Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32660 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/-CP hướng dẫn Luật Bưu chính

25/2022/ND-CP,Nghị định 25 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Bưu chính,Nghị định hướng dẫn Luật Bưu chính,Sửa đổi Nghị định 47/2011/-CP,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2022

2

Quyết định 25/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

25/QD-UBND-ND,Quyết định 25 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Sa Đéc,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Sa Đéc 2022,Kế hoạch sử dụng đất Sa Đéc Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

3

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do tỉnh Bình Định ban hành

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Tỉnh Bình Định,Chuyển mục đích sử dụng rừng Bình Định,Chủ trương chuyển sử dụng rừng Bình Định,Chuyển mục đích sử dụng rừng tỉnh Bình Định,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

4

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung do tỉnh Lai Châu ban hành

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Tỉnh Lai Châu,Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn Lai Châu,Vốn đầu tư phát triển khu sản xuất nông nghiệp,Kế hoạch vốn phát triển sản xuất lâm nghiệp,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

5

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 về tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng,Thành lập thị trấn Vân Tùng huyện Ngân Sơn,Thành lập thị trấn Vân Tùng Bắc Kạn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

6

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Thành phố Đà Nẵng,Kết quả giám sát chuyên đề Đồ án quy hoạch chung,Giám sát chuyên đề Đồ án quy hoạch chung Đà Nẵng,Giám sát Đồ án quy hoạch chung Đà Nẵng đến 2030,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

7

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Tỉnh Nghệ An,Phát triển thanh niên Nghệ An 2022 2030,Phát triển thanh niên giai đoạn 2022 2030,Phát triển thanh niên Nghệ An giai đoạn 2022 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

8

Nghị quyết 25/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2022 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Tỉnh Tiền Giang,Công trình chuyển mục đích sử dụng đất Tiền Giang,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất Tiền Giang,Danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

9

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2022,Tỉnh Hà Nam,Chương trình phát triển nhà ở Hà Nam,Phát triển nhà ở Hà Nam 2021 2030,Phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2022

10

Nghị quyết 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022

25/NQ-CP,Nghị quyết 25 2022,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02,Phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2022,Phiên họp Chính phủ tháng 02 năm 2020,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

11

Nghị quyết 25/NQ-HĐND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Tỉnh Phú Thọ,Giá cụ thể sản phẩm công ích thủy lợi Phú Thọ,Giá cụ thể dịch vụ công ích thủy lợi Phú Thọ,Giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Phú Thọ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

12

Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

25/2021/ND-CP,Nghị định 25 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 41/2014/-CP,Hoạt động thanh tra Công an nhân dân,Tổ chức thanh tra Công an nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

13

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố Nghị quyết quy phạm hết hiệu lực tỉnh Cà Mau,Công bố Nghị quyết hết hiệu lực tỉnh Cà Mau,Mức chi hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

14

Quyết định 25/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

25/QD-UBND-ND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tháp Mười,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

15

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 thông qua “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Thành phố Hà Nội,Đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thành phố Hà Nội,Thông qua Đề án cải tạo chung cư cũ thành phố Hà Nội,Đề án xây dựng lại chung cư cũ thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2021

16

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2021-2025

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Tỉnh Tiền Giang,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2021

17

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Tỉnh Quảng Bình,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Quảng Bình,Phát triển kinh tế 5 năm tỉnh Quảng Bình 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

18

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân,Chương trình của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

19

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Tỉnh Kon Tum,Phát triển đội ngũ giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum,Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Kon Tum,Đề án phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh Kon Tum,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

20

Nghị quyết 25/NQ-HĐND bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

25/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2021,Tỉnh Quảng Nam,Bổ sung danh mục thu hồi đất tỉnh Quảng Nam,Bổ sung danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa tỉnh Quảng Nam,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198