Tra cứu 275/2019/NQ-H��ND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 275/2019/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38463 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND quy định về đối tượng, mức quà tặng nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm đối với Người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

275/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2019,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 275/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

2

Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

275/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2019,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 275/2019/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

3

Nghị quyết 275/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045

275/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2021,Tỉnh Sơn La,Thông qua Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La,Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La tỉnh Sơn La,Thông qua Quy hoạch chung xây dựng tỉnh Sơn La 2021,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

4

Nghị quyết 275/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

275/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Chủ trương thành lập các phường thuộc tỉnh Thanh Hóa,Tán thành chủ trương thành lập phường Thanh Hóa,Thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

5

Nghị quyết 275/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Nghị quyết 172/2019/NQ-HĐND

275/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi Nghị quyết 172/2019/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh,Quy định về Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2020,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

6

Nghị quyết 275/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

275/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2020,Tỉnh Hưng Yên,Chính sách trợ cấp xã hội người cao tuổi,Trợ cấp xã hội người cao tuổi tỉnh Hưng Yên,Trợ cấp người cao tuổi từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

7

Nghị quyết 275/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

275/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2012,Tỉnh Điện Biên,Mức thu,Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Tỷ lệ phần trăm trích lại ,Phí cung cấp thông tin,Giao dịch bảo đảm,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

8

Kế hoạch 275/KH-UBND thực hiện Chương trình 204-CT-TU về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lào Cai ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 275/KH-UBND Lào Cai, ngày 16 tháng 6 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 204-CT/TU NGÀY 05/4/2023 CỦA TỈNH ỦY VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW NGÀY 17/11/2022 TẠI

Ban hành: 16/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2023

9

Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 63/2010/-CP ngày 08

Ban hành: 05/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2023

10

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2023 về tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và thông tin nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025

275/KH-UBND,Kế hoạch 275 2023,Tỉnh Nghệ An,Thu thập thông tin người lao động,Thu thập thông tin người lao động 2023,Thông tin nhu cầu tuyển dụng Nghệ An,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2023

11

Quyết định 275/QĐ-TCTK về Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

275/QD-TCTK,Quyết định 275 2023 Tổng cục Thống kê,Quyết định 275 năm 2023 Tổng cục Thống kê,Quyết định 275 Tổng cục Thống kê ban hành 2023,QĐ 275 Tổng cục Thống kê còn hiệu lực,QĐ 275 Tổng cục Thống kê áp dụng 2023,QĐ 275 Tổng cục Thống kê mới nhất,QĐ số 275 năm 2023 Tổng cục Thống kê,Quyết định 275/QD-TCTK ngày 07/03/2023,Quyết định 275 Tổng cục

Ban hành: 07/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2023

12

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2022 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025

nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho 40 người. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 2. Phương thức thực hiện Thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng

Ban hành: 29/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2023

13

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2022 hành động thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 275/KH-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2022-2030, TẦM NHÌN 2045 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; Căn cứ Nghị định số 13/2020/-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn

Ban hành: 25/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2022

14

Nghị quyết 275/2009/NQ-HĐND thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật Y tế thực hiện tại Trạm Y tế xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An

275/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 275 2009,Tỉnh Nghệ An,Trạm y tế xã,Đơn giá dịch vụ kỹ thuật Y tế,Trạm Y tế xã phường thị trấn ,Tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

15

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030

275/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập,Đề án Xây dựng xã hội học tập Lào Cai,Xây dựng xã hội học tập Lào Cai 2022 2030,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

16

Quyết định 275/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

p/h); - Lưu: VT, TCPCP, PCH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Chiến Thắng ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 275/QĐ-BNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi và

Ban hành: 05/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2023

17

Quyết định 275/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 63/2010/-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị

Ban hành: 23/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

18

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2022-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành

275/KH-UBND,tỉnh Hải Phòng,Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục nâng cao sức khỏe,Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể thao phát triển tầm vóc,Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2022

19

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2021 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

275/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội 2022,Triển khai tăng cường tiết kiệm điện Hà Nội 2022,Kế hoạch tiết kiệm điện Hà Nội 2022,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

20

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La

275/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực hiện phổ biến pháp luật Sơn La 2021 2027,Triển khai giáo dục pháp luật Sơn La 2021 2027,Vận động nhân dân chấp hành pháp luật 2021 2027,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!