Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 32/2012/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 148693 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Điện Biên,Chính sách thu hút nhân tài,Chính sách thu hút nhân lực ,Hỗ trợ cán bộ viên chức đi học ,Chính sách hỗ trợ cán bộ Điện Biên ,Thu hút người có trình độ cao,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

2

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Ninh Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2012/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 24

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

3

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh Quảng Bình

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Quảng Bình,Thu chi ngân sách năm 2013 ,Dự toán ngân sách năm 2013 ,Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình,Cơ quan đơn vị tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

4

Chỉ thị 32/2012/CT-UBND tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

32/2012/CT-UBND,Chỉ thị 32 2012,Tỉnh Phú Yên,Hạn chế sản xuất gạch đất sét nung ,Hạn chế sản xuất,Hạn chế sản xuất sử dụng,Sản xuất gạch ngói đất sét nung,Gạch ngói đất sét nung,Hạn chế gạch ngói đất sét nung,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

5

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Hà Nam,Quản lý hoạt động giết mổ,Quản lý hoạt động giết mổ Hà Nam,Quản lý kinh doanh động vật,Giết mổ vận chuyển động vật,Kiểm soát giết mổ động vật,Kinh doanh động vật,Sản phẩm động vật,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM --------

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

6

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức, chế độ chính sách, trang bị phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 40/2009/QĐ-UBND

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Quảng Nam,Trang bị phương tiện,Bảo vệ dân phố,Lực lượng bảo vệ dân phố,Lực lượng Bảo vệ dân phố Quảng Nam ,Sửa đổi Quyết định 40/2009/QĐ-UBND,Sửa đổi chính sách,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

7

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Trà Vinh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2012/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

8

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Thành phố Hà Nội,Quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước ,Mục đích kinh doanh dịch vụ ,Doanh nghiệp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

9

Chỉ thị 32/2012/CT-UBND về tăng cường công tác thẩm tra công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

32/2012/CT-UBND,Chỉ thị 32 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Thẩm tra công nghệ dự án đầu tư,Tỉnh Ninh Thuận,Chỉ thị 32/2012/CT-UBND ,Đầu tư,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

10

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND công bố tên đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Kiên Giang,Công bố tên đường huyện,Tỉnh Kiên Giang,Quyết định 32/2012/QĐ-UBND ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

11

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

12

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2012-2015

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Bến Tre,Xây dựng đời sống văn hoá,Công nhận danh hiệu,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

13

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ Km62+700 Cầu Tham Rớt, ranh tỉnh Bình Dương đến Km95+000, thị xã Bình Long do tỉnh Bình Phước ban hành

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Bình Phước,Phí sử dụng đường bộ,Phí sử dụng đường bộ 2013,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

14

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và ấn định giá bán đối với cơ sở kinh doanh xe mô tô hai bánh, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2012/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

15

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Lai Châu,Cán bộ công chức,Mức chi,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Cán bộ làm công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

16

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước ,Mức giá dịch vụ khám chữa bệnh ,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

17

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Khu cụm công nghiệp ,Quản lý hoạt động thoát nước đô thị ,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

18

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND ban hành Quy ước mẫu của khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh An Giang

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh An Giang,Quy ước mẫu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2012/QĐ-UBND An Giang, ngày 03

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2012

19

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Chương trình phát triển thanh niên,Tỉnh Thái Nguyên,Giai đoạn 2012 - 2015 ,Định hướng đến năm 2020,Quyết định 32/2012/QĐ-UBND ,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

20

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về Quy định tạm thời cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015

32/2012/QD-UBND,Quyết định 32 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cơ chế chính sách huy động nguồn lực ,Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,Nông thôn mới,Giai đoạn 2012-2015,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s249

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74