Tra cứu 31/2012/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31/2012/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 255045 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

31/2012/ND-CP,Nghị định 31 2012,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

2

Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP do tỉnh Nam Định ban hành

29 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V THỰC HIỆN MỨC TIỀN THƯỞNG THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

3

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP31/2012/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

---------------- Số: 09/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2012/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2012 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2012

4

Thông báo 80/TB-UBND điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP (1.050.000 đồng/tháng) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số: 80/TB-UBND Đà Nẵng, ngày 18 tháng 05 năm 2012 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ (1.050.000 ĐỒNG/THÁNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2012

5

Thông tư 74/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số: 74/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2012/NĐ-CP NGÀY 15/4/2012 CỦA

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2012

6

Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

31/2022/ND-CP,Nghị định 31 2022,Chính phủ,Hỗ trợ lãi suất khoản vay doanh nghiệp,Hỗ trợ lãi suất khoản vay của hợp tác xã,Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách đối với khoản vay,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

7

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

31/2021/ND-CP,Nghị định 31 2021,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư,Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020,Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư,Đầu tư CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2021/NĐ-CP

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

8

Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

31/2020/ND-CP,Nghị định 31 2020,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Bảo quản tang vật,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

9

Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo

31/2019/ND-CP,Nghị định 31 2019,Chính phủ,Luật tố cáo,Giải quyết tố cáo,Tố cáo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

10

Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

31/2018/ND-CP,Nghị định 31 2018,Chính phủ,Xuất xứ hàng hóa,Tiêu chí xuất xứ hàng hóa,Quản lý ngoại thương tư nhân,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

11

Nghị định 31/2017/NĐ-CP Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm

31/2017/ND-CP,Nghị định 31 2017,Chính phủ,Kế hoạch tài chính,Kế hoạch đầu tư công,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

12

Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

31/2016/ND-CP,Nghị định 31 2016,Chính phủ,Giống cây trồng,Xử phạt vi phạm hành chính,Thủ tục kiểm dịch thực vật,Kiểm dịch thực vật,Lĩnh vực bảo vệ thực vật,Lĩnh vực giống cây trồng,Kiểm dịch bảo vệ thực vật,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

13

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

31/2015/ND-CP,Nghị định 31 2015,Chính phủ,Cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ,Hướng dẫn Luật Việc làm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 31/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

14

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú

31/2014/ND-CP,Nghị định 31 2014,Chính phủ,Luật cư trú,Hướng dẫn luật,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

15

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

31/2013/ND-CP,Nghị định 31 2013,Chính phủ,Pháp lệnh ưu đãi,Pháp lệnh ưu đãi Người có công ,Người có công với cách mạng ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/2013/NĐ-CP

Ban hành: 09/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

16

Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; dự kiến khả năng thực hiện, số tiền có thể giải ngân đến hết thời hạn của Chương trình, phương án đối với số tiền còn lại không sử dụng hết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 08 tháng 3 năm 2023. 3. Bộ Lao

Ban hành: 07/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2023

17

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

31/2011/ND-CP,Nghị định 31 2011,Chính phủ,Sửa đổi,Hướng dẫn ,Luật giáo dục,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

18

Nghị quyết 31/NQ-CP thông qua Dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2022,Chính phủ,Nghị quyết về mức thuế môi trường đối với xăng dầu,Thông qua Dự án mức thuế môi trường đối với xăng dầu,Nghị quyết mức thuế môi trường đối với mỡ nhờn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

19

Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

31/2010/ND-CP,Nghị định 31 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thủy sản,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/2010/NĐ-CP

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

20

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai-len,Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Anh Bắc Ai-len,Phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Anh,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157