Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2020/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36252 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

24/2020/ND-CP,Nghị định 24 2020,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn Luật ,Phòng chống tác hại ,Mặt hàng rượu bia ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2020/NĐ

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

2

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Nghệ An,Chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới,Hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới 2021 2025,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

3

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Bình Phước,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước 2025,Công tác phát triển nhà ở Bình Phước 2025,Chiến lược phát triển nhà ở Bình Phước,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

4

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Tiền Giang,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Tiền Giang,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

5

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Ngãi quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân,Xác lập quyền sở hữu toàn dân tỉnh Quảng Ngãi,Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Bến Tre,Định mức phân bổ vốn đầu tư công Bến Tre 2021-2025,Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công Bến Tre 2021-2025,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công Bến Tre 2021-2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

7

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Long An,Đặt tên tuyến đường thành phố Tân An,Đặt tên tuyến đường Tân An Long An,Đặt tên tuyến đường tỉnh Long An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

8

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Bình Định,Kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt Bình Định,Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt tỉnh Bình Định,Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

9

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp Hậu Giang,Sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở địa phương Hậu Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

10

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Lào Cai,Khu vực thuộc nội thành không được phép chăn nuôi,Khu vực nội thành không được phép chăn nuôi Lào Cai,Di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

11

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về thông qua Danh mục dự án thu hồi đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thông qua Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Đồng Nai,Chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa Đồng Nai,Dự án điều chỉnh quy mô địa điểm thực hiện năm 2021,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

12

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND Bắc Giang,Phân cấp ngân sách chính quyền địa phương Bắc Giang,Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

13

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Thái Bình,Kế hoạch sử dụng đất Thái Bình kỳ cuối 2016 2020,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thái Bình,Thay đổi quy mô dự án trong điều chỉnh sử dụng đất,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

14

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Cao Bằng,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ tỉnh Cao Bằng,Mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nội đồng Cao Bằng,Phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

15

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Điện Biên,Chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản,Điện Biên hỗ trợ nhân viên y tế vùng khó khăn,Điện Biên hỗ trợ cô đỡ vùng biên giới,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

16

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Kon Tum,Tiêu chí xác định đổi tên đường phố,Kom Tum sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND,Đổi tên đường phố công trình công cộng Kom Tum,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

17

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

24/2022/ND-CP,Nghị định 24 2022,Chính phủ,Nghị định điều kiện đầu tư giáo dục nghề nghiệp,Điều kiện đầu tư lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Điều kiện hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2022

18

Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

24/QD-UBND-ND,Quyết định 24 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Lấp Vò,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò 2022,Kế hoạch sử dụng đất Lấp Vò Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

19

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng,Dự án chuyển sử dụng rừng Lạng Sơn,Danh mục dự án chuyển sử dụng rừng Lạng Sơn,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2022

20

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Thành phố Hải Phòng,Kết quả giám sát thực hiện chính sách quản lý đất đai,Giám sát thực hiện chính sách quản lý đất đai Hải Phòng,Kết quả giám sát thực hiện pháp luật quản lý đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86