “ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỨC XỬ PHẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 34/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

7

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 30/2010/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI PHẠM TRONG KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2010

8

Nghị định 34/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

34/2023/ND-CP,Nghị định 34 2023 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 34/2023/ND-CP ngày 16/06/2023,Nghị định 34 Chính phủ về Quản lý cửa khẩu biên giới đất liền 2023,NĐ 34 Chính phủ về

Ban hành: 16/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2023

9

Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

34/2022/ND-CP,Nghị định 34 2022 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 34/2022/ND-CP ngày 28/05/2022,Nghị định 34 Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng 2022,NĐ 34 Chính

Ban hành: 28/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2022

10

Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

34/2021/ND-CP,Nghị định 34 2021 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 34/2021/ND-CP ngày 29/03/2021,Nghị định 34 Chính phủ về Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị 2021,NĐ 34 Chính

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

11

Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

34/2020/ND-CP,Nghị định 34 2020 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 34/2020/ND-CP ngày 17/03/2020,Nghị định 34 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức 2020,NĐ 34 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

12

Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

34/2019/ND-CP,Nghị định 34 2019 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 34/2019/ND-CP ngày 24/04/2019,Nghị định 34 Chính phủ về Cán bộ công chức cấp xã 2019,NĐ 34 Chính phủ về Cán bộ công

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

13

Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ ban hành

34/2018/ND-CP,Nghị định 34 2018 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 34/2018/ND-CP ngày 08/03/2018,Nghị định 34 Chính phủ về Quỹ bảo lãnh tín dụng 2018,NĐ 34 Chính phủ về Quỹ bảo lãnh

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

14

Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

34/2017/ND-CP,Nghị định 34 2017 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 34/2017/ND-CP ngày 03/04/2017,Nghị định 34 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức 2017,NĐ 34 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

15

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

34/2016/ND-CP,Nghị định 34 2016 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 34/2016/ND-CP ngày 14/05/2016,Nghị định 34 Chính phủ về Biện pháp thi hành pháp luật 2016,NĐ 34 Chính phủ về Biện

Ban hành: 14/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

16

Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

34/2015/ND-CP,Nghị định 34 2015 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 34/2015/ND-CP ngày 31/03/2015,Nghị định 34 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 2015,NĐ 34 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2015

17

Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam

34/2014/ND-CP,Nghị định 34 2014 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 34/2014/ND-CP ngày 29/04/2014,Nghị định 34 Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới 2014,NĐ 34 Chính phủ về Quy chế khu

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

18

Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

34/2013/ND-CP,Nghị định 34 2013,Chính phủ,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Nhà thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 34/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

19

Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

34/2012/ND-CP,Nghị định 34 2012 Chính phủ,Nghị định 34 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 34 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 34 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 34 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 34 Chính phủ mới nhất, số 34 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 34/2012/ND-CP ngày 15/04/2012,Nghị định 34 Chính phủ về Chế độ phụ cấp công vụ 2012,NĐ 34 Chính phủ về Chế độ phụ cấp

Ban hành: 15/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2012

20

Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

34/2011/ND-CP,Nghị định 34 2011,Chính phủ,Xử lý kỷ luật công chức,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!