Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 30/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33328 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

2

Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021

Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

3

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2020,Chính phủ,Chương trình hành động,Thực hiện Nghị quyết,Nền kinh tế,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

4

Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP

Ban hành: 11/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

5

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2018 về ký Hiệp định Đầu tư ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2018,Chính phủ,Hiệp định đầu tư,Hiệp định Đầu tư ASEAN Trung Quốc,Phê duyệt Hiệp định Đầu tư,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

6

Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2017,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Phiên họp thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

7

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

8

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2012 về ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Xéc-bi-a do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2012,Chính phủ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Hiệp định Việt Nam Xéc-bi-a,Ký Hiệp định,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 30/NQ-CP

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

9

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2010 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2010,Chính phủ,Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 08/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

10

Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009 do Chính phủ ban hành

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 30/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2009

11

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Chương trình giám sát Hội đồng Ninh Thuận 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

12

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Lai Châu,Chuyển mục đích sử dụng rừng Lai Châu,Chuyển mục đích sử dụng rừng tỉnh Lai Châu,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

13

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định năm 2023

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Bình Định,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Chương trình giám sát Hội đồng Bình Định 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

14

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh Phú Yên

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Phú Yên,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Phú Yên,Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Phú Yên,Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn Phú Yên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

15

Nghị quyết 30/NQ-HĐND thông qua việc bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bổ sung dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Vũng Tàu,Dự án chuyển sử dụng đất rừng Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

16

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Trà Vinh,Danh mục sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách về y tế,Danh mục sử dụng ngân sách lĩnh vực dân số,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

17

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 quy định về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Hỗ trợ ngân sách xây dựng nông thôn mới,Mức hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

18

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Công Thương,Dịch vụ công sử dụng ngân sách công thương,Thương mại,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

19

Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

30/2022/ND-CP,Nghị định 30 2022,Chính phủ,Mô hình quản lý khu du lịch quốc gia,Quy định quản lý khu du lịch quốc gia,Tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

20

Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Chính phủ ban hành

30c/NQ-CP,Nghị quyết 30c 2011,Chính phủ,Cải cách hành chính nhà nước,Giai đoạn 2011 - 2020,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30c/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123