Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32835 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

30/2022/ND-CP,Nghị định 30 2022,Chính phủ,Mô hình quản lý khu du lịch quốc gia,Quy định quản lý khu du lịch quốc gia,Tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

2

Quyết định 30/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

30/QD-UBND-ND,Quyết định 30 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Tân Hồng,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Hồng 2022,Kế hoạch sử dụng đất Tân Hồng Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

3

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Yên Bái,Danh mục dự án thu hồi đất Yên Bái,Danh mục dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Yên Bái,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

4

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Đắk Lắk

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Dự kiến kế hoạch đầu tư công 2023,Dự kiến kế hoạch đầu tư công Đắk Lắk,Kế hoạch đầu tư công Đắk Lắk 2023,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

5

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Chương trình giám sát Hội đồng Ninh Thuận 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

6

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Lai Châu,Chuyển mục đích sử dụng rừng Lai Châu,Chuyển mục đích sử dụng rừng tỉnh Lai Châu,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

7

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định năm 2023

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Bình Định,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Chương trình giám sát Hội đồng Bình Định 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

8

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Phú Yên,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Phú Yên,Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Phú Yên,Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn Phú Yên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

9

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên 23 đường, phố, công trình công cộng mới và điều chỉnh độ dài 09 tuyến đường trên địa bàn thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Thái Nguyên,Đặt tên 23 đường phố thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên,Đặt tên công trình công cộng mới thành phố Phổ Yên,Điều chỉnh độ dài 09 tuyến đường thành phố Phổ Yên,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

10

Nghị quyết 30/NQ-HĐND thông qua việc bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bổ sung dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Vũng Tàu,Dự án chuyển sử dụng đất rừng Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

11

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Nghệ An ban hành

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Nghệ An,Giải quyết kiến nghị Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nghệ An,Giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4 Nghệ An,Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4 Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

12

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư công trung hạn phát triển kinh tế dân tộc thiểu số,Đầu tư công trung hạn phát triển kinh tế dân tộc Quảng Ngãi,Đầu tư công phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

13

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Trà Vinh,Danh mục sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về y tế,Danh mục sử dụng ngân sách lĩnh vực dân số,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

14

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 quy định về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ ngân sách xây dựng nông thôn mới,Mức hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

15

Nghị quyết 30/NQ-HĐND về phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Quảng Trị ban hành

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương,Vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương Quảng Trị,Vốn phát triển ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

16

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Công Thương,Dịch vụ công sử dụng ngân sách công thương,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

17

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2022,Chính phủ,Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,Xử lý cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị,Đẩy lùi lối sống biểu hiện tự chuyển hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

18

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2021,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển thanh niên Hậu Giang 2021 2030,Kế hoạch phát triển thanh niên Hậu Giang,Kế hoạch phát triển thanh niên 2021 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

19

Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

30/2021/ND-CP,Nghị định 30 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 99/2015/-CP,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở,Điều chỉnh chương trình kế hoạch phát triển nhà ở,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

20

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Biểu mẫu số 50-Nghị định 31/-CP PHỤ LỤC SỐ 02 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND tỉnh) ĐVT: Đồng STT Nội dung Dự toán năm 2020 HĐND tỉnh giao Quyết toán năm 2020

Ban hành: 01/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60