Tra cứu 29/VBHN-BGTVT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/VBHN-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7588 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA CHO TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng

Ban hành: 30/06/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

2

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

29/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 29 2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông đường bộ,Phương tiện giao thông,Cải tạo,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BGTVT

Ban hành: 30/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

3

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2013 hợp nhất Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

29/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 29 2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

4

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2022,Bộ Tài chính,Mức thu nộp phí quyền hoạt động viễn thông,Mức thu lệ phí cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông,Mức thu lệ phí cấp giấy phép nghiệp vụ viễn thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/12/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

5

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủ đô do Văn phòng Quốc hội ban hành

29/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 29 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Thủ đô 2012,Hợp nhất Luật Thủ đô,Hợp nhất Luật Thủ đô 2012,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

6

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 01 2023,Bộ Giao thông vận tải,Trách nhiệm của chủ phương tiện thủy nội địa,Trách nhiệm của người lái phương tiện thủy nội địa,Định biên an toàn tối thiểu phương tiện thủy nội địa,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/01/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

7

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2020,Bộ Tài chính,Quy định kiểm soát hàng giả,Kiểm soát hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

8

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

65/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 65 2022,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý tuyến vận tải thủy vùng biển Việt Nam,Quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Việt Nam,Thông tư quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/11/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2022

9

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

63/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 63 2022,Bộ Giao thông vận tải,Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam,Nghị định hướng dẫn quản lý hoạt động hàng hải,Hướng dẫn quy định quản lý hoạt động hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/11/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2022

10

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

64/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 64 2022,Bộ Giao thông vận tải,Ngành kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không,Nghị định ngành kinh doanh có điều kiện hàng không,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/11/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2022

11

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

62/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 62 2022,Bộ Giao thông vận tải,Xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa,Xử lý tài sản chìm đắm vùng nước cảng biển,Xử lý tài sản chìm đắm trên vùng biển Việt Nam,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

12

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

61/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 61 2022,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý giá dịch vụ công quản lý đường thủy nội địa,Quản lý giá dịch vụ quản lý bảo trì đường thủy nội địa,Phương pháp định giá đặt hàng bảo trì đường thủy nội địa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG

Ban hành: 18/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2022

13

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

60/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 60 2022,Bộ Giao thông vận tải,Nghị định kinh doanh khai thác cảng biển,Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển,Nghị định điều kiện kinh doanh cảng biển,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2022

14

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải do Bộ Giao thông vận tải

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm

Ban hành: 12/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2022

15

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

58/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 58 2022,Bộ Giao thông vận tải,Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải,Nghị định điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm hàng hải,Nghị định điều kiện cung cấp dịch vụ an toàn hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2022

16

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

57/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 57 2022,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý hoạt động đường thủy nội địa,Nghị định quản lý đường thủy nội địa,Nghị định quản lý hoạt động đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2022

17

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ SÁT HẠCH LÁI XE Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định

Ban hành: 29/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

18

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 54/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ

Ban hành: 29/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

19

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định

Ban hành: 29/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2022

20

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

51/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 51 2022,Bộ Giao thông vận tải,Đăng ký các quyền đối với tàu bay,Đăng ký quốc tịch đối với tàu bay,Đăng ký quốc tịch và các quyền tàu bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.238.189.240