Tra cứu 24/2007/NQ-H��ND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/2007/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40034 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

24/2022/ND-CP,Nghị định 24 2022,Chính phủ,Nghị định điều kiện đầu tư giáo dục nghề nghiệp,Điều kiện đầu tư lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Điều kiện hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2022

2

Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

24/QD-UBND-ND,Quyết định 24 2022,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Lấp Vò,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lấp Vò 2022,Kế hoạch sử dụng đất Lấp Vò Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

3

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 tỉnh Cà Mau

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Cà Mau,Danh mục dự án cần thu hồi đất 2023,Dự án cần thu hồi đất Cà Mau 2023,Danh mục dự án cần thu hồi đất Cà Mau 2023,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

4

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 do tỉnh Phú Thọ ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Phú Thọ,Dự toán thu ngân sách nhà nước Phú Thọ,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Phú Thọ,Thu chi ngân sách địa phương Phú Thọ 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

5

Nghị định 24/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

24/2007/ND-CP,Nghị định 24 2007,Chính phủ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập doanh nghiệp,Thu nhập chịu thuế,Doanh thu chịu thuế,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số :

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2007

6

Nghị quyết 24-NQ/TW năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

24-NQ/TW,Nghị quyết 24-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ,Đảm bảo quốc phòng vùng Đông Nam Bộ,Bảo đảm an ninh vùng Đông Nam Bộ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 07/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2022

7

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Lạng Sơn,Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng,Dự án chuyển sử dụng rừng Lạng Sơn,Danh mục dự án chuyển sử dụng rừng Lạng Sơn,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2022

8

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 kèm theo Nghị quyết 61/NQ-HĐND

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Phú Yên,Điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu Phú Yên,Bổ sung điểm mỏ quy hoạch khoáng sản Phú Yên,Điểm mỏ quy hoạch khoáng sản Phú Yên,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

9

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Thành phố Hải Phòng,Kết quả giám sát thực hiện chính sách quản lý đất đai,Giám sát thực hiện chính sách quản lý đất đai Hải Phòng,Kết quả giám sát thực hiện pháp luật quản lý đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

10

Nghị quyết 24/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Bắc Kạn,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng,Chuyển mục đích sử dụng rừng Bắc Kạn,Chuyển mục đích sử dụng rừng Bắc Kạn 2022,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

11

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu do tỉnh Nghệ An ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên xóm ở xã thuộc huyện Nghĩa Đàn Nghệ An,Đặt tên xóm ở xã thuộc huyện Tân Kỳ Nghệ An,Đặt tên xóm ở xã thuộc huyện Yên Thành Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

12

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về quy định hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Đà Nẵng,Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Hoạt động giám sát Ban của Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

13

Nghị quyết 24/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Thái Bình,Bổ sung dự án thu hồi đất Thái Bình 2022,Dự án thu hồi đất vì lợi ích công cộng Thái Bình,Dự án thu hồi đất phát triển kinh tế Thái Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2022

14

Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2022 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Tiền Giang,Danh mục bổ sung công trình thu hồi đất,Danh mục công trình thu hồi đất Tiền Giang,Danh mục dự án thu hồi đất Tiền Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

15

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về kết quả giám sát việc thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Đồng Nai,Kết quả giám sát việc thực hiện các dự án có thu hồi đất,Kết quả giám sát thực hiện dự án có thu hồi đất Đồng Nai,Giám sát việc thực hiện các dự án có thu hồi đất Đồng Nai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2022

16

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Trà Vinh ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình quốc gia,Giao kế hoạch vốn chương trình quốc gia,Kế hoạch vốn chương trình quốc gia Trà Vinh,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

17

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Kon Tum,Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách,Mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương,Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2022

18

Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2022 do tỉnh Quảng Trị ban hành

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2022,Tỉnh Quảng Trị,Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất Quảng Trị,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ Quảng Trị,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

19

Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

24/2021/ND-CP,Nghị định 24 2021,Chính phủ,Quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non,Quản lý trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Quản lý cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

20

Quyết định 24/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

24/QD-UBND-ND,Quyết định 24 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236