Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 3255/TCT-DNL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28424 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3255/TCT-DNL năm 2015 về kê khai thuế chuyển nhượng do Tổng cục Thuế ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3255/TCT-DNL V/v: kê khai thuế chuyển nhượng Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4567/DKVN-TCKT ngày 07/07/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

2

Công văn 3255/TCT-DNL năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với số tiền thu được từ việc khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý do Tổng cục Thuế ban hành

3255/TCT-DNL,Công văn 3255 2014,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3255/TCT-DNL V/v:

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

3

Công văn 3255/TCT-CS năm 2021 về phiếu xuất kho do Tổng cục Thuế ban hành

3255/TCT-CS,Công văn 3255 2021,Tổng cục Thuế,Phiếu xuất kho,Sử dụng Phiếu xuất kho,Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

4

Công văn 1954/TCT-DNL năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê và bán tài sản, tặng quà theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

1954/TCT-DNL,Công văn 1954 2022,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng cho thuê và bán tài sản,Chính sách thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP,Thuế giá trị gia tăng cho thuê và bán tài sản tặng quà,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

5

Công văn 1805/TCT-DNL năm 2022 về kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

1805/TCT-DNL,Công văn 1805 2022,Tổng cục Thuế,Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân,Kê khai nộp thuế khi hợp tác kinh doanh với cá nhân,Kê khai thuế khi hợp tác kinh doanh với cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

6

Công văn 1395/TCT-DNL năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

1395/TCT-DNL,Công văn 1395 2022,Tổng cục Thuế,Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử,Triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2022

7

Công văn 1348/TCT-DNL năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

1348/TCT-DNL,Công văn 1348 2022,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Áp dụng thuế suất theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP,Mức thuế suất dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2022

8

Công văn 276/TCT-DNL năm 2022 triển khai thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

276/TCT-DNL,Công văn 276 2022,Tổng cục Thuế,Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử,Công văn hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử,Áp dụng hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

9

Công văn 3255/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê kho ngoại quan do Tổng cục Thuế ban hành

3255/TCT-CS,Công văn 3255 2010,Tổng cục Thuế,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Cho thuê kho ngoại quan ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3255/TCT-CS V/v thuế suất

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

10

Công văn 3600/TCT-DNL năm 2021 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư ký hợp đồng quản lý, vận hành do Tổng cục Thuế ban hành

3600/TCT-DNL,Công văn 3600 2021,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,Nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,Kê khai nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

11

Công văn 3499/TCT-DNL năm 2021 thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

3499/TCT-DNL,Công văn 3499 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử,Thực hiện hóa đơn điện tử,Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

12

Công văn 2966/TCT-DNL năm 2021 về tiền chậm nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

2966/TCT-DNL,Công văn 2966 2021,Tổng cục Thuế,Tiền chậm nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt,Xử lý tiền chậm nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt,Công văn về xử lý tiền chậm nộp tiền thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

13

Công văn 2876/TCT-DNL năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu từ các hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC do Tổng cục Thuế ban hành

2876/TCT-DNL,Công văn 2876 2021,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế từ các hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC,Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu,Thuế đối với doanh thu từ hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

14

Công văn 2410/TCT-DNL năm 2021 vướng mắc về xuất hóa đơn quà tặng, khuyến mại cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành

2410/TCT-DNL,Công văn 2410 2021,Tổng cục Thuế,Vướng mắc về xuất hóa đơn quà tặng,Vướng mắc về xuất hóa đơn khuyến mại,Xuất hóa đơn quà tặng khuyến mại cho khách hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

15

Công văn 1462/TCT-DNL năm 2021 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

1462/TCT-DNL,Công văn 1462 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt,Công văn về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 2021,Chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

16

Công văn 1111/TCT-DNL năm 2021 về chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Roche Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

1111/TCT-DNL,Công văn 1111 2021,Tổng cục Thuế,Chi phí máy móc thiết bị y tế cho mượn của Công ty Roche,Chi phí khấu hao các máy chẩn đoán thuốc,Thuế giá trị gia tăng đầu vào của máy chẩn đoán thuốc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

17

Công văn 1016/TCT-DNL năm 2021 về điều chỉnh thuế giá trị gia tăng giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

1016/TCT-DNL,Công văn 1016 2021,Tổng cục Thuế,Điều chỉnh thuế giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án,Thuế giá trị gia tăng giai đoạn chạy thử nghiệm dự án,Thuế giá trị gia tăng dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

18

Công văn 990/TCT-DNL năm 2021 vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

990/TCT-DNL,Công văn 990 2021,Tổng cục Thuế,Trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu,Trích lập dự phòng rủi ro với trái phiếu đặc biệt,Vướng mắc trích lập dự phòng rủi ro với trái phiếu đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

19

Công văn 982/TCT-DNL năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng do Tổng cục Thuế ban hành

982/TCT-DNL,Công văn 982 2021,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư xây dựng,Kê khai thuế khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng,Thuế giá trị gia tăng khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

20

Công văn 933/TCT-DNL năm 2021 hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền do Tổng cục Thuế ban hành

933/TCT-DNL,Công văn 933 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền,Thuế doanh nghiệp với phí hỗ trợ đại lý bảo hiểm độc quyền,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109