Tra cứu 32/NQ-H��ND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34645 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

32/2022/ND-CP,Nghị định 32 2022,Chính phủ,Thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô lắp ráp trong nước,Kéo dài thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô,Gia hạn nộp thuế ô tô sản xuất trong nước,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2022

2

Quyết định 32/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

32/QD-UBND-ND,Quyết định 32 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Cao Lãnh,Kế hoạch sử dụng đất Cao Lãnh Đồng Tháp,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Cao Lãnh 2022,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

3

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước Bạc Liêu,Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 2021,Quyết toán thu chi ngân sách Bạc Liêu 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2023

4

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2023

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh An Giang,Kế hoạch vay trả nợ của ngân sách An Giang,Tổng mức vay của ngân sách An Giang 2023,Kế hoạch vay trả nợ ngân sách An Giang 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2023

5

Nghị quyết 32/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

chức CT-XH TP; - TT HĐND, UBND, UBMTTQ các Q, H, TX; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Tuấn BIỂU SỐ 01 DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN THANH XUÂN (Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

6

Nghị quyết 32/NQ-HĐND quy định đối tượng người lao động có quan hệ lao động, ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 được hỗ trợ tiền thuê nhà, áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Đối tượng lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà,Đối tượng hỗ trợ tiền thuê nhà Tuyên Quang,Lao động ở thuê trọ được hỗ trợ tiền thuê nhà,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

7

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Phát triển kinh tế biển Ninh Thuận,Phát triển kinh tế biển Ninh Thuận đến 2025,Phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

8

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa Thái Nguyên,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực gia đình,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

9

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Phú Yên,Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất Phú Yên,Dự án cần thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai,Dự án thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai Phú Yên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2022

10

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Nghệ An,Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực Nghệ An,Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực Nghệ An,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

11

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Thành phố Đà Nẵng,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Chuyển mục đích sử dụng đối với các công trình Đà Nẵng,Chuyển mục đích sử dụng đối với các dự án Đà Nẵng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

12

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Trà Vinh,Xây dựng thế hệ thanh niên Trà Vinh,Phát triển thanh niên Trà Vinh,Chính sách phát triển thanh niên,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

13

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình giảm nghèo bền vững Khánh Hòa,Chủ trương đầu tư giảm nghèo bền vững,Đầu tư giảm nghèo bền vững Khánh Hòa,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

14

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2022 công bố Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực nông nghiệp,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực nông nghiệp Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

15

Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

32/2021/ND-CP,Nghị định 32 2021,Chính phủ,Hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14,Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị Hà Nội,Tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

16

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2022 về miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Phần Lan và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

32/NQ-CP,Nghị quyết 32 2022,Chính phủ,Miễn thị thực công dân Đức Pháp I ta li a,Miễn thị thực công dân Nga Nhật Đan Mạch,Miễn thị thực công dân Thụy Điển Na uy,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

17

Quyết định 32/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

32/QD-UBND-ND,Quyết định 32 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Sa Đéc,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

18

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2021 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2021,Thành phố Hà Nội,Tổng biên chế hành chính thành phố Hà Nội 2022,Tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội 2022,Biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

19

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 2022

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2021,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Hậu Giang,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

20

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Đồng Nai

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2021,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng Đồng Nai,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.62.64