Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 315/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13941 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 01/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

2

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2013,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập ban chỉ đạo,Đại hội thể dục thể thao toàn quốc,Đại hội Thể dục Thể thao,Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ,Đại hội TDTT toàn quốc ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

3

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2011 về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2011,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

4

Quyết định 315/QĐ-TTg năm 2008 về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/QD-TTg,Quyết định 315 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

5

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2022 về khuyến công thành phố Hà Nội năm 2023

315/KH-UBND,Kế hoạch 315 2022,Thành phố Hà Nội,Thực hiện khuyến công Hà Nội,Kế hoạch khuyến công Hà Nội 2023,Thực hiện khuyến công Hà Nội 2023,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2022

6

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại ngành Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

315/QD-UBND,Quyết định 315 2022,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính giải quyết khiếu nại,Thủ tục hành chính khiếu nại ngành Thanh tra,Thủ tục hành chính ngành Thanh tra Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

7

Quyết định 315/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch triển khai Quyết định 1895/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

315/QD-LDTBXH,Quyết định 315 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Triển khai Quyết định 1895/QĐ-TTg,Giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống nhi đồng,Giáo dục lý tưởng cách mạng thanh thiếu niên,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

8

Quyết định 315/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

315/QD-UBND,Quyết định 315 2022,Tỉnh Bắc Ninh,Chương trình tiết kiệm chống lãng phí ,Chương trình thực hành tiết kiệm Bắc Ninh,Chương trình chống lãng phí Bắc Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2022

9

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương kèm theo Quyết định 1503/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

315/QD-UBND,Quyết định 315 2022,Tỉnh Bình Phước,Công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương,Thủ tục hành chính thay thế ngành Công Thương,Thủ tục hành chính ngành Công Thương Bình Phước,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

10

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công do Sở Tài chính Thanh Hóa thẩm tra quyết toán

315/QD-UBND,Quyết định 315 2022,Tỉnh Thanh Hóa,Quy chế chi tiêu thẩm tra quyết toán dự án,Chi tiêu thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành,Chi tiêu phê duyệt quyết toán dự án vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

11

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình dịch, bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố Hà Nội

315/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát ngôn báo chí về tình hình dịch Covid 19 Hà Nội,Cung cấp thông tin báo chí về tình hình dịch Covid 19 Hà Nội,Phát ngôn báo chí về phòng chống Covid 19 Hà Nội,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

12

Thông báo 315/TB-VPCP năm 2021 về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

315/TB-VPCP,Thông báo 315 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận về công tác phòng chống dịch COVID19,Kết luận với tỉnh Bình Dương về phòng chống COVID19,Kết luận với tỉnh Bình Dương về phát triển kinh tế,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

13

Quyết định 315-TTg năm 1997 phê chuẩn Điều lệ (sửa đổi) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

315-TTg,Quyết định 315-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Phòng Thương mại và Công nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-TTg Hà Nội,

Ban hành: 12/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

14

Quyết định 315/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 189 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.1 do Cục Quản lý dược ban hành

315/QD-QLD,Quyết định 315 2021,Cục Quản lý dược,Thuốc hóa dược sản xuất được cấp giấy đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc hóa dược cấp giấy đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

15

Quyết định 315/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ- BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

315/QD-BTTTT,Quyết định 315 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Quyết định 1040/QĐ- BTTTT,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực In,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

16

Kế hoạch 315/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Lai Châu năm 2021

315/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật tỉnh Lai Châu,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật năm 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

17

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

315/QD-UBND,Quyết định 315 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Sở Du lịch,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Sở Du lịch Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

18

Quyết định 315/2005/QĐ-TTG thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315/2005/QD-TTG,Quyết định 315 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Công nghiệp Hà Nội,Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội,Đại học Công nghiệp,Thành lập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị quyết 315/NQ-HĐND năm 2020 thông qua chủ trương thực hiện Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025

315/NQ-HDND,Nghị quyết 315 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo tỉnh Bắc Ninh,Đề án đào tạo đội ngũ nhà giáo tỉnh Bắc Ninh,Đề án đào tạo phát triển đội ngũ nhà giáo 2021 2025,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2021

20

Quyết định 315-TTg năm 1995 giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho trường Đại học Cảnh sát Nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

315-TTg,Quyết định 315-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Cảnh sát nhân dân,Đào tạo trên đại học,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO

Ban hành: 24/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233