Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 240/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111104 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực,Thành lập Hội đồng Quy hoạch điện lực quốc gia 2021 2030,Thành lập Hội đồng Quy hoạch phát triển diện lực quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

2

Công điện 240/CĐ-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/CD-TTg,Công điện 240 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tết Nguyên đán,Tình hình Tết Nguyên đán ,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/CĐ-TTg

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

3

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2017,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

4

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2016 công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Tam Kỳ,Đô thị loại II,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

5

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2013,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội,Phát triển kinh tế xã hội Lai Châu ,Quy hoạch tổng thể Lai Châu ,Phát triển Lai Châu đến năm 2020 ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

6

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2011 về Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức hành nghề công chứng,Tiêu chí quy hoạch phát triển ,Dịch vụ pháp lý THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/QĐ-TTg

Ban hành: 17/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

7

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2009,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước,Nhiệm kỳ 2009 2014,Thành lập,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 240/QĐ-TTg

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

8

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2008 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2008,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung dự chi ngân sách ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 240/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 27/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

9

Thông báo 240/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

240/TB-VPCP,Thông báo 240 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc với lãnh đạo Cần Thơ,Triển khai nhiệm vụ quy hoạch Cần Thơ,Triển khai dự án quy hoạch Cần Thơ,Đầu tư,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

10

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2022 về truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

240/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Truyền thông chương trình xây dựng nông thôn mới,Chương trình Xây dựng nông thôn mới Đồng Tháp,Hoạt động tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

11

Kế hoạch 240/KH-UBND về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2022

240/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh,Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh,Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2022

12

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2022 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

240/KH-UBND Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2022 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2022-2025 Thực hiện Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN; Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 15/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2022

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Quyết định 240/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2022 do tỉnh An Giang ban hành

240/QD-UBND,Quyết định 240 2022,Tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực,Chương trình phát triển nguồn nhân lực,Phát triển nguồn nhân lực An Giang 2022,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2022

15

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

240/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác thi đua khen thưởng 2022,Công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn 2022,Thực hiện công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

16

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

Số: 240/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025 Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thương mại

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

17

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do thành phố Cần Thơ ban hành

240/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Cần Thơ,Vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật Cần Thơ,Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

18

Thông báo 240/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

240/TB-VPCP,Thông báo 240 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học,Kết luận về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp Covid19,Bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình Covid19,Giáo dục,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

19

Quyết định 240/2006/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/2006/QD-TTg,Quyết định 240 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm y tế tự nguyện,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 240/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

20

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

do - Hạnh phúc --------------- Số: 240/KH-UBND Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2021-2025 Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198