Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 318/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13932 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2022 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới,Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới,Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

2

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2014,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ vận tải ,Giao thông - Vận tải  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 318/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

3

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2013,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động,Phát triển khu kinh tế,Phát triển khu công nghiệp,Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế,Ban Chỉ Đạo,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

4

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Việt Nam Pháp,Hiệp định sử dụng năng lượng hạt nhân,Năng lượng hạt nhân vì hòa bình,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

5

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Y tế tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 318/QĐ-TTg

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2008

6

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2007 thành lập trường Đại học Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

318/QD-TTg,Quyết định 318 2007,Thủ tướng Chính phủ,thành lập trường Đại học Hà Tĩnh,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 318/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm

Ban hành: 19/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

7

Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2022 về Khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2023

318/KH-UBND,Kế hoạch 318 2022,Thành phố Hà Nội,Thực hiện khuyến nông Hà Nội 2023,Thực hiện chương trình khuyến nông Hà Nội,Chương trình khuyến nông Hà Nội 2023 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

8

Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2022 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; giảm tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

Số: 318/KH-UBND Lào Cai, ngày 22 tháng 9 năm 2022 KẾ HOẠCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN, TẬP TRUNG VÀO CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ, TRẺ EM; GIẢM TỶ LỆ TỬ VONG TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN 2030 Thực hiện Quyết định số 1493/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2022

9

Kế hoạch 318/KH-UBND về khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI) năm 2022

318/KH-UBND,Tỉnh Bắc Giang,Khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành,Triển khai khảo sát đánh giá DDCI,Kế hoạch thực hiện khảo sát chỉ số DDCI Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

10

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2022 quy định về số lượng cấp phó cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

318/QD-UBND,Quyết định 318 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Số lượng cấp phó cơ quan thuộc Sở Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Lưu trữ lịch sử,Số lượng cấp phó đơn vị thuộc Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

11

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm, số lượng dự án và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

318/QD-UBND,Quyết định 318 2022,Tỉnh Lai Châu,Điều chỉnh quy hoạch đất Tam Đường Lai Châu,Điều chỉnh dự án quy hoạch đất Tam Đường,Bổ sung dự án trong quy hoạch đất Tam Đường,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2022

12

Quyết định 318/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

318/QD-CTN,Quyết định 318 2022,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch 14 công dân tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch 14 công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 14 công dân tại Hà Lan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2022

13

Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

phúc --------------- Số: 318/KH-UBND Quảng Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

14

Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2021 về công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

318/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác tư pháp Hà Nội 2022,Thực hiện công tác tư pháp Hà Nội 2022,Thực hiện công tác tư pháp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2022

15

Thông báo 318/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

318/TB-VPCP,Thông báo 318 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận về công tác phòng chống dịch COVID19,Kết luận tại cuộc họp về phòng chống COVID19,Kết luận tại cuộc họp trực tuyến về COVID19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

16

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

318/QD-UBND,Quyết định 318 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính ngành Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

17

Quyết định 318/QĐ-QLD năm 2021 về “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc” do Cục Quản lý dược ban hành

318/QD-QLD,Quyết định 318 2021,Cục Quản lý dược,Ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở phân phối thuốc,Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm kết nối cơ sở phân phối thuốc,Chuẩn phần mềm kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

18

Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

318/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid19 tỉnh Đắk Nông,Tiêm vắc xin phòng Covid19 tỉnh Đắk Nông 2021 2022,Tiêm vắc xin phòng bệnh Covid19 tỉnh Đắk Nông,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2021

19

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

318/QD-UBND,Quyết định 318 2021,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

20

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

318/QD-UBND,Quyết định 318 2021,Tỉnh Quảng Nam,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam 2021 2025,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất sản phẩm,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102