Tra cứu 28/2011/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 249090 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP và 106/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

28/2011/TT-BTC,Thông tư 28 2011,Bộ Tài chính,Luật quản lý thuế,Hướng dẫn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

2

Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2023/TT-BTC,Thông tư 28 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023,Thông tư 28 Bộ Tài chính về mức thu chế độ thu nộp phí thẩm định dự

Ban hành: 12/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2023

3

Thông tư 28/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV quy định về việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2022/TT-BTC,Thông tư 28 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2022/TT-BTC ngày 17/05/2022,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư liên tịch

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

4

Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính ban hành

28/2021/TT-BTC,Thông tư 28 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2021/TT-BTC ngày 27/04/2021,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

5

Thông tư 28/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

28/2020/TT-BTC,Thông tư 28 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực chứng

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

6

Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2019/TT-BTC,Thông tư 28 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2019,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2019,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2019/TT-BTC ngày 21/05/2019,Thông tư 28 Bộ Tài chính về An toàn giao thông 2019,TT 28 Bộ Tài

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

7

Thông tư 28/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2018/TT-BTC,Thông tư 28 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Kinh phí khuyến công 2018,TT 28 Bộ Tài

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

8

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC và 147/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2017/TT-BTC,Thông tư 28 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Khấu hao tài sản cố định 2017,TT 28 Bộ

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

9

Thông tư 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2016/TT-BTC,Thông tư 28 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2016/TT-BTC ngày 22/02/2016,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Phí sử dụng đường bộ 2016,TT 28 Bộ Tài

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

10

Thông tư 28/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2015/TT-BTC,Thông tư 28 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 28 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 28 Bộ Tài chính ban hành 2015,TT 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 28 Bộ Tài chính áp dụng 2015,TT 28 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 28 năm 2015 Bộ Tài chính,Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015,Thông tư 28 Bộ Tài chính về Tiêu chuấn thấm định giá 2015,TT 28 Bộ

Ban hành: 06/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

11

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 28 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 28 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 28 Bộ Tài chính ban hành 2022,VBHN 28 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 28 Bộ Tài chính áp dụng 2022,VBHN 28 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 28 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC ngày 26/12/2022,Văn bản hợp nhất 28 Bộ Tài chính

Ban hành: 26/12/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

12

Thông tư 28/2011/TT-BKHCN Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2011/TT-BKHCN,Thông tư 28 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu an toàn hạt nhân,Địa điểm nhà máy điện hạt nhân ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

13

Thông tư 28/2011/TT-BTTTT về mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

28/2011/TT-BTTTT,Thông tư 28 2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Mẫu Tờ khai đăng ký,Mẫu Đơn đề nghị cấp phép,Chứng nhận đăng ký Giấy phép ,Quy chế quản lý hoạt động ,Hoạt động truyền hình trả tiền,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

14

Thông tư 28/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô,Thiết bị dạy nghề Cắt gọt kim loại,Thiết bị dạy nghề Công nghệ dệt ,Trình độ trung cấp,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2011

15

Thông tư 28/2011/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

28/2011/TT-NHNN,Thông tư 28 2011 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 28 năm 2011 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 28 Ngân hàng Nhà nước ban hành 2011,TT 28 Ngân hàng Nhà nước còn hiệu lực,TT 28 Ngân hàng Nhà nước áp dụng 2011,TT 28 Ngân hàng Nhà nước mới nhất,TT số 28 năm 2011 Ngân hàng Nhà nước,Thông tư 28/2011/TT-NHNN ngày 01/09/2011,Thông tư 28 Ngân hàng

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

16

Thông tư 28/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

28/2011/TT-BTNMT,Thông tư 28 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quan trắc môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/TT-BTNMT Hà

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

17

Thông tư 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới do Bộ Công thương ban hành

28/2011/TT-BCT,Thông tư 28 2011,Bộ Công thương,Khu vực biên giới,Kinh doanh xăng dầu,Biện pháp quản lý đặc thù ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/TT-BCT Hà

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

18

Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

28/2011/TT-BGDDT,Thông tư 28 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quy chế trường mầm non tư thục,Trường mầm non tư thục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

19

Thông tư 28/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2014/TT-BTC,Thông tư 28 2014,Bộ Tài chính,Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 2

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

20

Thông tư 28/2011/TT-BYT sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BYT hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

28/2011/TT-BYT,Thông tư 28 2011 Bộ Y tế,Thông tư 28 năm 2011 Bộ Y tế,Thông tư 28 Bộ Y tế ban hành 2011,TT 28 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 28 Bộ Y tế áp dụng 2011,TT 28 Bộ Y tế mới nhất,TT số 28 năm 2011 Bộ Y tế,Thông tư 28/2011/TT-BYT ngày 24/06/2011,Thông tư 28 Bộ Y tế về Quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm 2011,TT 28 Bộ Y tế về Quản lý bộ xét

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!