Tra cứu 33/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2024 phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2024 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2024,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 21/03/2024,Nghị quyết 33 Chính phủ về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Lúc-xăm-bua

Ban hành: 21/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2024

2

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2023 về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2023 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2023,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/03/2023,Nghị quyết 33 Chính phủ về Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh

Ban hành: 11/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2023

3

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2022 về thông qua Dự thảo Báo cáo về thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

4

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC Ô-MAN VỀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIỮA VÀ QUA LÃNH THỔ HAI NƯỚC CHÍNH

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

5

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2020 về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2020,Chính phủ,Tạm dừng,Chế độ chính sách,Miễn thị thực,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

6

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019 về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2019 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2019,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 19/05/2019,Nghị quyết 33 Chính phủ về Bệnh viện 2019,NQ 33 Chính phủ về Bệnh viện 2019,Nghị quyết Bệnh

Ban hành: 19/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

7

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

8

Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2016 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2016 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2016,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2016,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2016 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 09/05/2016,Nghị quyết 33 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2016,NQ 33 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

9

Nghị quyết 33/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015 do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2015 Chính phủ,Nghị quyết 33 năm 2015 Chính phủ,Nghị quyết 33 Chính phủ ban hành 2015,NQ 33 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 33 Chính phủ áp dụng 2015,NQ 33 Chính phủ mới nhất,NQ số 33 năm 2015 Chính phủ,Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 30/04/2015,Nghị quyết 33 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2015,NQ 33 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 30/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

10

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MỘC HÓA ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG VÀ HUYỆN MỘC HÓA CÒN LẠI; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

11

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Thỏa thuận giữa Việt Nam và Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2012,Chính phủ,Thỏa thuận giữa Việt Nam và Niu Di-lân ,Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

12

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 03/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2010

13

Nghị quyết số 33/NQ-CP về việc thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!