Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32376 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

24/2022/ND-CP,Nghị định 24 2022,Chính phủ,Nghị định điều kiện đầu tư giáo dục nghề nghiệp,Điều kiện đầu tư lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Điều kiện hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2022

2

Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

24/QD-UBND-ND,Quyết định 24 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Lấp Vò,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò 2022,Kế hoạch sử dụng đất Lấp Vò Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

3

Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2022 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Tiền Giang,Danh mục bổ sung công trình thu hồi đất,Danh mục công trình thu hồi đất Tiền Giang,Danh mục dự án thu hồi đất Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

4

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Trà Vinh ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình quốc gia,Giao kế hoạch vốn chương trình quốc gia,Kế hoạch vốn chương trình quốc gia Trà Vinh,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

5

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Kon Tum,Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách,Mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương,Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2022

6

Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

24/NQ-CP,Nghị quyết 24 2022,Chính phủ,Tờ trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng,Tờ trình hoàn thuế giá trị gia tăng 2020,Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

7

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Phú Thọ ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022,Phát triển kinh tế xã hội Phú Thọ 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

8

Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

24/2021/ND-CP,Nghị định 24 2021,Chính phủ,Quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non,Quản lý trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Quản lý cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

9

Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

24/QD-UBND-ND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

10

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 290/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Kiên Giang,Sửa đổi Nghị quyết 290/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang,Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 2024 tỉnh Kiên Giang,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

11

Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Thành phố Hà Nội,Thông qua điều chỉnh Danh mục công trình thu hồi đất Hà Nội,Bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất Hà Nội,Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

12

Nghị quyết 24/NQ-HĐND thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Vĩnh Long,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

13

Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Sơn La,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Sơn La,Danh mục bổ sung dự án nhà nước thu hồi đất tỉnh Sơn La,Dự án nhà nước chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Sơn La,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

14

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X,Quy chế của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

15

Nghị quyết 24/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm tỉnh Hà Tĩnh,Kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

16

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

17

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Kon Tum,Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục Kon Tum,Bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục phổ thông tỉnh Kon Tum,Bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non tỉnh Kon Tum,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

18

Nghị quyết 24/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ tỉnh Tuyên Quang,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Tuyên Quang,Tổ chức các kỳ họp thường lệ tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

19

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên (lần 2)

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Hưng Yên,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Hưng Yên lần 2,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm Hưng Yên,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2021

20

Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử do Chính phủ ban hành

24/NQ-CP,Nghị quyết 24 2021,Chính phủ,Quản lý hải quan được giao dịch qua thương mại điện tử,Quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xây dựng Nghị định về quản lý hải quan,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84