Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3255/TCT-DNL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5539 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 3255/QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai hồ chứa nước Hội Sơn năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

3255/QD-UBND,Quyết định 3255 2016,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3255/QĐ-UBND Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

2

Quyết định 3255/QĐ-UBND năm 2015 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đổi mới và phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020

3255/QD-UBND,Quyết định 3255 2015,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3255/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

3

Quyết định 3255/QĐ-BGTVT năm 2014 về Quy chế sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

3255/QD-BGTVT,Quyết định 3255 2014,Bộ Giao thông vận tải,Chữ ký số,Bộ Giao thông vận tải ,Sử dụng văn bản điện tử ,Trung tâm Công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2015

4

Quyết định 3255/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 08/2008/QĐ-UBND về phân cấp việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp và tận thu bùn trấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

3255/QD-UBND,Quyết định 3255 2011,Tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ Quyết định,Cấp giấy phép,Khai thác vật liệu xây dựng,San lấp và tận thu bùn trấp ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2012

5

Quyết định 3255/QĐ-UBND năm 2010 công bố bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

3255/QD-UBND,Quyết định 3255 2010,Tỉnh Tiền Giang,Thay thế thủ tục hành chính ,Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3255

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

6

Quyết định 1510/QĐ-TCT năm 2022 sửa đổi Quyết định 1450/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1510/QD-TCT,Quyết định 1510 2022,Tổng cục Thuế,Sửa đổi Quyết định 1450/QĐ-TCT,Thành phần dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử,Phương thức truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2022

7

Quyết định 1391/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1391/QD-TCT,Quyết định 1391 2022,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý hóa đơn có mã cơ quan thuế,Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền,Quản lý hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

8

Quyết định 1388/QĐ-TCT về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục Thuế

1388/QD-TCT,Quyết định 1388 2022,Tổng cục Thuế,Kế hoạch xác minh tài sản của Tổng cục Thuế,Kế hoạch xác minh thu nhập của Tổng cục Thuế,Xác minh tài sản thu nhập của Tổng cục Thuế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

9

Thông báo 367/TB-TCT năm 2022 thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 06/QĐ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành

367/TB-TCT,Thông báo 367 2022,Tổng cục Thuế,Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ,Số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giấy tờ cá nhân,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

Ban hành: 12/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

10

Quyết định 1262/QĐ-TCT năm 2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1507/QĐ-BTC về kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

1262/QD-TCT,Quyết định 1262 2022,Tổng cục Thuế,Kế hoạch thực hiện Quyết định 1507/QĐ-BTC,Bộ chỉ số đánh giá thực hiện thủ tục hành chính,Chỉ sốp đánh giá thực hiện dịch vụ công điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2022

11

Quyết định 1223/QĐ-TCT năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 662/QĐ-BTC về triển khai Quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1223/QD-TCT,Quyết định 1223 2022,Tổng cục Thuế,Thực hiện Quyết định 662/QĐ-BTC,Rà soát Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Rà soát Hiệp định tác động chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2022

12

Quyết định 1129/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý nợ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1129/QD-TCT,Quyết định 1129 2022,Tổng cục Thuế,Quy trình Quản lý nợ,Quy định Quy trình Quản lý nợ,Nội dung Quy trình Quản lý nợ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2022

13

Quyết định 1080/QĐ-TCT năm 2022 về tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1080/QD-TCT,Quyết định 1080 2022,Tổng cục Thuế,Bồi dưỡng nghiệp vụ công chức mới ngành Thuế,Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Thuế,Tài liệu bồi dưỡng công chức mới ngành Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2022

14

Công điện 12/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 do Tổng cục Thuế điện

12/CD-TCT,Công điện 12 2022,Tổng cục Thuế,Áp dụng mức thuế môi trường đối với xăng dầu,Mức thuế môi trường theo 20/2022/UBTVQH15,Mức thuế bảo vệ môi trường xăng dầu mỡ nhờn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2022

15

Quyết định 1001/QĐ-TCT năm 2022 quy định về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các chức danh Lãnh đạo cấp Đội và tương đương ở Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1001/QD-TCT,Quyết định 1001 2022,Tổng cục Thuế,Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thuế,Quản lý chức danh Lãnh đạo cấp Đội Chi cục Thuế,Kéo dài bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2022

16

Thông báo 237/TB-TCT năm 2022 ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn tại cuộc họp trực tuyến về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

237/TB-TCT,Thông báo 237 2022,Tổng cục Thuế,Xử lý hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản,Nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế,Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

17

Quyết định 919/QĐ-TCT về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới đối với các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế

919/QD-TCT,Quyết định 919 2022,Tổng cục Thuế,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước,Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách,Định mức chi đối với các cơ quan thuế 2022,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

18

Công điện 08/CĐ-TCT năm 2022 về nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế điện

08/CD-TCT,Công điện 08 2022,Tổng cục Thuế,Hoạt động chuyển nhượng bất động sản ,Xử lý hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản,Hồ sơ khai thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

19

Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

568/QD-TCT,Quyết định 568 2022,Tổng cục Thuế,Quản lý tem điện tử rượu tiêu thụ trong nước,Quy trình quản lý tem điện tử rượu tiêu thụ trong nước,Quản lý tem điện tử thuốc lá tiêu thụ trong nước,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2022

20

Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 về Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

489/QD-TCT,Quyết định 489 2022,Tổng cục Thuế,Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế,Chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố vi phạm về thuế,Chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố tội phạm về thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109